De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Making the best of your foreign experience: Preparation for Internship or Study Abroad Lectorate in International Cooperation.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Making the best of your foreign experience: Preparation for Internship or Study Abroad Lectorate in International Cooperation."— Transcript van de presentatie:

1 Making the best of your foreign experience: Preparation for Internship or Study Abroad Lectorate in International Cooperation

2 Programme of Today Introduction by Jos Walenkamp Who are you? Why are you here? The PISA project by Manuela Hernández Questions, input, discussion What’s next?

3 Het verwerven van internationale competenties door studenten van De Haagse Hogeschool door studie of stage in het buitenland

4 Internationale competenties Houding, Kennis, Vaardigheden 1. Professionele en academische competenties 2*. Taalcompetenties 3. Persoonlijke, sociale en 4*. Interculturele competenties

5 Definities Kennis van anderen; kennis van zelf; vaardigheid om te interpreteren en relateren; vaardigheid om te ontdekken en interacteren; anderemans waarden, geloof en gedrag waarderen; zelf relativeren. Vijf componenten: kennis van de wereld; beheersing vreemde talen; culturele empathie; waardering van vreemde mensen en culturen; het vermogen zijn vak uit te oefenen in een internationale setting. Het vermogen effectief en passend te communiceren in interculturele situaties, gebaseerd op eigen interculturele kennis, vaardigheden en houding.

6 Persoonlijkheidskenmerken vs. aan te leren competenties Nieuwsgierigheid – kennis Vaardigheden om te analyseren, interpreteren, luisteren en observeren Respect voor andersmans denkbeelden (‘world views’)

7 Hoe te meten. Methoden: Enquêtes (voor en na), interviews, artikelen, presentaties en portfolio’s van studenten, observatie van studenten, evaluatie door docenten, zelf-rapportage instrumenten. Groningen connectie - Maarten Regouin Hanzehogeschool HanzeConnect Deardorff

8 Piramide van Deardorff Verlangde externe effecten (effectief en passend gedragen en communiceren) Verlangde interne effecten (adaptabiliteit, flexibiliteit, ethnorelativiteit, empathie) Kennis, begrip en vaardigheden (zelfkennis, begrip en kennis van andere culturen en wereldopvattingen, sociolonguistisch bewustzijn, kunnen luisteren, observeren en interpreteren, en kunnen analyseren, evalueren) Vereiste houding (respect, openheid, nieuwsgierigheid)

9 Attitude is de sleutel “ After all the books have been read and all the skills learned and practiced, the cross-cultural effectiveness of each of us will vary. And it will vary more by what we bring to the learning than by what we have learned” Lynch and Hanson (1998)

10 Procesmodel van Deardorff Individeel HoudingKennis en begrip vaardigheden Externe effectenInterne effecten Interactie

11 Evalueren van internationale competenties Het kan Liefst meerdere methoden tegelijk Vooral kwalitatief; liefst afzonderlijke componenten – niet holistisch Bepalen: evaluator, geevalueerde, contekst, doel, tijd, passend bij definitie, indicatoren

12 Het studentenonderzoek Eerste, kwantitatieve pilot

13 Onderzochte groepen academisch jaar 2009-2010 Testgroep 448 voormeting; 413 nameting Respons 134 (30%) en 68 (17%) Controlegroep 3090; voor- en nameting - respons 445 (voor) en 204 (na) Representativiteit?? Elektronische enquête: vragen en stellingen

14 Voorbereiding Tabel – De voorbereiding door De Haagse Hogeschool % negatieve antwoorden Studie (%) Stage (%) Mijn opleiding heeft mij effectief geholpen bij mijn voorbereiding op mijn verblijf in het buitenland/stage 3861 In mijn voorbereiding kreeg ik voldoende informatie van mijn opleiding over de mogelijkheden voor studie/stage (in het buitenland) 3742 In mijn voorbereiding kreeg ik voldoende informatie van mijn opleiding over de gastuniversiteit / stageplek waar ik heen ga 5260 Bij het IO word ik met kennis van zaken geholpen25- In mijn voorbereidingstraject werd ik vaak van het kastje naar de muur gestuurd 4530

15 Begeleiding Tabel – De begeleiding door de HH % positieve antwoorden Studie (%) Stage (%) Het is mij duidelijk wie mijn begeleider is6872 Het is duidelijk wat ik van mijn begeleider kan verwachten4658 Ik heb voor mijn vertrek overleg gehad met mijn begeleider6151 Ik heb vertrouwen dat ik goed begeleid wordt5370

16 Begeleiding ook richten op Doelgericht verwerven van internationale competenties Kunnen kapitaliseren op verworvenheden Driedaagse module, studentenhandboek: Manuela Hernandez Sanchez

17 Interculturele competenties Cultural Empathy Open mindedness Social Initiative Flexibility Cultural Consciousness Tolerance of Ambiguity

18 Testgroep: voor en na

19 Controle groep

20 Testgroep vs. Controlegroep nameting

21 Implicaties Al met al lijkt het er op dat de studenten die voor studie of stage naar het buitenland gaan dat minder nodig hebben voor het verwerven van internationale competenties dan de studenten die niet gaan. Is dat zo? Hoe is dat te verklaren? Zo ja, meer bevorderen en faciliteren – is ruimte voor Nut van voorbereiden en begeleiden

22 Nog veel te doen Module voorbereiding en begeleiding Manuela Henandez Sanchez

23 Objectives of the PISA project To support students in the acquisition of and in the capitalisation on international competencies prior/during/after their internship/study abroad. To support mentors in the preparation, supervision & coaching of students before, during and after their international assignments.

24 Focus Awareness and purpose in the acquisition of: International competencies, such as language; and intercultural effectiveness, such as intercultural communication and cultural adaptation. Personal & social competences such as personal leadership Academic and professional competencies

25 Ideas for end products A student Manual: course material & workshop information. A self-study guide. Guide for Lecturers teaching the module. Checklist for mentors and students A social media platform for peer-to-peer interaction

26

27 And now… your turn! Any feedback or questions? Any suggestions? Would you like to participate? If yes, in which way?


Download ppt "Making the best of your foreign experience: Preparation for Internship or Study Abroad Lectorate in International Cooperation."

Verwante presentaties


Ads door Google