De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ann Roex. 1.Wat is 4C/ID? 2.Hoe gebruiken wij het? 3.Demo 4.Hoe hebben wij het geïmplementeerd? 5.Wat nu?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ann Roex. 1.Wat is 4C/ID? 2.Hoe gebruiken wij het? 3.Demo 4.Hoe hebben wij het geïmplementeerd? 5.Wat nu?"— Transcript van de presentatie:

1 Ann Roex

2 1.Wat is 4C/ID? 2.Hoe gebruiken wij het? 3.Demo 4.Hoe hebben wij het geïmplementeerd? 5.Wat nu?

3 1.Wat is 4C/ID? 2.Hoe gebruiken wij het? 3.Demo 4.Hoe hebben wij het geimplementeerd? 5.Wat nu?

4 Wat? 4C-ID model (4 components instructional design) Van Merrienboer, J & Kirschner, P. 2007. Waarom dit model? Wat zijn de uitgangspunten? + illustratie Concreet?

5 Uitgangspunten? Leren vertrekt vanuit het beoogde eindresultaat  DOEN, OPLOSSEN, ZOEKEN, UITVOEREN, … Na het doorlopen van deze module kan je een consult met een patiënt met diabetes tot een goed einde brengen.

6 Leren vertrekt vanuit het beoogde eindresultaat Aandacht voor alle betrokken aspecten Na het doorlopen van deze module kan je een consult met een patiënt met diabetes tot een goed einde brengen. Dit kan je door een gerichte anamnese en klinisch onderzoek uit te voeren, de diagnose diabetes te stellen, gebruikmakend van het EMD een gepast beleid voor te stellen (behandeling + opvolging) en een motivationeel gesprek te voeren. Uitgangspunten?

7 Leren vertrekt vanuit het beoogde eindresultaat Aandacht voor alle betrokken aspecten Complexiteit neemt toe klinische en technische gegevens ‘op een schoteltje’ versus pt-verhaal met electronisch medisch dossier Eenvoudig versus complexe co-morbiditeit, complexe sociale problematiek Gemotiveerde versus niet gemotiveerde pt Uitgangspunten?

8 Leren vertrekt vanuit het beoogde eindresultaat Aandacht voor alle betrokken aspecten Complexiteit neemt toe Ondersteuning neemt af initieel veel details in instructie & beschikbare ondersteunende informatie progressief verminderde ondersteuning uiteindelijk inoefenen tijdens stage ? Uitgangspunten?

9 Thematische trajecten: De patiënt met diabetes Het acuut zieke kind De patiënt met gewrichtsklachten: axiaal skelet Ouderenzorg De vermoeide patiënt Wat? Veel aspecten van het huisartsgeneeskundig handelen: Communicatie Electronisch medisch dossier Psychosociale begeleiding Juridische aspecten Het voorschrift Multidisciplinaire samenwerking … ‘Blended learning’: zelfstudie + groepswerk + ‘les’ Toledo & contactonderwijs

10 1.Wat is 4C/ID? 2.Hoe gebruiken wij het? 3.Demo 4.Hoe hebben wij het geimplementeerd? 5.Wat nu?

11 Toledo-gestuurd blended learning Allerlei opdrachten, taken, interacties, stageopdrachten,… Groep versus individuele taken Interactieve en/of hoorcolleges Hoe?

12

13 TK2: Beleid Kennistoets Uitgewerkt voorbeeld = Hoe lost een ervaren huisarts dit soort problemen op? Wat verwachten we van jou, na het doorlopen van dit traject?

14 TK2: Beleid Theoretische basis leggen Leesopdracht = basisteksten om taken tot goed einde te brengen = ‘verplichte’ lectuur

15 TK2: Beleid Taak via Toledo Stagetaak

16 TK2: Beleid Lesmoment

17 TK2: Beleid Groene balk: ondersteunende informatie = bibliotheek met nuttige teksten (verplichte en facultatieve literatuur) – blijft steeds beschikbaar

18 TK2: Beleid Blauwe balk: taakspecifieke informatie = snel raadpleegbare informatie die alleen aangeboden wordt tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak bvb stappenplan gebruik EMD

19 1.Wat is 4C/ID? 2.Hoe gebruiken wij het? 3.Demo 4.Hoe hebben wij het geimplementeerd?

20

21 Modules Bibliotheek

22 Openingspagina Overzicht Leerdoelen Blended learning

23 Startpagina Taakklasse 1 Visualisatie inhoud

24 Plenaire les Zelf- gestuurd leren Reflectie Plenair Stage

25 Worked Example narrative ppt

26 Supportieve informatie

27 Forum

28 1.Wat is 4C/ID? 2.Hoe hebben wij het vertaald? 3.Demo 4.Hoe hebben wij het geïmplementeerd? 5.Wat nu?

