De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe vorm je zelf een oordeel over een bedrijf met behulp van de NAIC- of SSG-methode? Doel is om met behulp van de NAIC-methode een oordeel te vormen over.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe vorm je zelf een oordeel over een bedrijf met behulp van de NAIC- of SSG-methode? Doel is om met behulp van de NAIC-methode een oordeel te vormen over."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe vorm je zelf een oordeel over een bedrijf met behulp van de NAIC- of SSG-methode? Doel is om met behulp van de NAIC-methode een oordeel te vormen over de kwaliteit van een bedrijf en of het zin heeft om er middels een aandeel mede-eigenaar van te worden of te blijven. We gaan zien hoe je omgaat met beschikbare bedrijfsgegevens, zodat je bij het zelf analyseren ervan weet wat het belang is van de in de SSG’s aanwezige kerncijfers. We gebruiken het bedrijf Home Depot als voorbeeld. Met “NAIC” vormen we een oordeel over het bedrijf en over het al of niet kopen van een aandeel in het bedrijf. Vragen die naar aanleiding van deze presentatie opkomen, maar ook verzoeken om toegang tot de SSG-bestanden te verkrijgen, kunnen per email aan mij worden gericht. Eppo R. Kooi; E.R.Kooi@XS4all.NL. HCCbeleggen, Culemborg, 31okt09. E.R.Kooi@XS4all.NL

2 Zelf fundamenteel beleggen. De fundamentele belegger neemt een aandeel in een bedrijf, omdat het kwalitatief een goed bedrijf is en de prijs van het aandeel dat rechtvaardigt. Een fundamentele belegger belegt niet in een bedrijf omdat de koers laag is. Ook verkoopt deze belegger een aandeel in een bedrijf niet omdat de koers hoog is. Een lage of hoge koers is een relatief begrip. – Een lage koers kan toch te hoog zijn, omdat de intrinsieke waarde van het bedrijf lager is dan de prijs van het aandeel suggereert. Daarom willen we graag kunnen bepalen wat een kwalitatief goed bedrijf is en voldoende intrinsieke waarde heeft in verhouding tot de koerswaarde. De NAIC- of SSG-methode helpt ons daarbij en daar gaat deze presentatie over. De NAIC-methode geeft een advies maar neemt niet de beslissing. Zoals gezegd, we bespreken de methode aan de hand van een voorbeeld.

3 Het bedrijf Home Depot. Ter informatie: Home Depot is the world's largest home improvement specialty retailer, with 2274 retail stores in the United States (including Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands), Canada, Mexico and China. Home Depot is onderdeel van de DJIA- en S&P500-indices. Karwei, Gamma, Praxis e.d. zijn Nederlandse soortgenoten. We beoordelen Home Depot met gegevens die begin 2007 beschikbaar waren en analyseren de gegevens met behulp van de NAIC- of SSG-methode. Bij fundamentele analyse beoordelen we de kwaliteit van het bedrijf en niet de huidige koers of het huidige koersverloop. Het NAIC-advies over het al of niet koop- of verkoopwaardig zijn van een aandeel is wel afhankelijk van de koers op het moment van het oordeel.

4 De SSG-kerngetallen In de groene aanpasbare cellen zien we o.a. de 70 kerngetallen van de SSG. (SSG-kerngetallen worden ook bedrijfskengetallen genoemd.) In enkele andere groene cellen is aanvullende informatie ondergebracht. In deze presentatie wordt gebruik gemaakt van het programma CoFA.

5 De klassieke NAIC-methode in het kort (Eerste stap van de selectie) Gebruik boekjaarcijfers uit geconsolideerde jaarverslagen; geen kwartaalcijfers De kerncijfers van de laatste 5 tot liefst 10 boekjaren zijn benodigd. Voor een snelle eerste indruk voeren we een visuele inspectie uit. Grafisch is regelmatige groei van omzet en WpA (=winst per aandeel) zichtbaar, d.w.z. de trendlijnen lopen omhoog en de omzet- en WpA-waarden wijken niet veel af van de betreffende trendlijn. De trendlijnen van beide lopen visueel redelijk evenwijdig aan elkaar. Wordt aan deze voorwaarden dan kunnen we overgaan naar stap 2; zo niet dan zoeken we verder naar bedrijven die wél aan stap 1 voldoen. We bekijken of Home Depot begin 2007 aan de stap 1 voorwaarden voldoet. In dit voorbeeld sla ik Stap 0 over. In dit voorbeeld komen namelijk geen zogenaamde uitschieters voor. (Uitschieters zijn sterk afwijkende waarden van de WpA t.o.v. de direct omliggende WpA-waarden.) Stap 0 gaat over “hoe om te gaan met deze uitschieters”. In een toekomstige presentatie of in een artikel zal hier nader op worden ingegaan.

6 Visuele inspectie Home Depot begin 2007 (Eerste stap beoordeling Home Depot) Berekend met kerncijfers uit de boekjaren 1997 t/m 2006 Er wordt ruim aan de voorwaarden van stap 1 voldaan; dus we gaan naar stap 2.

