De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt De collecte is bestemd voor Present. Deze Stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

5 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad heeft ter vervulling van de ambten voor ouderling en diaken de volgende broeders kandidaat gesteld: voor ouderling de broeders: Arnold van den Berg, Jan van Harten, René van Kleef, Richard de Kruijff, Henk Pielman, Meint Smit, André Verschelling en David de Wit. en voor diaken de broeders: Hilbert Branderhorst en Ard van Harten. De verkiezing zal DV plaatsvinden op zondag 8 mei, direkt aansluitend aan de morgendienst. Als u daarbij niet aanwezig kunt zijn kunt u een schriftelijke stem indienen bij Mark de Fouw in een gesloten envelop voorzien van uw leesbare naam en handtekening. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

6 Agenda 20 aprilBijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken schets 6 Inl: Everlien Spakman 23 april 19 30 Praise voor Inaktelke 24 april9 30 kinderclub 19 30 Best Life

7 Deze week zijn jarig: 17 april:zr Ciska de Groot-de Koning 18 april:Thijs Vonk 22 april:Milou Flipse zr Miriam Sytsma zr Rijny Westerik-Tromp 23 april:zr Leonie van Wolfswinkel

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

11 Opwekking 544

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

24 dankbaar gereformeerd (de Farizeeër) materialist met gewetenswroeging (de tollenaar) zorgzaam en trots (ouders en grootouders) verlegen en nieuwsgierig (de kinderen) serieus en waakzaam (de leerlingen) rijk en idealistisch (hooggeplaatst persoon) sceptisch (de omstanders) op zoek naar bevestiging (Petrus) bewogen en eerlijk (Jezus)

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

26 Opwekking 756

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

36

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

38 Opwekking 727

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

49 Niemand is ‘goed’, alleen God

50 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

51 Psalm 138: 3, 4 3 Zij breken in gejubel uit en roemen luid des HEREN wegen, want groot is ’s HEREN heerlijkheid, zijn majesteit, zijn trouw en zegen. Hij slaat, al troont Hij nog zo hoog, op hen het oog, die needrig knielen, maar uit de verte ziet Hij aan de dwaze waan van trotse zielen.

52 Psalm 138: 3, 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden.

53 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

54 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

55 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

56 Psalm 23: 1, 2 1 De HERE wil mijn trouwe herder wezen, geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen. Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden, aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden. Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen, leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

57 Psalm 23: 1, 2 2 Zelfs in een dal vol dreigende gevaren vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren. U staat mij bij in liefdevol ontfermen, uw stok en staf vertroosten en beschermen. Een rijke dis zult U mij toebereiden voor ’t oog van wie mij haten en bestrijden.

58 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

59 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

60 Psalm 23: 3 3 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven, verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven, zodat ik in het heilig huis des HEREN mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

61 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

62 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

63 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

64 Opwekking 710

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

74 Gezang 182E 4-stemmig

75 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710: Gezang182E:Amen

76

77


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Opwekking518: Lucas18:9 - 30 Opwekking756: Opwekking727: Psalm138:3, 4 Psalm23:1, 2 Psalm23:3 Opwekking710:"

Verwante presentaties


Ads door Google