De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 september 2011wijkgemeente iona 1 Gemeenteavond – 27 september 2011 Op weg naar een beleidsplan – 1) Visie en identiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 september 2011wijkgemeente iona 1 Gemeenteavond – 27 september 2011 Op weg naar een beleidsplan – 1) Visie en identiteit."— Transcript van de presentatie:

1 27 september 2011wijkgemeente iona 1 Gemeenteavond – 27 september 2011 Op weg naar een beleidsplan – 1) Visie en identiteit

2 27 september 2011wijkgemeente iona Lied: Gezang 427: 1, 4, 5 en 8staande 1.Beveel gerust uw wegen, Al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.

3 27 september 2011wijkgemeente iona 4.Een weg hebt Ge_allerwegen, geen middel, dat U faalt. Uw doen is louter zegen, uw gang met licht omstraald. Niets kan uw werk verhindren, uw plannen zijn gewis. Gij doet voor al uw kindren wat hun het heilzaamst is.

4 27 september 2011wijkgemeente iona 5. Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat ge_u verwondren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

5 27 september 2011wijkgemeente iona 8. Hoor onze smeekgebeden; Heer, red uit alle nood! Sterk onze wankle schreden en leer ons tot de dood vertrouwen op uw zegen en vaderlijk beleid, dan voeren onze wegen naar 't rijk der heerlijkheid.

6 27 september 2011wijkgemeente iona Doelen van de avond  Elkaar beter leren kennen door van elkaar te horen hoe we gemeente kunnen/willen zijn  Elkaar ontmoeten als gelovigen met elk ons eigen verhaal en geluid  Een eerste aanzet tot een visie (voor het beleidsplan)

7 27 september 2011wijkgemeente iona Programma 20.10-20.15 Opfrissen 20.15-21.00 Interactief rondom de vragen:  Waar staan we? Wat doen we al?  Hoe ziet onze omgeving eruit?  Wat zouden we kunnen doen of zijn? 21.00-21.20 Visie op gemeente-zijn voor iona 21.20-21.30 Afsluiting 21.30-22.00 Ontmoeting met hapje en drankje

8 27 september 2011wijkgemeente iona Opfrissen Hoofdwaarden Wijkkerkenraad 14 oktober Gemeenteavond 10 november Totaal Gemeenschap15520 Open en gastvrij8715 Jong en vernieuwend11213 Vrolijk en enthousiast628 Geloof en hoop426 Transparant en eerlijk325 Respect en waardering044 Totaal472471

9 27 september 2011wijkgemeente iona Waar staan we? Wat doen we al?  Wanneer voel je je thuis in wijkgemeente iona?  Wanneer is wijkgemeente iona op haar best?  Op welke momenten haak je af? Voel je je een vreemde in de wijkgemeente iona

10 27 september 2011wijkgemeente iona Waar staan we? Wanneer voel je je thuis?  Zondags, in kerkdienst en in de hal voor/na dienst  Volle kerk  Liederen  Mensen boven gebouwen  Wijkbezoek(er), geldt ook voor huisgebonden gemeentelid  Pastoraal werk (zorgpunt: te weinig vrijwilligers)  Ontvangst Taizé-jongeren  Gespreksgroep op dinsdagmiddag

11 27 september 2011wijkgemeente iona Waar staan we? Wanneer is iona op haar best?  Ontvangst Taizé-jongeren  Warme ontvangst Schotse dakloze  Betrokken gemeente (actief deelnemen aan dienst)  Nieuw elan van samengaan wijkgemeentes  Als jongeren leven in de brouwerij brengen  Los durven komen van liturgie  Moet nog komen. We groeien nog.  Activiteiten uit Oost en Centrum gezamenlijk voortgezet.  Variatie in diensten

12 27 september 2011wijkgemeente iona Waar staan we: Wanneer haak je af teveel psalmen in een dienst ouderwetse teksten liederen (met prachtige melodie) makkelijke tekst, maar moeilijke melodie Doopdiensten niet herkenbaar als feestelijk Communicatie naar gemeente (niet alleen op beamer Geen mondelinge mededelingen als deze al op de beamer hebben gestaan Leesbaarheid beamer (lastig door lichtinval kerk) Tale Kanaäns spreekt niet iedereen aan. Te lange diensten.

