De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mobiliteitsbudget & bedrijfswagens EEN LIBERAAL VOORSTEL VAN AANPAK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mobiliteitsbudget & bedrijfswagens EEN LIBERAAL VOORSTEL VAN AANPAK."— Transcript van de presentatie:

1 Mobiliteitsbudget & bedrijfswagens EEN LIBERAAL VOORSTEL VAN AANPAK

2 Belgisch beleid inzake ‘salariswagens’: Onlogisch: vervuilende bedrijfswagen en tankkaart geven is goedkoper dan gewoon loon  Met voordelig (para)fiscaal regime creëren we onze eigen files en milieuvervuiling  Lapmiddel voor loonkostenproblematiek (cf. maaltijdcheques, ecocheques, …)  Werknemers hebben geen echte keuze in organisatie vervoer: de bedrijfswagen of verwaarloosbaar bedrag in cash

3 Wat stellen andere partijen voor?  Groen: fiscaal voordeel bedrijfswagens verdelen over alle werknemers, met een maximum van 2.780 euro per jaar als je verder dan 35km van je werk woont  Rechtstreekse aanslag op het netto loon van werknemers met bedrijfswagen: voordeel van de wagen wordt normaal belast, met een daling van nettoloon van honderden euro’s tot gevolg.  Onaanvaardbare inbreuk in het loon en de arbeidsvoorwaarden van werknemers  CD&V: werknemer kan kiezen binnen een bepaald budget voor kleinere wagens, een trein- of busabonnement of een fiets.  Ligt voor in Rondetafel Werkbaar Werk  Waardevol idee, maar onvoldoende incentive om effectief af te zien van de bedrijfswagen.  Administratieve last voor werkgevers: moeten treinabonnementen, fietsen etc, beheren of dit uitbesteden (met kosten tot gevolg).

4 Principes bij aanpak:  Werknemer met ‘salariswagen’ extra keuzevrijheid geven: wagen, openbaar vervoer, fiets, andere voordelen (cafetariaplan) of … cash  Vergroening: bedrijfswagens toekennen blijft perfect mogelijk, maar na 2021 (of 5 jaar na invoering regeling) willen we een overschakeling naar een steeds ‘groener’ wordend wagenpark  Geen verlies voor werknemer en werkgever: rechtszekerheid voor werkgevers: niet inbreken in lopende plannen (geleidelijke aanpak)! respect voor verworven rechten van werknemers: we nemen geen bedrijfswagens af!  Financiering sociale zekerheid niet ondermijnen

5 Stapsgewijze aanpak VANAF 2017 invoering (para)fiscaal vrijgesteld mobiliteitsbudget met mogelijkheid omzetting bedrijfswagen VANAF 2021 Voordelig (para)fiscaal regime blijft bestaan, maar enkel voor ‘groene’ bedrijfswagens, LANGE TERMIJN evolutie naar ‘nettobudget ’: (para)fiscaal vrijgesteld % van het loon

6 Stapsgewijze aanpak: stap 1

7 Stap 1: Invoering mobiliteitsbudget vanaf 2017  Werknemers met bedrijfswagen (1):  Bedrijfswagen omzetten in mobiliteitsbudget  Voor werknemer: mobiliteitsbudget is (para)fiscaal vrijgesteld, wordt belast op zelfde VAA als voorheen  Voor werkgever: mobiliteitsbudget is (para)fiscaal vrijgesteld, betaalt dezelfde solidariteitsbijdrage als voorheen en kan dezelfde beroepskost aftrekken als voorheen  Mobiliteitsbudget = leasingkost min voordeel van alle aard Voorbeeld: werknemer heeft bedrijfswagen Audi A6 met VAA van 220 EUR per maand (+ tankkaart). De leasingkost bedraagt 690 EUR. De Werknemer wordt belast op het VAA van 220 EUR (zoals voorheen) en behoudt een (para)fiscaal vrijgesteld mobiliteitsbudget van 580 EUR (+ forfait tankkaart). Voorbeeld: werknemer heeft bedrijfswagen VW Passat met VAA van 145 EUR per maand (+ tankkaart). De leasingkost bedraagt 600 EUR. De werknemer wordt belast op het VAA van 145 EUR (zoals voorheen) en behoudt een (para)fiscaal vrijgesteld mobiliteitsbudget van 527,5 EUR (+ forfait tankkaart).  Vrije keuze voor werknemer, wel mét akkoord van de werkgever

