De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROVINCIALE RAAD ORDE DER ARTSEN PROVINCIE ANTWERPEN Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 * Samenwerking met Leerstoel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROVINCIALE RAAD ORDE DER ARTSEN PROVINCIE ANTWERPEN Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 * Samenwerking met Leerstoel."— Transcript van de presentatie:

1 PROVINCIALE RAAD ORDE DER ARTSEN PROVINCIE ANTWERPEN Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 * Samenwerking met Leerstoel Gezondheidsrecht U.A. Symposium 2016 Dé uitdaging van de toekomst: communicatie via EMD – EPD In het eGezondheidsbeleid 2019… U Antwerpen 19 maart 2016

2 Beleid: zowel Federale Overheid als Deelstaten Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 EMD – EPD: welke evolutie met eGezondheid 2019 …nieuwe fenomenen… 20-tal actiepunten Digitale weg! Patientempowerment: regie Gezondheidsadviseur- manager

3 Actielijn 3: governance van het plan Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 ” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken - Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “ Actielijnen 2, 3 en 4 Stakeholders : - Observatorium / Observatoire - Vezekeringscomité / Comité de l’assurance - … Stakeholders : - Observatorium / Observatoire - Vezekeringscomité / Comité de l’assurance - … IMC / CIM IAC / CIA Stuurgroep / Groupe de pilotage Coaches Begeleidingsplatform / Plate-forme d’accompagnement Begeleidingsplatform / Plate-forme d’accompagnement WP1 – WP4 Ondersteuning van de pilootprojecten / Soutien des projets- pilotes WP1 – WP4 Ondersteuning van de pilootprojecten / Soutien des projets- pilotes IKW / GTI WP5 – WP9 Ondersteuning van het Plan / Soutien du Plan WP5 – WP9 Ondersteuning van het Plan / Soutien du Plan Werkplan 8 Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 = Gebruik van eGezondheids-tools

4 Implementatie 14 componenten 1.empowerment van de patiënt 2.ondersteuning van de mantelzorgers 3.case-management 4.werkbehoud, socio-professionele en socio-educatieve reïntegratie 5.preventie 6.overleg en coördinatie 7.extra-, intra- en transmurale zorgcontinuïteit 8.valorisatie van de ervaring van patiëntenorganisaties, familie-organisaties en ziekenfondsen 9.geïntegreerd patiëntendossier 10.multidisciplinaire guidelines 11.ontwikkeling van een kwaliteitscultuur 12.aanpassing van de financieringssystemen 13.stratificatie van de risico’s binnen de bevolking en cartografie van de omgeving 14.change management Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 ” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken - Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “ Gids : kernbegrippen Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

5 Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 19 oktober 2015 ” Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken - Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid “ Component 9 Component 9: Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

6 Communicatie in een multidisciplinaire setting intern /extern : efficiëntie, transparant Rekening houdend met Patientempowerment: “Empowerment is een proces van zelfversterking dat patiënten een actieve rol geeft in hun eigen zorgproces en leven” http://vlaamspatientenplatform.be/nieuwsbrieven/item/denkdag-patient-empowerment Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 - iMinds Health - Vlaams Patientenplatform 01/06/2015 Concurrent of aanvulling EMD-EPD?

7 Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 1, Agentschap Zorg & Gezondheid : Insteek visie Personal Health Record – werkdocument – 01/06/2015 Wouter De Jonghe (http://www.rtreh.be/EHEALTH/_images/20150602_wst7_ap11_zg_visiephrv4.pdf(http://www.rtreh.be/EHEALTH/_images/20150602_wst7_ap11_zg_visiephrv4.pdf) 2, 7/12/2013 - Eénlijn.be : Zeven wensen onder de Kerstboom (Ap. Dirk Broeckx) http://www.de7de.be/DE7DE/_PREDEFINED/index.asp?structure_record=20821&web_language=nl& web_sitename=de7de&NEWSITEMS_DETAIL=1&NEWSITEMS_RECORD=4558 3, Lid Domus Medica ? : zie tijdschrift Huisarts Nu, volgende artikels: -Geudens L. Het (gedeelde) persoonlijk gezondheidsdossier 2015; 256 (6) -Geudens L. Mobile Health maakt geïntegreerde zorg mogelijk 2015; 44 (5) Literatuur PHR: Waar zit mijn ASS ? Vertegenwoordiger van de patient : benoemd – wettelijk NB: wanneer vertrouwenspersoon niet meer voldoende is? Noteren naar I.C. en T.R. ? ….???..??

8 Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 mHealth: van PHR -> EMD-EPD ? -> advies arts?