29 1.Vertaalslag: Vertaling 4C/ID naar onze context: 2.Ontwikkelen ondersteunend materiaal 3.Ontwikkelen 2 piloottrajecten 4.Testfase + optimalisatie 5.Evaluatie 6.Communicatie voor gebruik in Toledo (KU Leuven Blackboard) o.b.v. Onderwijskundige inzichten resultaat: 1. Theoretisch model 2. Operationalisering in Toledo

30 1.Vertaalslag 2.Ontwikkelen ondersteunend materiaal 3.Ontwikkelen 2 piloottrajecten 4.Testfase + optimalisatie 5.Evaluatie 6.Communicatie Handleiding Toledo Vulgariserend tekstje 4C/ID Taakvormen Excel draaiboek …

31 1.Vertaalslag 2.Ontwikkelen ondersteunend materiaal 3.Ontwikkelen 2 piloottrajecten 4.Testfase + optimalisatie 5.Evaluatie 6.Communicatie Het acuut zieke kind & De patiënt met diabetes Coördinatie en ondersteuning van: de samenwerking tussen docenten inhoudelijke ontwerp leeromgeving time-management Uitgebreide evaluatie

32 1.Vertaalslag 2.Ontwikkelen ondersteunend materiaal 3.Ontwikkelen 2 piloottrajecten 4.Testfase + optimalisatie 5.Evaluatie 6.Communicatie ….

33 1.Vertaalslag 2.Ontwikkelen ondersteunend materiaal 3.Ontwikkelen 2 piloottrajecten 4.Testfase + optimalisatie 5.Communicatie Naar alle stakeholders: studenten, stageleiders & docenten Vele presentaties, stand van zaken, etc. op stafvergaderingen, permanente onderwijscommissies, opleidingen stageleiders,… Contactblad Website …

34 1.Vertaalslag 2.Ontwikkelen ondersteunend materiaal 3.Ontwikkelen 2 piloottrajecten 4.Testfase + optimalisatie 5.Communicatie 6.Stuurgroep Met alle stakeholders: studenten, stageleiders & docenten, projectmedewerkers

35 1.Vertaalslag 2.Ontwikkelen ondersteunend materiaal 3.Ontwikkelen 2 piloottrajecten 4.Testfase + optimalisatie 5.Communicatie 6.Stuurgroep 7.Implementatie 4 nieuwe trajecten

36 1.Wat is 4C/ID? 2.Hoe hebben wij het vertaald? 3.Demo 4.Hoe hebben wij het geimplementeerd? 5.En nu?

37 1.Bredere implementatie:  De patiënt en middelenmisbruik  3 e BACH OPO Eerste lijn – 7SP  MANAMA Jeugdgezondheidszorg  U misschien ook ? 2.Onderzoek :  EMEE guide 2014, accepted  Evaluatie-onderzoek  Optimalisatie transfer academische setting naar stage

38 Mede, en vooral dankzij: Dominique Manhaeve Mieke Vandewaetere Sanne Peters Sylke Van Dierendonck Geraldine Clarebout Bert Aertgeerts En vooral: de bereidwilligheid en het enthousiasme van vele docenten die deze uitdaging aandurfden !

39 Dankje voor je aandacht! Vragen? Ideeën?

40 Reference List (1) Janssen-Noordman AM, Merrienboer JJ, Van der Vleuten CP, Scherpbier AJ. Design of integrated practice for learning professional competences. Med Teach 2006 Aug;28(5):447-52. (2) Norman G. Medical education: past, present and future. Perspectives on Medical Education 2012;1(1):6-14. (3) Steinert Y, Cruess RL, Cruess SR, Boudreau JD, Fuks A. Faculty development as an instrument of change: a case study on teaching professionalism. Acad Med 2007 Nov;82(11):1057-64. (4) van Merrienboer JJ, Sweller J. Cognitive load theory in health professional education: design principles and strategies. Med Educ 2010 Jan;44(1):85-93. (5) van Merriënboer JJG, Kirschner PA. Ten Steps to complex learning. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; 2007, 2013. Reference List (6) Dolmans DH, Wolfhagen IH, Van Merrienboer JJ. Twelve tips for implementing whole-task curricula: How to make it work. Med Teach 2013 Oct;35(10):801-5.

41 De student kan tijdens een eerstelijnsconsult, de verschillende stappen die erin ondernomen worden duiden, verantwoorden en noteren in het electronisch medisch dossier (EMD). Dit kan de student door : de verschillende onderdelen van een consult te benoemen de verschillende vormen van en elementen in een klinisch redeneringsproces te benoemen ((lage) voorkans, nakans, drempels, sensitiviteit, specificiteit) de differentiële diagnosen uit te tekenen op een diagnostisch landschap op basis hiervan de relevante elementen van de anamnese en het klinisch onderzoek en hun rationale te duiden de klachten, observaties en diagnosen op gecodeerde wijze te noteren in het EMD in het EMD op een efficiënte manier de weg te vinden naar EBM-informatie die relevant is voor deze patiënt (point-of-care EBM) en dit alles op een coherente en duidelijke wijze te rapporteren naar stageleider/collega’s


Download ppt "Ann Roex. 1.Wat is 4C/ID? 2.Hoe gebruiken wij het? 3.Demo 4.Hoe hebben wij het geïmplementeerd? 5.Wat nu?"

Verwante presentaties


Ads door Google