8 Stap 1: Invoering mobiliteitsbudget vanaf 2017  Hoe onderfinanciering SZ vermijden? Kent iedere werkgever dan de komende jaren niet gewoon mobiliteitsbudget toe in plaats van loon?  Drempels zijn nodig om budgettair geen gat te slaan  Voorwaarde: min. 1 jaar bedrijfswagen bezitten alvorens omschakeling te kunnen doen. Uitzonderingen:  Je verandert van werk en had bij vorige WG mobiliteitsbudget? Mobiliteitsbudget verder mogelijk  Iemand nieuw in dienst nemen? Als andere werknemers al bedrijfswagen hebben in die categorie, mobiliteitsbudget mogelijk  Een nieuw bedrijf wil mobiliteitsbudget invoeren? In te voeren via collectieve onderhandelingen  Hervorming mikt op (echte) eigenaars van bedrijfswagens : hen motiveren de wagen te laten voor een mobiliteitsbudget. Oneigenlijke constructies voor extra netto-loon vermijden.  Mobiliteitsbudget is louter vermelding op loonfiche en wordt rechtstreeks gestort op rekening van werknemer, geen overheadkosten! (i.t.t. maaltijdcheques,…)

9 Stap 1: Invoering mobiliteitsbudget vanaf 2017  Werknemers zonder bedrijfswagen  1) Invoeren van de term ‘mobiliteitsbudget’ :  Equivalent aan bestaande systemen van woon-werk vergoeding of forfaitaire bedragen die al toegekend worden in sectoren.  Binnen bestaand kader kunnen sociale partners bijkomend toekennen per C.A.O.  2) Bij tweejaarlijkse bespreking loonnorm bij I.P.A. kunnen sociale partners overeenkomen dat bepaald % van de loonmassa extra kan uitgegeven worden binnen dit (fiscaal gunstig) mobiliteitsbudget.  Cfr. huidig I.P.A.-akkoord, waar 0,3% van de loonmassa in 2015 en 2016 kan stijgen met netto voordelen (zoals maaltijdcheques of niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen).  3) Einddoel op lange termijn : ook deze groep werknemers een degelijk mobiliteitsbudget geven, binnen een budgettair haalbaar kader (nodig voor fase 3).

10 Stap 1: Invoering mobiliteitsbudget vanaf 2017  Positieve punten  Werknemer en werkgever krijgen incentive om bedrijfswagen om te ruilen omdat voldoende hoog nettobedrag in de plaats kan komen  Werknemer krijgt zo echte keuze in organisatie mobiliteit: de wagen, de fiets, openbaar vervoer, andere voordelen (cafetariaplan) of cash  Regeling is bovendien budgetneutraal voor werkgever en werknemer  Geen overheadkosten, werknemer krijgt cash in handen  Werknemers zonder bedrijfswagen ook een perspectief geven

11 Stapsgewijze aanpak: stap 2

12 Stap 2: behoud (para)fiscaal voordeel voor ‘groene’ wagens vanaf 2021  Groene wagens blijven huidig (para)fiscaal voordeel genieten ook na 2021  Bij KB wordt (periodiek) bepaald welke wagens groene wagens zijn (wat is wanneer technisch haalbaar?)  Voor vervuilende bedrijfswagens ingeschreven na 31 december 2020 daalt het voordeel vanaf 2021 jaarlijks met 10% tot de toekenning van deze wagens belast wordt zoals gewoon loon. De toekenning van een tankkaart ondergaat dezelfde evolutie.  Vrijgekomen bedrag wordt gebruikt voor algemene verlaging lasten op arbeid (bijvoorbeeld verlaging werknemersbijdrage)

13 Stap 2: behoud (para)fiscaal voordeel voor ‘groene’ wagens vanaf 2021  Positieve punten  Werkgevers krijgen incentive om hun wagenpark te vergroenen en krijgen hier ruim de tijd voor  geen abrupte maatregel !  Groene bedrijfswagens kunnen nog perfect deel uitmaken van loonpakket en worden zelfs minder belast dan gewoon loon  incentive tot vergroening hele Belgische wagenpark  Sluit aan op Vlaamse vergroening verkeersfiscaliteit (waar bedrijfswagens nu buiten vielen)

14 Stapsgewijze aanpak: stap 3

15 Stap 3: Lange termijn: naar een ‘nettobudget’  Op lange termijn evolueren naar ‘nettobudget’  Afschaffen diverse lapmiddelen om personeel iets (quasi) netto toe te kennen (maaltijdcheques, ecocheques,…)  Ommezwaai hier wel pas mogelijk eens het mobiliteitsbudget voor alle werknemers voldoende hoog is om het mobiliteitsbudget van een werknemer met recht op bedrijfswagen te benaderen: afhankelijk van budgettair kader.  Dan wordt een gedeelte van het loon onbelast: % van het loon = nettobudget (bijvoorbeeld 20% van het loon, verder te onderzoeken)  Op lange termijn voeren we dus extra algemene loonlastenverlaging door


Download ppt "Mobiliteitsbudget & bedrijfswagens EEN LIBERAAL VOORSTEL VAN AANPAK."

Verwante presentaties


Ads door Google