7 De klassieke NAIC-methode in het kort (Tweede stap beoordeling van een fonds) De gemiddelde historische groei van de WpA is positief. De maximaal geprognosticeerde opbrengst bij het bereiken van het hoogste koersdoel (in dit voorbeeld 2011) t.o.v. de “huidige” koers (hier begin 2007) is minimaal 14,8 %/jr. De “kans” op winst is minimaal drie keer de “kans” op verlies. *) De “huidige” koers bevindt zich in het door “NAIC” berekende koopgebied, dat is het gebied onder de onderste zwarte stippellijn. *) Vanwege de evenwijdigheidsvoorwaarde dient de groei van de omzet niet veel van de WpA-groei af te wijken en ook positief te zijn. We bekijken of Home Depot op 11apr07 aan deze voorwaarden voldoet. *) In een toekomstig artikel of presentatie komen hier in detail op terug.

8 Tweede stap: kwantitatieve beoordeling Home Depot 11apr07 Berekend met kerncijfers uit de boekjaren 1997 t/m 2006

9 Derde stap beoordeling Home Depot 11apr07 Het EVpA neemt gestaag toe tot ruim 12% De rentabiliteit (RoE) groeit tot ruim 20% De K/W-verhouding neemt af tot een redelijke waarde 10. De laatste vier jaren is het tamelijk constant. (Een constante K/W is een vóóronderstelling van “Naic”. ) Berekend met kerncijfers uit de boekjaren 1997 t/m 2006

10 Vierde stap beoordeling Home Depot dd 11apr07 (Lees “recent” nieuws over Home Depot) Uit het verslag 4e kwartaal 2006 dd 28jan07 "Reflecting the challenging housing market, our 2006 retail results were disappointing," said Frank Blake, chairman & CEO. "We may not be able to impact the housing market or general economic conditions, but we know that we can improve our performance relative to our overall market share. That will be a central point of emphasis for us in 2007 and beyond." “Increased the efficiency of its capital structure by increasing its financial leverage; at the end of fiscal 2006, the Company's long-term debt-to- equity ratio was 47 percent, compared to 10 percent at the end of fiscal 2005.” “For fiscal 2006, diluted earnings per share increased 2.6 percent to $2.79 on net earnings of $5.8 billion, compared to diluted earnings per share of $2.72 on net earnings of $5.8 billion in fiscal 2005.”

11 Conclusies Home Depot voldoet ruim aan alle NAIC-voorwaarden en “NAIC” acht het fonds op 11apr07 bij een koers van 38 koopwaardig. Gebruik eventueel technische analyse om het koopmoment te bepalen. Heikin Ashi, een in dit voorbeeld gebruikte TA-indicator.

12 Stappen na de koop van een fonds Lees de kwartaalverslagen van het fonds en let daarbij in het bijzonder op de groeiverwachtingen van de omzet en de WpA. Volg tussentijds verschijnend nieuws over het fonds. Pas de NAIC-analyse aan na het verschijnen van de financiële jaarverslagen. (Overigens geldt dit natuurlijk voor alle bedrijven in de verzameling.) Bepaal van de fondsen die in de portefeuille aanwezig zijn, welke op basis van de NAIC-voorwaarden zouden moeten worden verkocht.

13 Uit de 1 e en 2 e kwartaalverslagen van Home Depot in 2007 2e kwartaal dd 14aug07: Fiscal Year 2007 Financial Outlook “The Company reiterated in its earnings outlook that it expects its earnings per share from continuing operations to decline by 12-15 percent for fiscal 2007. Consolidated earnings per share are expected to decline by 15-18 percent for fiscal 2007." 1e kwartaal dd 15mei07: “Sales for the first quarter totaled $21.6 billion, a 0.6 percent increase from the first quarter of fiscal 2006. Total sales in the retail segment declined 4.3 percent to $18.5 billion, and comparable store sales declined 7.6 percent. Total sales in the HD Supply segment grew by 46 percent to $3.1 billion, reflecting sales from acquired businesses.”

14 Wanneer verkopen? Overweeg verkoop wanneer niet meer aan de NAIC-voorwaarden wordt voldaan, dus als bij de “huidige” koers de maximaal berekende opbrengst van het hoogste koersdoel (koersgroei + dividenden) < 14,8%/jaar, zeker als er kwalitatief betere bedrijven met hogere opbrengsten beschikbaar zijn óf de winst/verliesverhouding < 1 en zeker als deze < 0 óf de huidige koers boven de NAIC-zone ligt. Verkoop vanwege de fundamenteel verslechterende kwaliteit van het bedrijf en daarmee verslechterende vooruitzichten van het bedrijf en niet vanwege lage koerswaarden. Immers, lage koerswaarden maken een fundamenteel goed bedrijf alleen maar koop- of bijkoopwaardiger.

15 Toegang tot de SSG-verzameling via email te verkrijgen bij Eppo R. Kooi E.R.Kooi@XS4all.NL E.R.Kooi@XS4all.NL Vermeld in het email-bericht uw naam, email-adres en HCC-lidnummer.


Download ppt "Hoe vorm je zelf een oordeel over een bedrijf met behulp van de NAIC- of SSG-methode? Doel is om met behulp van de NAIC-methode een oordeel te vormen over."

Verwante presentaties


Ads door Google