De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in de Dordtse wijken 15 mei drs Jan Schalk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in de Dordtse wijken 15 mei drs Jan Schalk."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de Dordtse wijken 15 mei drs Jan Schalk

2 Inhoud van de presentatie “Leefbaarheid” in wijken Integrale wijkaanpak – sectoraal beleid Interventies Trends Terugblik en waar staan we nu? Vooruitblik komende periode

3 Leefbaarometer (BZK/RIGO) Sociale kenmerken bevolkingssamenstelling (vgl SCP) sociale samenhang Fysieke kenmerken woningvoorraad publieke ruimte voorzieningen Veiligheid

4 Ontwikkeling belangrijkste dimensies Leefbaarheid (Leefbaarometer), Nederland =0

5 Ontwikkeling dimensies Leefbaarometer 1998-2010 wijken Dordt-west samen

6

7

8 Waardering van de eigen woonwijk 2011

9 Waar staan we? Drie blijvende aandachtspunten: Onveiligheid en overlast Kwaliteit woningvoorraad: vooruitgang in Dordt-west, delen nog zwak Sociaal-economische samenstelling (opleiding, werk, inkomen) is motor voor verbetering leefbaarheid

10 Waar staan we: uitkomst Leefbaarometer Wijkaanpak Dordt-west was terecht: combinatie woningvoorraad, bevolkingssamenstelling én veiligheid) Tegelijkertijd op bepaalde dimensies ook andere wijken: Staart en Sterrenburg (Sterrenbrug 1-oost) (woning). Staart en Noordflank (bevolking) Binnenstad en Noordflank en (delen van) het Reeland (Boeroestraat/Aalscholverstraat) (veiligheid)..

11 Inzoomen op SCP Statusscore Percentage laag opgeleiden Percentage mensen dat niet werkt Percentage laag inkomen Gemiddeld inkomen Landelijke ontwikkeling tussen 1998 en 2010 van negatief naar positief Dordrecht van negatief naar negatiever

12

13

14 Interventies wijkaanpak: wat werkt? Herstructurering, sloop, nieuwbouw, met name bij verschuiving van sociale huur naar koop Verkoop sociale huurwoningen Voorzieningen Buurtpreventie Versterken economie/bestrijding werkloosheid Altijd afvragen/onderbouwen wat een maatregel bijdraagt aan de leefbaarheid

15 Trends Economische: crisis, van maken naar kennis, internet, kleinschaligheid Demografische: vergrijzing, migratie Sociaal-cultureel: individualisering, alleen- staanden, diversiteit langs wisselende lijnen, toenemende competitie?

16 Crisis: cumulatieve effecten Inkomensdaling (met name in 2012 en 2009) Toename werkloosheid (8%, jongeren 15%) Daling woningwaarde, nu al een kwart van hypotheken onder water Hogere huren, jaarlijks 4%, voor midden inkomen 6,5% Hogere eigen bijdragen 5-7% heeft problematische schulden +10-13% risico erop Waar? Alle wijken, met koop- en huurwoningen Maar in Wielwijk, Crabbehof, Oud- en Nieuw-Krispijn en Noordflank het meest

17 Demografische trends Vergrijzing (65-74, 75-84, 85+), Volgend jaar veel Sara’s en Abrahams Jonge groep 25-35 jaar is afgenomen

18 Mate van beperking naar leeftijd: effect vergrijzing op zorgvraag

19 Effect vergrijzing op woningvoorraad Een substantiële aanpassing van de woning is “nuttig” voor ouderen van 65-74 jaar, “nodig” bij de leeftijdscategorie 75-84 jaar (ruim een derde is matig of ernstig lichamelijk beperkt is) en “noodzakelijk” bij de 85-plussers omdat daar tweederde matig of ernstig lichamelijk beperkt is.

20 Weinig bekend over invloed sociaal-culturele trends Hypothese: Meer alleenstaanden betekent risico voor koopkracht (inkomen) en draagkracht (mantelzorg). Gemiddeld inkomen meerpersoonshuishouden (bestaat uit 2,2 persoon) is 1,84 x dat van een alleenstaande Waar? Binnenstad en Noordflank, Staart, Nieuw- Krispijn, Wielwijk en Crabbehof/Zuidhoven

21 Crisis noopt tot afwegingen wijkaanpak en meer aandacht voor werk en inkomen 1.maatwerk: wat sectoraal, wat integraal 2.verhouding investeren in woningen en investeren in mensen 3. kiezen is ook nee zeggen (bv tegen maatregel die –vooraf of achteraf- nut niet bewijst)

22 Later dit jaar: Atlas voor gemeenten (mei) Integrale Veiligheidsmonitor (mei) Leefbaarometer 2012 (juni) Bevolkingsprognose per wijk (juli) Gezondheidsmonitor (augustus) Monitor Sociaal (september)


Download ppt "Ontwikkelingen in de Dordtse wijken 15 mei drs Jan Schalk."

Verwante presentaties


Ads door Google