De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Surveilleren Wat is belangrijk bij het surveilleren? Lisa De Jonghe O 2 : dienst Onderwijs Ondersteuning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Surveilleren Wat is belangrijk bij het surveilleren? Lisa De Jonghe O 2 : dienst Onderwijs Ondersteuning."— Transcript van de presentatie:

1 Surveilleren Wat is belangrijk bij het surveilleren? Lisa De Jonghe O 2 : dienst Onderwijs Ondersteuning

2 Verloop MedEd 1. Voorbeeldcasussen 2. Richtlijnen surveillanten 1. Op voorhand 2. Bij aanvang van examen 3. Tijdens examen 3. Vragen / discussie

3 Verloop MedEd 1. Voorbeeldcasussen 2. Richtlijnen surveillanten 1. Op voorhand 2. Bij aanvang van examen 3. Tijdens examen 3. Vragen / discussie

4 Casus 1a Je bent gevraagd om te surveilleren tijdens het examen van het OPO Het brein. Meer dan 250 studenten leggen het examen af in GA2 en GA3. Het is een combinatie-examen met 30 meerkeuzevragen en 3 open vragen. De studenten hebben in totaal 3u de tijd. Welke informatie en documenten heb je op voorhand nodig om dit examen tot een goed einde te brengen?

5 Casus 1a - uitgewerkt (Contactinformatie) verantwoordelijke docent(en) (vb. DECT) Instructies docent(en) o Starten met meerkeuzevragen (MKV) en dan open vragen o MKV: giscorrectie / wat indien bolletje verkeerd gekleurd / reeksen o Open vragen: ahv tekeningen of volle tekst Deze instructies worden best op voorhand door de docent op bv een instructie/voorpagina van de examenbundel genoteerd. Overzicht studenten met examenfaciliteiten

6 Casus 1a - uitgewerkt Overzicht + aftekenlijst aanwezige studenten (+ verdeling aula) Hulpmiddelen toegestaan? Contactinformatie verantwoordelijke ombuds Contactgegevens medesurveillanten in andere examenlokalen Verantwoordelijke/coördinerende ‘surveillant’ aanduiden

7 Casus 1b Het is zover. Vandaag is het examen van het OPO Het brein. Godelieve zorgt voor de nodige kopies van de examenbundels en de aftekenlijsten. Aangezien Prof. Schedel gisteren zijn meerkeuzevragen pas heeft kunnen afwerken zijn er twee bundels: de MKV vragen van Prof. Schedel en de open vragen van Prof. Pan. Hoe zorg je ervoor dat het examenlokaal zo optimaal mogelijk is opgesteld voor een goed verloop van het examen?

8 Casus 1b - uitgewerkt Zorg voor extra surveillanten tijdens opstart/einde (half uur op voorhand aanwezig) Leg de bundels op voorhand op zelf gekozen banken Eventueel rekening houdend met verschillende reeksen. Zorg voor voldoende spreiding: recht achter elkaar, niet schuin Indien voor MKV gebruik wordt gemaakt van Print&Scan: antwoordformulieren op naam deze worden vooraan, obv studentenkaart uitgedeeld Studenten plaatsen vooraan hun jassen, tassen, gsm/smartphones, nota’s, … en nemen enkel schrijfgerief (geen pennenzak) en studentenkaart mee

9 Casus 1c Het examen is gestart. Prof. Pan heeft de studenten de nodige instructies geboden en om 9.15u werd het startsein gegeven. Om half 10 komt er een verwarde, nogal hysterische student binnen gelopen. “Ik ben te laat!”. Mag je deze student nog toelaten om deel te nemen aan het examen? Zonder dat hij wacht op een reactie van jou, gaat hij chaotisch op zoek naar zijn portefeuille. “Vergeten! Ligt nog op mijn kot …”. Hij heeft geen enkel bewijs van identificatie. Wat nu?

10 Casus 1c - uitgewerkt Te laat Een student die te laat is mag je tot een half uur na aanvang van het examen toelaten(of tot ¼ van de voorziene examentijd). Laat voor die tijd niemand uit het examenlokaal vertrekken. Geen studentenkaart/identificatie De student moet op het examen zijn identiteit kunnen bewijzen. (OER art. 111) Als een student zijn identiteit niet kan bewijzen, zoek dan naar een oplossing (bv: de student gaat zijn studentenkaart vlug halen op zijn kot, vraag de student na het examen uitzonderlijk identificatie aan te leveren ). Noteer zijn/haar naam en vermeld dit aan de ombuds / examencommissie.

11 Casus 2a Je wordt gevraagd om toezicht te houden op het mondeling examen van het OPO Biomedisch inzicht. Ongeveer een 25tal studenten nemen in de voormiddag deel aan het examen, waarvan 10 studenten starten om 8u en de overige 15 studenten starten om 9u. De docent legt vooraan een stapel vragen waaruit de studenten één blad met vragen trekken. Jij bent om 8u aanwezig. Om 9u komt Prof. Inzicht binnen en wil hij starten aan de mondelinge bevraging. Net voor de Professor aanwezig is, merk je op dat een student op het bord een verdeling noteert van wie wanneer examen aflegt. “Dit hebben de studenten zo afgesproken!” Wat doe je?