13 27 september 2011wijkgemeente iona Hoe ziet onze omgeving eruit?  Probeer de Maassluise samenleving eens te beschrijven aan de hand van een aantal steekwoorden.  Denk daarbij vooral aan zaken waar wijkgemeente iona (of de PGM) als kerk een rol in kan spelen.

14 27 september 2011wijkgemeente iona Hoe ziet onze omgeving eruit?  Pluriforme (veelvormig/veelkleurig) samenleving  Huizenoverschot / werkloosheid / armoede  Gemeente Maassluis levert onvoldoende ondersteuning, rol diaconie? Financiële draagkracht voldoende? Doen we (diaconie) wel genoeg?  Gezellig kleinstedelijk. Kans tot ontmoeting, ook buiten kerkelijke omgeving. (bv. Dag vd Cultuur, Furieade)  Vele geloofsrichtingen. Hoe kunnen we samenwerking zoeken op “diakonaal” gebied?  “Granieten bestand” van werkloze jongeren. Komen nergens aan de bak. Kerk als verbindende factor?  Individualisme. Te druk voor deelname aan maatschappelijke groepen.

15 27 september 2011wijkgemeente iona Hoe ziet onze omgeving er uit / wat kan iona doen  In PGM van oudsher veel vrijwilligers.  Contact / persoonlijke gesprekken  Buurtgerichte activiteiten  Communicatie ook via De Schakel.  Kerkgebouw meer openstellen. Vraagt veel vrijwilligers  Vervolg op “werving” bij nieuwe bewoners Het Balkon  “Evangeliseren”  Als kerk meer naar buiten treden (letterlijk).  Marketing. Maak duidelijk wat je doet voor de verschillende doelgroepen.  Parkeerpunt: Is gebouw een tempel, of mag commercieel worden gebruikt?  Briefjes in de bus bij buurtbewoners

16 27 september 2011wijkgemeente iona Wat zouden we kunnen doen of zijn?  Probeer op basis van jullie antwoorden op de vorige vragen eens een (voorlopig) ideaalbeeld te bedenken voor wijkgemeente iona hier in Maassluis.  Waartoe zijn wij geroepen als wijkgemeente in deze wijk?

17 27 september 2011wijkgemeente iona Visie op gemeente-zijn voor iona  Nu jullie zelf nagedacht hebben. Anderen gehoord hebben. Modellen gezien hebben.  Probeer eens te komen tot een gezamenlijke visie voor iona uitgedrukt in een beeld, slogan, trefwoord(en) etc.

18 27 september 2011wijkgemeente iona Visie op gemeente-zijn voor iona (beeld, slogan, trefwoord)  Slogan: voor jong en oud (50%-50%)  Beeld: uitgestoken hand, met kruis op achtergrond  Slogan: met inspiratie (van boven) inspirerend de wereld in  Beeld: Reflector die het licht van Christus weerkaatst

19 27 september 2011wijkgemeente iona Afsluiting

20 27 september 2011wijkgemeente iona

21 27 september 2011wijkgemeente iona 2.Geef ons in deze zware tijd volharding en standvastigheid, opdat wij woord en sacrament bewaren tot aan 's werelds end.

22 27 september 2011wijkgemeente iona 3.Bewaar uw kerk, zij is benard, want wij zijn boos en traag en hard; geef vrucht en zegen op uw woord, maak dat alom het wordt gehoord.

23 27 september 2011wijkgemeente iona 4.Blijf Heer ons met uw woord nabij en maak ons van de vijand vrij, deel aan uw kerk genade mee, geduld en eenheid, moed en vrêe.

24 27 september 2011wijkgemeente iona 5.Het is niet onze zaak, o Heer, 't gaat om uw eeuwig rijk, uw eer. Wil allen trouw terzijde staan, die op uw wegen willen gaan.

25 27 september 2011wijkgemeente iona 6. Uw woord maakt onze harten sterk, het is de schutsmuur van uw kerk. Houd ons daarbij, opdat wij Heer, buiten uw woord niets zoeken meer.

26 27 september 2011wijkgemeente iona Hartelijk bedankt voor jullie inbreng! Er is voor iedereen een hapje en drankje in de hal


Download ppt "27 september 2011wijkgemeente iona 1 Gemeenteavond – 27 september 2011 Op weg naar een beleidsplan – 1) Visie en identiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google