De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet: Wat betekent het voor de inkomenspositie van mensen? Evelien Meester.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet: Wat betekent het voor de inkomenspositie van mensen? Evelien Meester."— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet: Wat betekent het voor de inkomenspositie van mensen? Evelien Meester

2 Programma Zijn er specifieke vragen? Korte terugblik: doel van de Participatiewet Wat zijn de gevolgen voor het inkomen van… … alleenstaande ouders … woningdelers … studerende jongeren … zelfstandigen Vragen en discussie

3 Waarom de Participatiewet? 1.Sociale zekerheid houdbaar en toegankelijk houden.  Samenvoeging alle regeling voor mensen die ondersteuning nodig hebben.  Uniformering arbeidsverplichtingen.  Toeslag naar kindgebonden budget 2.Ondersteuning voor mensen die het zonder extra steuntje in de rug niet kunnen redden.  Verruiming individuele bijzondere bijstand.  Verruiming categoriale bijzondere bijstand voor zorgverzekeringen en stadspassen.  Langdurigheidstoeslag wordt een individuele inkomenstoeslag

4 Maak kennis met Noura  Gele jurk, 48 jaar  Aan de buitenzijde: opa en oma.  Dochter Noor is 20 en wordt bijna 21  Zoon Adam is 15  Om rond te komen verhuurt ze een kamer aan Abel. Abel (rode shirt) is 28 en heeft net een kind. Zijn relatie is stuk gelopen en hij werkt als zelfstandige.

5 Alleenstaande ouders  De norm voor alleenstaande ouders bestaat niet meer. De kosten voor kinderen worden voortaan gedekt uit een verhoging van het kindgebonden budget. Dat betekent:  Een bijstandsnorm die 20% lager is.  Een verhoging van het kindgebonden budget die dit compenseert. Maar: Belastingdienst hanteert ander begrip alleenstaande ouder.

6 Alleenstaande ouders  Mo, de partner van Noura is gedetineerd. Wat betekent dat voor haar inkomen?

7 Alleenstaande ouders  Bijstand zegt: alleenstaande ouder. Norm wijzigt van echtpaar naar alleenstaande (ouder).  Belastingdienst zegt: toeslagpartner, dus geen alokop.  Oud: 70% Nieuw: 50% + eventueel alokop  Afhankelijk van gemeentelijk beleid is bijzondere bijstand of een verhoging van de algemene bijstand (individualiseringsbeginsel) mogelijk. Maar alleen als dat in het individuele geval noodzakelijk is, dus niet standaard.

8 Woningdelers  Bestaat de mantelzorgboete nog?  Wat zijn de financiële gevolgen van het verhuren van een kamer?  Wat betekent het als je thuisinwonende kind stopt met studeren of 21 wordt?

9 Woningdelers Achtergrond  Opvolger van de huishoudinkomenstoets.  Ingevoerd om een stapeling aan uitkeringen tegen te gaan.  Het aantal kostendelende medebewoners heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Het inkomen en vermogen van de kostendelende medebewoners heeft géén gevolgen voor de hoogte van de uitkering.

10 Woningdelers Kostendelende medebewoner  De persoon van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft en niet:  de echtgenoot van belanghebbende is; of  een commerciële (ver)huurovereenkomst heeft met de belanghebbende; of  onderwijs volgt (WSF/WTOS/BBL) Bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad kunnen nooit een commerciële relatie hebben.

11 Woningdelers Kostendelende medebewoner? Dan kostendelersnorm. De individuele norm wordt voor iedereen afzonderlijk berekend volgens de volgende formule: (40% + A x 30%) x B A A: het totaal aantal kostendelende medebewoners + de belanghebbende en zijn echtgenoot van 21 jaar of ouder als hij gehuwd is B: de rekennorm, ofwel de toepasselijke gehuwdennorm (let op! het gaat niet om de alleenstaandennorm)

12 Woningdelers  Berekening norm voor gehuwden De norm wordt per echtgenoot uitgerekend en deze bedragen worden bij elkaar opgeteld. Is er een partner niet-rechthebbende?  Meerdere kostendelers en wel rechthebbende partner is 21 jaar of ouder dan kostendelersnorm.  Anders: 50% gehuwdennorm, uitgaande van de leeftijd van de partner die wel recht heeft.

13 Woningdelers  Bestaat de mantelzorgboete nog? Noura neemt haar ouders in huis. Gevolgen voor haar en haar ouders?  Wat zijn de financiële gevolgen van het verhuren van een kamer? Noura verhuurt aan Abel. Wat betekent dit voor hem en voor haar?  Wat betekent het als je thuisinwonende kind stopt met studeren of 21 wordt? Dochter Noor wordt 21 en stopt met haar studie.

14 Studerende jongeren  Kostendelersnorm is niet van toepassing op jongeren die studeren.  Voor jongeren met beperking is er de individuele studietoeslag. Voorwaarden:  18 jaar of ouder.  heeft recht op WSF of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 WTOS.  vermogen onder vrijlatingsgrens  vastgesteld dat hij niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. Dat kan het gevolg zin van een verminderde loonwaarde of van een medische urenbeperking.

15 Studerende jongeren  Maar ook:  Verplichting om te studeren.  Bij falen: studieschuld, geen diploma, alsnog bijstand.  Studeren en schuldregeling gaan slecht samen.

16 Zelfstandigen  College mag niet meer vragen om prepensioen eerder te laten ingaan.  Bescherming oudedagsvoorziening in de vorm van lijfrente onder de volgende voorwaarden:  De polis is ten minste vijf jaar voor de dag dat bijstand is aangevraagd ingegaan.  Afgelopen vijf jaar is jaarlijks geld gestort.  Storting max € 6.000,- per jaar.  In totaal is het vermogen max € 250.000,-. Het meerdere is vermogen.

17 Vragen en discussie  Heeft u nog vragen?  Wat betekent dit voor uw dagelijkse werk?  Wat heeft u nodig om uw werk goed te kunnen doen?


Download ppt "Participatiewet: Wat betekent het voor de inkomenspositie van mensen? Evelien Meester."

Verwante presentaties


Ads door Google