9 Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 25 APRIL 2014. - Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg. (…7° gegevensdeling: het elektronisch delen, meedelen of uitwisselen van gegevens). HOOFDSTUK 6. - Administratieve sancties …voortvloeien uit dit decreet, niet vervult of niet naleeft, een administratieve geldboete van 100 tot 100.000 euro opleggen. Het Agentschap kan aan een zorgverlener of een die de opdrachten hulpverlener die de opdrachten of verplichtingen die voortvloeien uit dit decreet, niet niet naleeft, een administratieve geldboete van 100 tot 40.000 euro opleggen vervult of niet naleeft, een administratieve geldboete van 100 tot 40.000 euro opleggen. Daarnaast kan het Agentschap een zorgverlener, een hulpverlener of een voorziening de toegang tot het netwerk ontzeggen….

10 Hoe ga ik als arts met al deze nieuwe fenomenen om? Burnout … 0800 23461 Arts in Nood http://doctors4doctors.be/ Onmacht… Orde der Artsen wenst ook een bijdrage te leveren aan de implementatie van eGezondheid, deontologie evolueert mee! Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 Huidig algemeen tendens/ “nieuw” beleid Orde der Artsen: 1, Minder disciplinaire acties 2, meer Adviserend 3, meer Bemiddelend 4, meer Preventief 5, meer Samenwerken (met zijn leden en alle instanties die het gezondheidsbeleid van morgen zullen bepalen) M.A.B.P.S. “ M.A.B.P.S. ” = (policy= oplossingen op maat bieden!) Euforie… Weerslag op functioneren van zorgverstrekkers Voorstel hervorming Orde door N.R.

11 Denk aan vroeger…. Vandaag ook visueel en concreet zicht op Helpdesk(en) en ondersteuning Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 Hoofdgeneesheer… ICT afdeling instelling… Dhr. Reinhart Maertens (Directeur ICT UZA) Coaching coördinator, coach Intramurale Sector Eerstelijn

12 Wat met data in je EMD – EPD: wordt hét communicatiemiddel een “juridisch” wapen? (boomerang?) - gegevens van derden? -persoonlijke notities? -allerhande attesten geëxtraheerd uit de EMD/EPD (zelf of andere collega?) -inzagerecht patiënt : -rechtstreeks? -persoonlijke notities? -na overlijden? -sumehr’s? Medicatieschema’s?Vaccinaties? … -Copy EMD – EPD: wanneer? Kost? -Vitalink – (meta-)HUB: inzagerecht, gegevensopslag? -transparantie naar collega’s, paramedici, …toe (inzage, Therapeutische relaties?) -------> Medico-legale gevolgen ???? … Worden de juridische adviseurs ook een deel van ons multidisciplinair werkomgeving ? Vertegenwoordiging van de patiënt? Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

13 Is dit een vorm van machteloosheid? Op: 1. Reactie op alles wat fout loopt i.v.m. het gebruik van haar eHealth tools? Of 2. Heeft ze vergeten de data op te slaan (voor ze te af te sluiten)? Of 3. Haar Back-up is leeg... na crash van haar PC Of …4. nieuwe trend die in opmars is…. Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

14 NEEN !! CYBERCRIME ! -Ramsonware -TOR Browser: deontologisch onaanvaardbaar ! enz… Veiligheid in onze ICT-omgeving !! Nieuwe fenomenen in ons werkveld…. Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 N.R.: Prof. Dr. M. Deneyer Ondervoorzitter N.R.

15 Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 www.ORDOMEDIC.be

16 Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 - Medische opleiding aan KULeuven en Tropisch Instituut Antwerpen (1983) - Arts-hygiënist in de jeugdgezondheidszorg en in de arbeidsgeneeskunde - Tot 1999 deeltijds werkzaam geweest in de jeugdgezondheidszorg te Brussel - Sedert 1987 verbonden aan Vlaamse administratie gezondheidszorg (ziekenhuisinspecteur en beleidsmedewerker) - Vanaf 1999 afdelingshoofd Preventieve en Sociale Gezondheidszorg bij de Vlaamse administratie gezondheidszorg - Vanaf 2008 tot 2013 adjunct-kabinetschef gezondheidszorg en ouderenzorg bij ministers Steven Vanackere,Veerle Heeren en Jo Vandeurzen - Sedert 2014 administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid

17 EMD – EPD IN HET E-GEZONDHEIDSBELEID 2019  Inleiding : " Gegevensdeling: niet langer een zaak van enkel artsen "  Dr. D. Dewolf ( Administrateur – Generaal Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Regering) Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

