De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkleren en instructie werkplan Jaar 1 C2007 Cornelia van Slochteren Blokregisseur praktijkleren jaar 2 Mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkleren en instructie werkplan Jaar 1 C2007 Cornelia van Slochteren Blokregisseur praktijkleren jaar 2 Mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkleren en instructie werkplan Jaar 1 C2007 Cornelia van Slochteren Blokregisseur praktijkleren jaar 2 Mei 2008

2 Opbouw  Module praktijkleren  Uitgangspunten  Werkplan: onderdelen  Aanvullende informatie en voorbeelden

3 Module praktijkleren  “ Een werkplan heeft als eerste doel: het beschrijven van het beoogde leerresultaat tijdens de stage. Hierin wordt beschreven welke competenties moeten worden verworven, wat de student persoonlijke doelen van de student zijn,welke stappen/leeractiviteiten worden ondernomen en welke bronnen worden gebruikt met betrekkking tot de competenties en persoonlijke doelen, wie de student daarbij nodig denkt te hebben, binnen welk tijdsbestek dit allemaal bereikt moet worden en hoe dit te evalueren “ (bron: Module praktijkleren Opleiding tot HBO Verpleegkundige, kwalificatieniveau 5, C2002, Jaar 2 2007 – 2008)  Richtlijn  Leercontract  Afspraken  Haalbaarheid  Accoord begeleiders

4 Uitgangspunten (1)  Rollen Zorgverlener Zorgverlener Regisseur Regisseur Beroepsbeoefenaar Beroepsbeoefenaar Coach Coach Ontwerper Ontwerper

5 Uitgangspunt (2) Uitgangspunt (2)  Competentiegericht curriculum gebaseerd op: “Met het oog op de toekomst”  Aanleiding nieuw curriculum (C2007); niveau 5 sterker neerzetten en beoordelingscriteria specifieker maken  5 Verpleegkundige Rollen 12 Kerncompetenties 37 Producten en Diensten  Competenties in 3 niveaus (A,B,C)

6 Uitgangspunt (3)  Werkplan nu gestructureerd door opdrachten en planning: Student moet beginsituatie duidelijk beschrijven en persoonlijke leerdoelen Student moet beginsituatie duidelijk beschrijven en persoonlijke leerdoelen Nadruk op hoe leren a.d.h.v. beschreven opdrachten (in module praktijkleren) Nadruk op hoe leren a.d.h.v. beschreven opdrachten (in module praktijkleren) Gebruikmaken van criteria die beschreven zijn in beroepsproducten en - diensten Gebruikmaken van criteria die beschreven zijn in beroepsproducten en - diensten

7 Uitgangspunten (4)  Rollen uitgedrukt in Kerncompetenties en daarbijbehorende Beroepsdiensten  Voor alle competenties zijn opdrachten geformuleerd voor de student ; voorheen moesten zij deze zelf formuleren  Stappen opdrachten: 1 Oriënterend 1 Oriënterend 2 Uitvoering in standaard laag complexe* situatie 2 Uitvoering in standaard laag complexe* situatie 3 Uitvoering in een complexe* situatie 3 Uitvoering in een complexe* situatie (= B-niveau gewenst niveau 2e jaar) (*complexiteit is afhankelijk van de setting)

8 Planning  Doornemen module  Conceptversie bij db tijdens introductieweek  Feedback tijdens introductieweek (eventueel)  Student verwerkt feedback in concept  Werkplan (hardcopy) meenemen 1e dag stage-instelling  Check en aanvulling vanuit de praktijk, concept bijstellen binnen 14 dagen

9 Werkplan: Inleiding  Even voorstellen wie je bent  Studie- en werkervaring  Motivatie stageplaats  Specifieke belangstelling  Verwachtingen ( leren/begeleiding)

10 Werkplan: Persoonlijke leerdoelen  Aandachtspunten mbt. Persoonlijkheid  Link portfolio  Vanuit gesprekken SLB  Vanuit voorgaande opleidingen/stages

11 Werkplan - Leeractiviteiten  Welke activiteiten ga je ondernemen om deze competentie te behalen? Op gebied van kennis, vaardigheden, attitude Op gebied van kennis, vaardigheden, attitude Bv. Bestuderen/ overleggen met/ voorbereiden door../ verpleegplan maken van…/ verslag schrijven over…. Bv. Bestuderen/ overleggen met/ voorbereiden door../ verpleegplan maken van…/ verslag schrijven over….

