De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IN DE GEMEENTEN BERKELLAND, OOST GELRE EN WINTERSWIJK DOOR DE SOCIALE DIENST OOST ACHTERHOEK Stand van zaken uitvoering Participatiewet breed 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IN DE GEMEENTEN BERKELLAND, OOST GELRE EN WINTERSWIJK DOOR DE SOCIALE DIENST OOST ACHTERHOEK Stand van zaken uitvoering Participatiewet breed 1."— Transcript van de presentatie:

1 IN DE GEMEENTEN BERKELLAND, OOST GELRE EN WINTERSWIJK DOOR DE SOCIALE DIENST OOST ACHTERHOEK Stand van zaken uitvoering Participatiewet breed 1

2 Instroom nieuwe groepen Inwerkingtreding Participatiewet per 01-01-2015 Hierdoor nieuwe instroom door…… Afsluiting Wet sociale werkvoorziening Afsluiting Wajong voor personen met verdiencapaciteit 2

3 Sociale Dienst Oost Achterhoek Missie “Iedereen doet mee, niemand aan de kant” 3 Speeddate voor ervaren werkers in Eibergen Uit: Tubantia 2 april 2015 Deel uitkering terugverdiend Veel uitkeringsgerechtigden in Oost- Achterhoek werken parttime of doen seizoenswerk. Uit: De Gelderlander 20-07-2015

4 Uitvoering Participatiewet 1. In lijn met 3D transities: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Brede intake en – waar nodig – warme overdracht aan lokale structuren. 2. Zelfredzaamheid bevorderen 3. Preventieve insteek op nieuwe doelgroep schoolverlaters VSO en PRO 4. Samenwerking binnen het Loopbaanplein 5. Participatieladder als instrument – aansluiting lokaal vrijwilligerswerk / dagopvang Inwoners met beperkte verdiencapaciteit (< 30% minimumloon) zo veel mogelijk lokaal plaatsen. 4

5 1. Brede intake en – waar nodig – warme overdracht aan lokale structuren 5 Brede intake voor inwoners met grotere afstand tot de arbeidsmarkt 500 personen uit het uitkeringsbestand krijgen brede intake. Ook wordt gekeken naar mogelijke arbeidsbeperkingen van deze groep. Zo kan loonkostensubsidie en jobcoaching worden ingezet. Mogelijkheid tot tegenprestatie wordt samen met de burger onderzocht. (pva vsvb)

6 2. Zelfredzaamheid bevorderen 6 Voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen: Plaatsing op een reguliere baan door middel van: Proefplaatsing met behoud van uitkering Jobcoaching Loonkostensubsidie op basis van loonwaarde Participatiepolis (No Risk Polis)

7 Werkproces uitstroom Jongeren 17,5 jaar met uitstroomprofiel Arbeid Alle jongeren met uitstroomprofiel Arbeid van 17,5 melden bij Sociale Dienst i.v.m. monitoring Uitstroom vervolgonderwijs Profijt doorstroomdossier Start ROC niveau 1 of 2 Traject bespreken met SDOA mogelijkheden doorstroom; Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Scholing/Cursus Werknet 3. Preventieve insteek op nieuwe doelgroep schoolverlaters VSO en PRO

8 Direct bemiddelbaar (Betaald werk) Structurele verdiencapaciteit > 100% WML Regulier betaald werk weinig/geen ondersteuning Bemiddelbaar met tijdelijke ondersteuning (Betaald werk met ondersteuning) Tijdelijke verdiencap. <100% WML Regulier werk met tijdelijke ondersteuning Korte scholing Tijdelijke werkervaringsplaatsen Loonkostensubsidie kortdurend Bemiddelbaar met langdurige ondersteuning (Betaald werk met ondersteuning) Structurele verdiencap. 30%-100% WML Aanmelden voor indicatie banenafspraak beoordeling door UWV Loonwaarde bepalen Loonkostensubsidie op basis van loonwaarde Werkproces uitstroomprofiel Arbeid

9 Gegevens mogelijke instroom 9 Intermetzo VSO school maar ook instelling/inrichting. 5 personen in beeld om in te stromen 2 instroom, 1 zit op een werkervaringsplek (dierenspeciaalzaak) en de ander is nog bezig met de aanvraagprocedure 1 toch een Wajong gekregen 1 verhuisd naar een ander land 1 worden de opties momenteel onderzocht

10 Triviant 10 VSO school 4 personen in beeld om in te stromen 1 geplaatst op een garantiebaan 1 geplaatst op een werkervaringsplek 2 hebben een dispensatie gekregen tot hun 19 de levensjaar

11 Maxx praktijkonderwijs 11 Praktijkschool 9 personen in beeld om in te stromen 4 gaan naar vervolgopleiding 2 geplaatst met een vsb (verklaring ernstige scholingsbelemmering vanuit het UWV) 2 proefplaatsingen voor een garantiebaan. 1 dispensatie voor nog een jaar praktijkschool

12 Korte Dreef 12 VSO school (wel meer praktijkgericht) 4 personen in beeld om in te stromen 4 personen hebben een dispensatie om nog een schooljaar te blijven.

13 4. Samenwerking binnen het Loopbaanplein 13 Mee Oost Gelderland Roz (pilot) en Oostwerk Graafschap College Graafschap re-integratie StartPeople Uwv werkbedrijf Jongerenloket JOUW Unit De staat van dienst (re-integratiebureau)

14 5. Inwoners met beperkte verdiencapaciteit (< 30% minimumloon) zo veel mogelijk lokaal plaatsen 14 Jobhunting voor nieuwe doelgroepen - Oponoa - Careaz - Dierenbescherming Overgelder - Berkellandse uitdaging

15 Uitbreiding taken SDOA door invoering participatiewet ● Arbeidsdiagnose en individueel ontwikkelplan (IOP) ● Arbeidsontwikkelplan op basis van IOP ● Test en training waar mogelijk op reguliere werkplekken ● Detachering ● Jobcoaching en werkbegeleiding ● Loonwaardebepaling (langdurige loonkostensubsidie) ● Jobhunting nieuwe doelgroepen 15

16 Regionaal beeld 16

17 Actualiteit Taakstelling statushouders 17 Resterende taakstelling 2015 incl. achterstand 74 personen (stand 01 juli 2015) 2/3 zal naar verwachting uitkering op grond van de participatiewet ontvangen. Sluitende aanpak door middel van school, vrijwilligerswerk, maatjesproject.

18 Vragen / opmerkingen? 18


Download ppt "IN DE GEMEENTEN BERKELLAND, OOST GELRE EN WINTERSWIJK DOOR DE SOCIALE DIENST OOST ACHTERHOEK Stand van zaken uitvoering Participatiewet breed 1."

Verwante presentaties


Ads door Google