De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? Harm Verster, SBK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? Harm Verster, SBK."— Transcript van de presentatie:

1 Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? Harm Verster, SBK

2 Inventarisatie ontwikkelingen 'Gevaarlijke stoffen uit bouwproducten‘ Startmoment Initiatiefnemer Fragmentatie Harmonisatie Toekomstverwachting Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 2

3 Startmoment Diverse initiatieven, verschillende motieven, andere invalshoeken. Factor tijd: Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 3

4 Innovators = initiatiefnemers? Wie en waarom: –Hype van milieu-freaks? –Nationale overheid als wetgever: maatschappelijke verantwoordelijkheid? –Industrie als marketingstrategie? –Europa? Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 4

5 Early Adopters : het leeft Meer dan een hype, onderwerp blijvend op de agenda Individuen: uit overtuiging, vaak minder georganiseerd Nederlandse overheid: –Bouwstoffenbesluit (1998) –Wet bodembescherming etc.….. –Besluit bodemkwaliteit (2008) –Bouwbesluit (2012) schadelijke stoffen (voortzetting 2003) Europa: –Richtlijn Bouwproducten (1989) Dangerous Substances –Verordening Bouwproducten (2013) Industrie (NL): –Milieu Relevante Product Informatie (1997) Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 5

6 Fragmentatie Overheid NL: –Op productniveau: Bbk alleen als samenstelling >10% (Al+Si+Ca) –Op toepassingsniveau: beperking afgifte GS naar milieucompartimenten Europa: –CPD (ER3): Gereguleerde stoffen/componenten: verboden stoffen, beperkte stoffen, nationale beperkingen: 'Gevaarlijke stoffen in bouwproducten’ –CPR (BWR3): Gereguleerde stoffen/componenten: verboden stoffen, beperkte stoffen, nationale beperkingen: 'Gevaarlijke stoffen uit bouwproducten’ Producenten: –Onzekerheid toekomstige eisen, vermijden verkeerde investeringen Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 6

7 Fragmentatie: de aanleiding Gezondheid gedreven –Duurzaam schoon milieu (vervuiling grond, lucht en (oppervlakte-)water) –Gevaarlijke straling (Radon risico’s) –Binnenklimaat (luchtkwaliteit, CO, vochtigheid, formaldehyde, asbest…) Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 7

8 Fragmentatie in beeld Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 8 Product / materiaalToepassing Samen- stelling Uitloging/ emissie GeneriekBeperkingEisOpmerking NL-Bbk productJa Mogelijk Bbk + RbkBeperkte scope: >10% (Al+Si+Ca) NL-Bbk grond JaNeeMogelijkMogelijk (IBC) Bbk + RbkBeperkte scope: grond en baggerslib Dangsub CPD (ER3) JaNee???? Afhankelijk databaseVolgt uit database3 database * niveaus Dangsub CPR (BWR3) Ja Mogelijk Afhankelijk databaseVolgt uit database3 database * niveaus StralingNee Afhankelijk intensiteit [Beq] Prestatie-eis BB 2012 Par. 3.9 Verwijzing Regeling BB Indoor Air?Ja (?) CPR Prestatie-eis BB 2012 Par. 3.6 Etc… *3 Database niveaus : verboden componenten, gelimiteerde componenten, nationale eisen

9 Fragmentatie: Bbk detailvoorbeeld Nederland Uit: Stcrt-2012-6111 (wijziging per 1-4-2012) ……Verder is de overgangstermijn voor de maximale samenstellings- waarden van benzeen, ethylbenzeen, tolueen en xylenen (som) voor polymeerbeton tot 1 januari 2016 verlengd. Daarnaast is de vrijstelling voor minerale olie in rubbergranulaat als instrooisel op kunstgrasvelden verruimd en is de msPAF voor de metalen antimoon, barium, kobalt, molybdeen, tin en vanadium en pentachloorbenzeen uitgebreid……. Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 9

10 Bent u er nog? ????? Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 10

11 Harmonisatie = weten waar we aan toe zijn Behoefte aan transparante structuur Regelen wat moet maar niet meer dan kan Samenwerking Regelgevers en Industrie Spanningsvelden: –Bestaande Nationale regelgeving –Producteisen vs. prestatie-eisen (samenstelling vs. Indoor air) –Standaard producten vs. Innovatieve producten –Relatie met duurzaamheid? Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 11

12 Harmonisatie (2) Grootste bewegingen –CEN/TC 351: mandaat EC generiek niveau –Vervolgstap:doorwerking in geharmoniseerde productnormen –EOTA: aanpassing Technical Report 34 (als er geen geharmoniseerde productnorm voor handen is) –CPR: doorwerking in nationale regelgeving –Besluit bodemkwaliteit ten aanzien bouwproducten wordt Europees ondervangen? –Bouwbesluit 2012 aanpassen op Europese ontwikkelingen (reeds aangekondigd!) Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 12

13 Harmonisatie in Nederland Bouwbesluit 2012 (stb-2011-416-bb-2012) pag. 161 nota van toelichting: 11.3 Relatie met ministeriële regeling Een volledige afstemming tussen het besluit en de normen, CE-markeringen, kwaliteitsverklaringen en eventuele andere documenten is noodzakelijk. Daartoe kunnen in de ministeriële regeling bij dit besluit nadere voorschriften worden gegeven over de toepassing en de datum van publicatie van die aangewezen documenten. Hoe gaat dit uitwerken? Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 13

14 Toekomstverwachting 'Gevaarlijke stoffen uit bouwproducten’: –Europese aanpak, reductie nationale voorschiften –Primair horizontale normatieve aanpak: CEN/TC 351 –Verdere specifieke uitwerking in de hEN’s –Secundair horizontale aanpak in EAD’s (ETAG’s en CUAP’s) –Prestatiegericht op zowel samenstelling als afgifte GS. –Europese Database GS >Verboden stoffen >Gelimiteerde stoffen >Nationale aanvullingen Tijdpad? Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 14

15 Tot slot Werk samen, informeer elkaar Ongeacht uw motief Standaardisatie schept helderheid Dank voor uw aandacht Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? 15


Download ppt "Nationale systematiek: hoe grijpt het in elkaar? Harm Verster, SBK."

Verwante presentaties


Ads door Google