De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School en Wijk verbonden Congres Toegang en Teams in het Sociaal Domein Chaja Deen Dick Rasenberg en Edith Warmerdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "School en Wijk verbonden Congres Toegang en Teams in het Sociaal Domein Chaja Deen Dick Rasenberg en Edith Warmerdam"— Transcript van de presentatie:

1 School en Wijk verbonden Congres Toegang en Teams in het Sociaal Domein Chaja Deen c.deen@nji.nlc.deen@nji.nl Dick Rasenberg en Edith Warmerdam info@ondersteuningpassendonderwijs.nl Jeannet Buurman Manager Kwaliteit en Innovatie CJG Haarlem en Zandvoort

2 Opbouw Hoofdlijnen wet passend onderwijs Relatie met transitie jeugd en het wijkteam Uitvoeringsvragen, verbinding in de praktijk Voorbeelden 2

3 Transitie Passend onderwijs Voor elk kind een passende plek in het onderwijs, geen thuiszitters meer Van medicaliseren naar handelingsgericht wegwerken van onderwijsbeperking Hulp op school afgestemd met hulp en ondersteuning thuis Met beter toegeruste leerkrachten, ondersteund door anderen Voor een ‘beheersbaar budget’

4 Hoofdlijnen wetgeving Een zorgplicht voor schoolbesturen (vanaf augustus 2014) Vorming van samenwerkingsverbanden PO/SO en VO/VSO (cluster 3 en 4) Afschaffing van de indicatiestelling, geen landelijke criteria voor ondersteuningstoewijzing Ondersteuningsplan als beleidsdocument Inzet van ondersteuning wordt met ouders (en jongere) samen bepaald 4

5 Hoofdlijnen wetgeving Afstemming met gemeente(n) en jeugdhulpinstanties is vereist (OOGO) Herverdeling van middelen (verevening) zorgt voor grote verschillen in regio’s 5

6 Ambities binnen de veranderingen in het sociaal domein Demedicalisering, ontschotten, normaliseren, geen kind tussen wal en schip, gewoon als het kan, speciaal als het moet Kinderen/jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten thuis, op school en in de vrije tijd en participeren naar vermogen…… 6

7 Overeenkomsten passend onderwijs en transitie jeugd Vergelijkbare knelpunten Vergelijkbare doelstellingen/ uitgangspunten Vergelijkbare uitwerking in regels: –1 eindverantwoordelijke –Afschaffen indicatiestelling/ verminderen bureaucratie –Verminderen groei/ beheersbaarheid –ver sterken eigen kracht-situatie jongere, (in en met) gezin en vooral ook school !

8 Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan (Onderwijsraad) Vergroot toegankelijkheid jeugdhulp voor onderwijs Trek onderwijs-zorglijn door tot MBO Zet in op gezamenlijke deskundigheidsbevordering van onderwijs en jeugdhulp 8

9 9 Uitgangspunten herinrichting lokale zorg voor jeugd en samenwerking onderwijs School als ‘vind- en werkplaats’ voor versterken gewone opvoeden en opgroeien Onderwijs en jeugdhulp werken vanuit principe van eigen kracht: de school versterken om steeds beter met onderwijs-ondersteuningsvragen om te gaan Jeugdhulp wordt preventief ingezet om basisondersteuning van de school te versterken Generalistische en specialistische jeugdhulp wordt snel ingezet na signalen uit het onderwijs Professionals van het (speciaal) onderwijs en jeugdhulp werken samen

10 Uitvoeringsvragen Duidelijkheid over wie wat doet in de verbinding onderwijs-jeugdhulp –Preventie en signalering –Multidisciplinair wegen en arrangeren –Integraal aanbod –Doorgaande lijnen Samenwerking met ouders Sturing op implementatie nieuwe verbindingen Verschillende aansluitingsvragen PO-VO - (V)SO-MBO in relatie tot wijk/gebiedsgerichte aanpak 10

11 Voorbeelden Preventie: –Buurtzorg-Jong in Putten, jongerenwerk in Nijkerk –Schoolkaart-school en wijkanalyse Amsterdam –http://www.nji.nl/nl/Passend-onderwijs-en- jeugdhulp/School-en-wijk- verbinden/Schoolcoach---Bergen-op-Zoom-- Roosendaalhttp://www.nji.nl/nl/Passend-onderwijs-en- jeugdhulp/School-en-wijk- verbinden/Schoolcoach---Bergen-op-Zoom-- Roosendaal Wegen en arrangeren –Noelle Pameijer- SWV Annie Schmidt –OZA oost achterhoek 11

12 Voorbeelden Samenwerken in de uitvoering –OT jeugd en Gezin Oost Achterhoek –Kernpartners om de school Sterk VO –School Als Werkplaats-Friesland College Doorgaande lijnen –Brede PO-VO overgangscommisie (gr 7) –Afstemming kwetsbare jeugd PrO/VSO- MBO1-gemeenten De praktijk in Zuid Kennemerland- Jeannet 12

13 Gezamenlijke, slimme aanpak Dekkend aanbod van gezond klimaat, preventie, vroeg-interventie en speciale voorzieningen Heldere systematiek voor inzet van (samenhangende) ondersteuning in school en gezin Voldoende onderwijs-zorgarrangementen voor specifieke ondersteuningsvragen Effectieve samenwerkingsafspraken tussen onderwijs, gemeenten én partners jeugdhulp 13

14 14

15 Ondersteuning bij uw vragen Ondersteuningsaanbod door middel van: –Regionale bijeenkomsten. –Maatwerktrajecten Jeugdhulp en School Voor meer informatie: info@ondersteuningpassendonderwijs.nl Steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl http://www.nji.nl/schoolenwijkverbonden Of per formulier 15


Download ppt "School en Wijk verbonden Congres Toegang en Teams in het Sociaal Domein Chaja Deen Dick Rasenberg en Edith Warmerdam"

Verwante presentaties


Ads door Google