De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 globale doelstellingen om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 globale doelstellingen om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en."— Transcript van de presentatie:

1

2 “Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 globale doelstellingen om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en het jaar 2030. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen. De globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zouden dit alles kunnen waarmaken. In alle landen. Voor alle mensen.”

3 2 miljard mensen behoren over 25 jaar niet meer tot de extreme armen, zegt een UN rapport… De Wereldwinkel staat voor eerlijke handel/fairtrade: betaling van een prijs aan hun producenten dan wel een loon aan hun werknemers, waarmee deze naar de lokale maatstaven redelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien … al meer dan 25 jaar!!

4 UN: eind maken aan honger, zorgdragen voor voedsel zekerheid, ontwikkel voedzaam voedsel en promoot duurzame landbouw

5 UN: Zorgen voor gezond leven en welzijn stimuleren voor iedereen van alle leeftijden Seepje, een importeur van de wereldwinkel, handelt met zorg voor het welzijn van onze Nepalese schillenboer en zijn werknemers. Dit doen we op basis van de fairtrade principes. Zo zorgen we voor eerlijke lonen en structurele verbetering in de werk- en leefomstandigheden.

6 UN: Zorgen voor basisonderwijs in ontwikkelingslanden gestegen tot 91 % Toch blijven meer dan 57 miljoen kinderen verstoken van onderwijs Hiervan wonen meer dan 50% in Sub-Sahara Ongeveer 50 % van kinderen die geen onderwijs genieten wonen in oorlogsgebieden 103 miljoen jongeren wereldwijd kunnen nauwelijks lezen, waarvan 60% vrouw Een van de twee hoofddoelstellingen van Madat Nepal betreft onderwijs. Jarenlang heeft dit bestaan uit de bouw en inrichting van scholen en de financiering van de salarissen van extra leraren. Een van onze wensen was op termijn te kunnen starten met onderwijsvernieuwende activiteiten.

7 UN: Ongeveer 2/3 van de landen in ontwikkelingsgebieden heeft deelname basisonderwijs voor zowel jongens als meisje georganiseerd In Zuid-Africa worden meisje achtergesteld t.o.v. jongens, zowel op basisonderwijs als voorgezetonderwijs In Noord Afrika minder dan 1/5 van de vrouwen heeft betaalde baan buiten agrarische sector Importeur Barbosa Brasil zorgt dat de gemaakte winst wordt besteed aan scholing- en werkgelegenheidsprojecten. Daarnaast worden de producenten begeleid bij productontwikkeling en bedrijfsvoering. Gelijke behandeling van vrouwen en mannen en de afwezigheid van discriminatie is 1 van de voorwaarde voor een producent/importeur om het certificaat Fair Trade te ontvangen. Ook onze wierook leverancier ALCHEMIA zegt dit volmondig toe na te streven…..

8 UN:Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen Als het aan Dopper ligt leven we straks in een wereld waar mensen zich bewust zijn van het milieu, waar we actief de hoeveelheid single-use plastic afval verminderen en waar iedereen, dicht bij huis en ver weg, toegang heeft tot veilig drinkwater.

9 UN: Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en hernieuwbare energie voor iedereen. Wereldwinkel producten voldoen tenminste aan: betaling van een prijs aan producenten/loon aan hun werknemers, waarmee zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien afwezigheid van kinderarbeid betrokkenheid van producenten en werknemers vakbondsvrijheid voor werknemers in loondienst goede zorg voor veiligheid en gezondheid van producenten en werknemers goede zorg voor milieuvriendelijke omgeving bij productie

10 “Het antwoord is stoppen van gebruik maken van de fosiele brandstoffen….Als we daarin succes hebben, creëeren we een nieuwe ‘industrie’, gezondheid voor iedereen, schone duurzame energie en misschien kunnen we zo de grootste ramp in de geschiedenis van de mensheid positief keren: het redden van miljoenen levens en het verbeteren van eens zoveel mensen.." Al Gore

11 UN: zorg dragen voor continueren productieve werkverschaffing onder goede omstandigheden voor iedereen. De Wereldwinkel werkt al meer dan 40 jaar vanuit regelmatige en terug- kerende opdrachten om meer inkomenszekerheid te geven.

12 Fairtrade producentenorganisaties worden door hun handelspartners ondersteund, onder meer door advies bij het ontwerp en de ontwikkeling van producten, organisatieadvies en trainingen over kostprijsberekening. UN: werken aan structurele wegenbouw, industralisatie en duurzame ontwikkeling

13 UN: verminderen van ongelijke behandeling man/vrouw in en tussen landen. Bij de productie en handel van eerlijke producten is geen sprake discriminatie. Er zijn gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Piet Hein Eek producenten voor FairTradeOrginal

14 UN: opzetten van steden en dorpen met alle faciliteiten, veiligheid, veerkrachtig en duurzaamheid. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels wil dat méér mensen in ontwikkelingslanden aan het werk kunnen in de handnijverheidssector: FAIR TRADE FINEST

15 UN: zorg dragen voor voldoende consumptie en productie patronen. Er wordt gewerkt met regelmatige en terugkerende opdrachten om meer inkomenszekerheid te geven. De relatie tussen fairtrade handelspartners is gebaseerd op dialoog en respect.

16 UN: hard optreden tegen klimaatverandering en de gevolgen ervan. De Wereldwinkel heeft respect voor mens en milieu Er wordt toegezien op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

17 UN: zorgen voor behoud en schoonhouden van de oceanen en visstand Kinderarbeid is verboden en bij zowel de productie als de handel wordt gekeken naar een zo min mogelijke belasting van het milieu.

18 UN: beschermen, herstellen en promoten verantwoord gebruik aarde en stoppen landontginning en verlies van biodiversiteit. Wereldwinkels werken aan bevordering van een duurzaam ontwikkelingsproces door bij te dragen aan sociale gelijkheid, bescherming van het milieu en het verschaffen van economische zekerheid aan producenten in ontwikkelingslanden Swazi Candle’s van Gone Arty

19 UN: Vreedzame en solidaire samenlevingen stimuleren voor een duurzame ontwikkeling, toegang verlenen tot justitie voor iedereen en bouwen aan effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus In ontwikkelingslanden werken veel meer mensen in de handnijverheid dan in de landbouw. Meer werkgelegenheid in de handnijverheidssector heeft dus grote impact. Met het programma Fair Trade Finest werkt de LVWW aan méér export van fairtrade gifts en livingartikelen naar Europa. Kanika Fair Trade Importeur

20 UN: De wijze van tenuitvoerlegging versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen De Wereldwinkel wil dit bereiken door mensen te verbinden – producenten, leveranciers, vrijwilligers en consumenten – in een inspirerende cadeauwinkel. Onze winkels, onze webshop en ons assortiment vormen samen de spreekbuis van ons verhaal over fairtrade én inspirerende cadeaus. Deze producten doen vervolgens de rest. Leuke en originele cadeaus met een verhaal zorgen ervoor dat de consument fairtrade omarmt en doorgeeft.

21

22

23 ALLEEN VANDAAG ZATERDAG 26 MAART 2016 ALLE HANEN,KIPPEN EN EIEREN 30% KORTING!!


Download ppt "“Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 globale doelstellingen om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en."

Verwante presentaties


Ads door Google