12 Casus 2a - uitgewerkt Wacht tot de verantwoordelijke docent aanwezig is Indien akkoord van studenten/docent van juistheid en correctheid verdeling, kan dit doorgaan Indien geen eerlijke opstelling of indien de docent zelf een (betere) indeling heeft, kan dit niet

13 Casus 2b Na het examen vraagt een student een bewijs van deelname. Andere studenten vangen dit op en plots vraagt iedereen een document ter bewijs dat ze het examen hebben afgelegd. Je hebt hiervoor niets voorzien. Wat doe je?

14 Casus 2b - uitgewerkt Een student die daarom verzoekt, ontvangt een bewijs van deelname aan het examen. (OER art. 111) Laat de student zijn handtekening zetten op een aftekenlijst en vraag de student een formulier te maken ter bewijs van deelname en handteken dit. Bijvoorbeeld: Ik, ondergetekende X (studentnummer X), heb voor het OPO E000A0A op X januari 2014 het examen in de voormiddag afgelegd. Handtekening surveillant

15 Casus 3 Vandaag neemt het examen van het OPO Geluid plaats. Op voorhand werd je door de ombuds meegedeeld dat er twee studenten met examenfaciliteiten zouden deelnemen aan het examen. Zij krijgen 1/3 bijkomende examentijd. Er werd meegedeeld dat zij om 8u aanwezig moesten zijn. Om 9u start het examen voor de reguliere groep studenten. De studenten dagen echter pas om 9u op met de mededeling dat zij hiervan niet op de hoogte waren. Ze eisen een uur extra tijd. Wat doe je?

16 Casus 3 - uitgewerkt Het is aan de docent om studenten met examenfaciliteiten (erkend door ombuds) voldoende te informeren over welke maatregelen zijn genomen. Indien dit gebeurd is, mag u de extra werktijd weigeren. Indien niet, hebben zij recht op bijkomende tijd.

17 Casus 4 Het examen Tandplak is bijna op zijn eind. Je kijkt tevreden rond en neemt de examenbundels in ontvangst van de studenten die beginnen af te geven. Plots steekt een student zijn hand op: “Mag ik even naar het toilet?” Een andere student hoort dit en geeft aan dat zij ook wel een sanitaire stop kan gebruiken. Wat doe je?

18 Casus 4 - uitgewerkt Sanitaire onderbrekingen tijdens het examen zijn in principe niet toegestaan. Uitzonderlijk kan je wel toelating geven. Noteer het tijdstip waarop de student naar het toilet gaat op de examenkopij. Ga met hem mee en duid een toilet aan. Op het moment dat veel studenten hun examenkopijen komen inleveren, is het niet aangewezen om nog toiletbezoeken toe te staan.

19 Casus 5 Je kreeg op voorhand de instructie van Prof. Bezinning dat voor het OPO Ethiek er geen examenvragen zouden beantwoord worden. Alles zou duidelijk omschreven zijn in de vraagstelling. Toch krijg je al vrij snel heel wat handen in de lucht van studenten die de open vraag nogal dubbelzinnig vinden. Zij geven aan de vraag niet goed te kunnen beantwoorden zonder de verduidelijking van de docent. Wat doe je?

20 Casus 5 - uitgewerkt De examenvragen zouden uit zichzelf duidelijk genoeg moeten zijn. Als surveillant ga je op deze vragen dus maar beter niet in. Indien blijvende vragen, raadpleeg de examinator (bv. DECT indien niet aanwezig) of een bevoegde assistent.

21 Casus 6 Een studente achteraan in het examenlokaal vertoont onregelmatig gedrag. Je betrapt haar met een blad dat duidelijk afkomstig is uit de cursusnota’s. Je vraagt aan een medesurveillant om haar ook even te observeren. Hij bevestigt je verhaal. Wat doe je?

22 Casus 6 - uitgewerkt Geef een nieuwe examenkopij Zorg ervoor dat zij de onregelmatigheid niet meer kan begaan (neem nota’s/GSM/smartphone, rekenmachine … tijdens het examen in beslag). Deze student krijgt geen extra examentijd voor het ‘nieuwe’ examen. Meld de onregelmatigheid aan de examinator, de ombuds en de examencommissie Beschrijf de onregelmatigheid zo gedetailleerd mogelijk en lever eventuele bewijsstukken in

23 Verloop MedEd 1. Voorbeeldcasussen 2. Richtlijnen surveillanten 1. Op voorhand 2. Bij aanvang van examen 3. Tijdens examen 3. Vragen / discussie

24 Verloop MedEd 1. Voorbeeldcasussen 2. Richtlijnen surveillanten 1. Op voorhand 2. Bij aanvang van examen 3. Tijdens examen 3. Vragen / discussie cheatwatch

25 Vragen? Lisa De Jonghe lisa.dejonghe@med.kuleuven.be Annick Dermine annick.demine@med.kuleuven.be


Download ppt "Surveilleren Wat is belangrijk bij het surveilleren? Lisa De Jonghe O 2 : dienst Onderwijs Ondersteuning."

Verwante presentaties


Ads door Google