De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie minimabeleid WMO/WWB raad Bellingwedde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie minimabeleid WMO/WWB raad Bellingwedde."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie minimabeleid WMO/WWB raad Bellingwedde

2 Bijzondere bijstandsbeleid Per 1-1-2004 is de WWB ingevoerd. Wat betekent dit nu voor het bijzondere bijstandsbeleid? Nadruk op individueel maatwerk Nog meer vangnetkarakter Gemeenten dichter bij burger Vrijheid bij vaststellen draagkracht Afschaffing categoriale regelingen, met uitzonderingen….. Bezuinigingen

3 Bijzondere bijstandsbeleid Wat is bijzondere bijstand? “Bijzondere bijstand wordt verleend wanneer iemand als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden wordt geconfronteerd met kosten waarin algemene bijstand, of een vergelijkbaar inkomen, niet voorziet”. Dit is vastgelegd in hoofdstuk 4 en artikel 35 van de WWB.

4 Bijzondere bijstandsbeleid Het recht op bijzondere bijstand is (niet) naar kostensoort begrensd. Oftewel, welke kosten in aanmerking komen voor bijstandsverlening hangt af van de omstandigheden in het individuele geval en wordt dus van geval tot geval beoordeeld.

5 Bijzondere bijstandsbeleid De collectieve zorgverzekering bij het Menzis wordt beschouwd als voorliggende voorziening en heeft een verplichtend karakter voor de uitkeringsgerechtigden. Doelgroep: alle minima met inkomen < 115% van de bijstandsnorm.

6 Bijzondere bijstandsbeleid Welke kosten worden vergoed via deze regeling? Ruim 80% van de meest voorkomende kosten vallen onder deze regeling, namelijk brillen, kosten gezinshulp, kosten orthodontie etc. Het overige wordt vergoed middels de bijzondere bijstand.

7 Bijzondere bijstandsbeleid Hieronder staan de ´overige´ meest verstrekte vergoedingen voor bijzondere kosten: Aanvullende bijstand < 21 jaar Duurzame gebruiksgoederen Kosten inrichting/huisraad Vervoerskosten Betaling n.a.v. borgstelling Overige alg. levensbehoeften …………

8 Bijzondere bijstandsbeleid Het bijzondere bijstandsbeleid is vastgelegd in “Nieuwe Richtlijnen Bijzondere Bijstand”. De beoordeling van de bijzondere omstandigheden is aan B&W.

9 Bijzondere bijstandsbeleid Wat houden deze nieuwe richtlijnen in? Geen draagkrachtberekening tot 115% van de geldende bijstandsnorm (was 100%) Daarboven 25% draagkracht (was 35%) Coll. Zorgverz. “voorliggende voorziening” Minimaal AV1 en TV2 verzekert, behalve volledige prothesedragers Basisverzekering bepaalt noodzaak kosten

10 Bijzondere bijstandsbeleid Om het duidelijker en interessanter te maken volgen nu enkele casussen (= voorbeelden). Casus 1 Alleenstaande heeft inkomen van 1000 euro per maand. De bijstandsnorm bedraagt 800 euro per maand. Heeft klant in eerste instantie recht op vergoeding middels de bijzondere bijstand? Wat is de draagkracht van deze klant? Wat is de toetsingsnorm?

11 Bijzondere bijstandsbeleid Casus 2 Echtpaar vraagt bijstand voor bril. Kosten bril 150 euro. Beide zijn CZV verzekerd en bril valt onder deze verzekering. Inkomen zit op bijstandsniveau. Is bijzondere bijstand mogelijk voor bril? Is er sprake van draagkracht? Hoe moet klant handelen om voor vergoeding in aanmerking te komen? Wat is de toetsingsnorm?

12 Bijzondere bijstandsbeleid Casus 3 Alleenstaande ouder vraagt bijzondere bijstand voor reiskosten bezoek kind in ziekenhuis. Inkomen bedraagt 1000 euro per maand. Bestaat voor deze kosten recht op bijzondere bijstand? Wat is de toetsingsnorm? Is er sprake van draagkracht? Wat is eventueel de vergoeding?

13 Bijzondere bijstandsbeleid Wat doet de gemeente om het minimabeleid onder de aandacht te brengen? 1.Door voorlichting te geven 2.Via de media (o.a. persberichten etc…) 3.Uitgave Folder voor Minima

14 Bijzondere bijstandsbeleid Waar/hoe kan men bijzondere bijstand aanvragen? Tijdens werkdagen van 9 – 10 uur aan het loket op het gemeentehuis te O.P. Tijdens werkdagen van 8.30 - 11 uur op de BWI te Veendam (naast ING-bank) Telefonisch tijdens werkdagen van 9 - 10 uur op nummer 0598-694694 (algemeen)

15 Bijzondere bijstandsbeleid Overige minimaregelingen: Tegemoetkoming Participatiefonds Deelname Jeugdsportfonds Vanaf 1-1-2009 Langdurigheidstoeslag via categoriale verstrekking door gemeente

16 Wet investering Jongeren Alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken Geen jongeren zonder diploma of werkervaring thuis Gemeente biedt werkleeraanbod Werkleeraanbod duurt tot: –Betaalde baan is gevonden –Opleiding gaat doen met WSF of WTOS –27 jaar oud wordt

17 Wet investering Jongeren Wanneer recht op uitkering? 1.Werkleeraanbod is geaccepteerd, uitkering wordt ambtshalve verstrekt. 2.Je hebt ernstige ziekte of een beperking. Dan alleen recht op uitkering als eigen inkomen / vermogen ontoereikend is. Huidige WWB-ers per 1 juli a.s. ook WIJ-er. Combinatie van WWB en WIJ mogelijk.

18 Wet investering Jongeren Rol WMO - WWB raad Advies bij vaststelling 5 verordeningen o.g.v. WIJ en WWB Advies bij vaststelling debiteurenbeleid

19 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Presentatie minimabeleid WMO/WWB raad Bellingwedde."

Verwante presentaties


Ads door Google