12 Werkplan: Evaluatie  Wat? (leerdoelen, houding, opdrachten)  Hoe? (gesprek, verslag)  Hoe lang? (kort, uitgebreid)  Met wie? (werkbegeleider,praktijkbegeleider)  Wanneer?(dagelijks, eens per week, elke twee weken)

13 Werkplan: Planning  Ingeschatte tijd voor oriëntatie  Verdeling opdrachten over weken  Terugkommomenten  Evaluatiegesprekken

14 Aanvullende informatie  Toetsbaarheid leerdoelen Check je formulering zelf met RUMBA regels en stel zo nodig bij Check je formulering zelf met RUMBA regels en stel zo nodig bij Laat evt. opzet lezen door medestudent Laat evt. opzet lezen door medestudent

15 Proces: Werkplan - Leerdoelformulering  Voorbeeld KC1 “ Na … weken kan ik de verpleegkundige zorg uitvoeren voor … patiënten met een opname-indicatie op laag complex niveau” Onder opname- indicatie op laag niveau versta ik….  Rumba regels: Relevant Understandable Measureable Behaviour Attainable B : gedrag (werkwoorden) A: realistische bereikbare doelen

16 Nog even over RUMBA…  Relevant Zorgdomein, patiëntencategorie, werkveld Zorgdomein, patiëntencategorie, werkveld  Understandable Begrijpelijk woordgebruik (! Weet ik zelf wat ik ermee bedoel en is dat ook voor anderen duidelijk?) Begrijpelijk woordgebruik (! Weet ik zelf wat ik ermee bedoel en is dat ook voor anderen duidelijk?)  Measureable Meetbaarheid: toetsing. Wanneer moet het getoetst worden en wat moet dan getoetst worden en hoe? Meetbaarheid: toetsing. Wanneer moet het getoetst worden en wat moet dan getoetst worden en hoe?  Behaviour Gedrag is concreet en kan dus getoetst worden Gedrag is concreet en kan dus getoetst worden  Attainable Einddoelen kunnen bereikt worden door tussentijdse – of subdoelen te stellen. Als iets niet haalbaar is, vermeld het dan niet of overleg met je begeleider(s). Einddoelen kunnen bereikt worden door tussentijdse – of subdoelen te stellen. Als iets niet haalbaar is, vermeld het dan niet of overleg met je begeleider(s).

17 Proces: Werkplan - beginsituatie  Per rol…. of…..  Per Kerncompetentie (KC) Welke onderdelen op school gehad? Welke onderdelen op school gehad? Welke kennis en ervaring als resultaat hiervan Welke kennis en ervaring als resultaat hiervan  Check ervaring met criterialijsten en taakanalyses  Beginsituatie richting competenties (Wat beheers ik en wat wil ik (hier) leren?

18 Voorbeeld Rol zorgverlener Kerncompetentie KC 1, KC 2, KC 3 (kort omschrijven) Beginsituatie: Voor de rol van zorgverlener heb ik op school een verpleegplan geschreven over een patiënt met reuma. Voor vakantiewerk heb ik afgelopen zomer drie weken als schoonmaker in een verzorgingshuis gewerkt. Verder heb ik binnen mijn familie meegemaakt dat iemand een knieoperatie heeft gehad. Ik heb geen ervaring met verstandelijk gehandicapten en het lijkt mij moeilijk om met hun te communiceren op de stage. Ik zie hier tegenop. Het geven en ontvangen van feedback heb ik mee geoefend binnen de groep studenten waar ik mee samen werk op school

19 Leerproces inzichtelijk maken “Begeleiders op de hoogte houden wat je wilt leren en hoe je dat doet” - Regelmatig werken met begeleider - Gespreksmomenten plannen met begeleider - Per week aangeven ( zeggen/ evt. op papier) wat je wilt doen - Feedbackschrift/logboek

20 Een VB: PDCA > Plan - Do Plan Do -Afdeling leren kennen -Meelopen -Evt. controles doen i.s.m. begeleider -Einde van de week gesprek Meelopen Vragen stellen aan wb Vragen of er dingen zijn die jij kunt doen

21 PDCA > Check – Act Check (= evaluatie) Act ( = plan voor vervolg) Gesprek: Mijn begeleider zei dat ik veel vragen had gesteld en dat ik geïnteresseerd over kwam Volgens haar moet ik meer praten als ik iets doe ( bloeddruk meten) Ik ben erg moe van alle indrukken maar ben goed opgevangen Volgende week: - weer meelopen - evt. samen een patient wassen - dossier bestuderen -zelf controles doen en meer praten hierbij

22 Praktijkleren is linken leggen Denken – voelen – handelen Lezen – denken – handelen Reflecteren – denken – handelen overleggen – feedback krijgen – geven- terugkijken naar het geleerde- conclusies trekken – leerdoelen aanpassen ……

23 Vragen ?

24 Veel succes !!!


Download ppt "Praktijkleren en instructie werkplan Jaar 1 C2007 Cornelia van Slochteren Blokregisseur praktijkleren jaar 2 Mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google