De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, de referentieniveaus in de praktijk parallelsessie 1 nr. 2 Overdracht po-vo in de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, de referentieniveaus in de praktijk parallelsessie 1 nr. 2 Overdracht po-vo in de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, de referentieniveaus in de praktijk parallelsessie 1 nr. 2 Overdracht po-vo in de praktijk

2 KPC Groep: Laura Punt Dollard College: Wim Willemsen

3 Pilot 1.1 Dollard College Scheemda Zwolle 10 november 2010

4

5 DOLLARD COLLEGE SCHEEMDA is onderdeel van OGN (Onderwijs Groep Noord) De 8 basisscholen zijn onderdeel van S.O.O.O.G.

6 LOCATIE SCHEEMDA

7 Scheemda

8 Westerlee

9 Overdracht po – vo in de praktijk De kwaliteit van de overdracht van leerlingen aan het afnemend onderwijs blijft een zorg. Het goed kunnen samenwerken met de basisscholen is een voordeel voor het invoeren van doorlopende leerlijnen.

10 Overgang po naar vo?

11 Dus eindjes aan elkaar knopen?

12 Of doorgaande leerlijnen ?

13

14 De kwaliteit van de overdracht van leerlingen aan het afnemend onderwijs blijft een zorg. Dia 1 Fokke Sukke

15

16 Een probleem?

17 PISA- onderzoeken Wiskunde Hongkong-China Finland Zuid-Korea Nederland Leesvaardigheid Finland Korea Canada Liechtenstein Nieuwzeeland Ierland Zweden Nederland

18

19 Referentieniveaus

20 Voor taal zijn er vier domeinen beschreven, te weten: Mondelinge taalvaardigheid Lezen Schrijven Begrippenlijst en taalverzorging

21 Voor rekenen zijn er vier domeinen beschreven, te weten: 1. Getallen 2. Verhoudingen 3. Meten en Meetkunde 4. Verbanden

22 In het onderwijs staan rekenen en taal voortaan centraal.

23 Op zo kort mogelijke termijn de kwaliteit van de taal- en rekenprestaties van leerlingen verhogen

24 Het helder en eenduidig vastleggen van de referentieniveaus taal en rekenen in wet- en regelgeving maakt het mogelijk en noodzakelijk dat de verschillende onderwijs- sectoren en scholen hun verantwoordelijkheid nemen voor een goede aansluiting op de vervolgopleidingen.

25 Dat afnemend onderwijs kan immers alleen zijn opdracht waar maken als de aanleverende sector goed zijn werk heeft gedaan en dit ook via de resultaten van de individuele leerling zichtbaar kan maken.

26

27

28 Referentieniveaus

29 Bent u klaar voor de examens in 2014?

30 Het referentiekader is gebaseerd op de huidige set van kerndoelen, eindtermen en examenprogramma’s maar is dus zelf nadrukkelijk geen onderwijsprogramma en ook geen examenprogramma.

31 Waarom een referentiekader? 1. Het referentiekader zorgt voor efficiëntere en effectievere onderwijsprogramma’s. De programma’s van de verschillende schooltypen sluiten beter op elkaar aan waardoor herhalingen,of erger nog, hiaten, voorkomen worden. Er is duidelijk omschreven wat uw leerling moet kennen en kunnen als het om de basiskennis en -vaardigheden gaat. U kunt dus heel gericht gaan werken

32 2. Het referentiekader kan u uitdagen het taal- en rekenbeleid opuw school opnieuw te doordenken.

33 3. Als u in de positie van ontvangende school vervolgonderwijs) bent, kunt u vaststellen waar remediëring nodig is, waar onderhoud volstaat of waar doorgewerkt kan worden richting het beoogde eindniveau.

34 Voor leraren zijn de referentieniveaus van groot belang om opbrengstgericht te werken en het maximale uit hun leerlingen te halen.

35 De ministerraad heeft op 15 januari ingestemd met het wetsvoorstel referentieniveau’s rekenen en taal. De examens worden aan het referentiekader geijkt om te borgen dat de leerlingen daadwerkelijk aan de gestelde niveaus voldoen. Leerlingen die in 2013-2014 examen afleggen, zullen voor het eerste met deze examens te maken krijgen.

36 De scholen krijgen vanuit de kwaliteitsagenda extra middelen om aan taal en rekenen te besteden. Scholen moeten de besteding van deze middelen verantwoorden. Uit recente onderzoeken van het Cito blijkt dat veel leerlingen vaak nog lang niet voldoen aan het voor hen geldende fundamentele referentieniveau. Verder blijkt dat niet alle scholen even ver zijn met de invoering.

37 www.taalenrekenen.nl www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl


Download ppt "Conferentie Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, de referentieniveaus in de praktijk parallelsessie 1 nr. 2 Overdracht po-vo in de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google