18

19

20

21 Prof. Dr. Michel Deneyer, MD, PhD Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

22 EMD – EPD IN HET E-GEZONDHEIDSBELEID 2019  (On)veiligheid van de telematica?  Prof Dr. M. Deneyer Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

23 DIRK BROECKX (*12/9/1953) Pharmacist (State University Ghent 1976) President of IFB (Instituut Farmaceutische Bedrijfskunde) and Moderator of the Pharmaceutical Management Course (1993  ). Independent Trainer Consultant: strategy and vision training “Prepare for the Future” (2010  ). Public pharmacist in the centre of Antwerp (Belgium) (1979  ). Project Manager “éénlijn.be” (3 year project encouraging HCP’s in ambulatory care to use e-health services in Flansders) (2013 – 2016) Project manager of the “Round Table eHealth” (2012 & 2015) (co-autor of the Belgian “Road Map eHealth 2013 -2018” and the “Action Plan eHealth 2013-2015”) Former Secretary-General of APB (Belgian Pharmacists Association) and Editor-in-chief of a.o. the Apothekersblad (1989 – 2009). Former President of Recip-e (National platform for electronic medical prescriptions) (2010  2013). Former Vice-President of the board of e-Health Platform (Federal Belgian IT services in health) (2009  2010). Former President of IPhEB (Institute for Pharmaco-Epidemiology of Belgium), Co-founder of the WHO EuroPharmForum (federation of European professional associations developing pharmaceutical care services) Former Vice-President of the Comité de l’Assurance at the INAMI (national institute for health insurance). Co-founder and member of the board of FARMA (the bi-annual trade fair for pharmacists) (1984  ) eHealth en eGezondheidszorg 2019 Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

24 EMD – EPD IN HET E-GEZONDHEIDSBELEID 2019  “Delen om Samen te Werken":een helikoptervlucht over het Plan eGezondheid 2013-2018 Apr. Dirk BROECKX,  We zijn nog maar halfweg. Waarom ?  Het Plan eGezondheid 2013-2108  Het concept van "Delen om Samen te Werken"  Mobile Health : hoe pakken we dat aan ?  Digitale gegevens "hergebruiken" : waarom en hoe ? Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

25

26 EMD – EPD IN HET E-GEZONDHEIDSBELEID 2019  Digitalisering van de eerstelijnszorg… om kwaliteitsvol (samen) te werken  Prof. Dr. Paul Van Royen (  Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UA) Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

27

28 EMD – EPD IN HET E-GEZONDHEIDSBELEID 2019  Juridische implicaties van ehealth  S. Callens, advocaat te Brussel, deeltijds gewoon hoogleraar KU Leuven Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

29 www.ORDOMEDIC.be

30 Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 Datum verkiezingen: 26 september – 2 november 2016 Elektronische Verkiezingen van de Orde der Artsen : -Informatie naar de kiezers: vanaf 17 mei 2016, met verzoek uw identificatie te testen op het platform “verkiezingen” via www.ordomedic.be www.ordomedic.be -met je eID + pincode -met input van je emailadres -Kandidaturen opsturen tussen 17 mei en 2 september 2016 Wat heb je nodig? -kaartlezer -eID + pincode Ook mogelijk via het secretariaat van de Raad

31 Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

32 Agentschap Zorg & Gezondheid – iMinds Health: patiënt kàn gegevens “verwijderen” uit zijn Persoonlijk Gezondheidsdossier (PHR)? En in zijn Patiëntendossier - Journaal aanvullen ?? In tegenstelling tot: -Aanbevelingen GMD - paper RIZIV -Wet patiëntenrechten Agentschap Zorg & Gezondheid – Visietekst PHR:

33 -Emeritus hoogleraar psychiatrie UA, expert Forensische Geneeskunde -Lid van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen te Antwerpen -Oud-voorzitter van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen te Antwerpen -Deskundige bij talrijke correctionele rechtzaken Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

34 EMD – EPD IN HET E-GEZONDHEIDSBELEID 2019  eHealth: deontologie en ethiek,  Verwerken van gevoelige patiëntendata  (  (Psychiatrie, besmettelijke ziekten, Genetische testen/resultaten, Toxicomanie,…)  Prof Dr. P. Cosyns Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

35

36 EMD – EPD IN HET E-GEZONDHEIDSBELEID 2019  Juridische aspecten van elektronische gegevensuitwisseling binnen en buiten de ziekenhuizen, WZC, GGZ...  Advocaat A. Vijverman Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

37 EMD – EPD IN HET E-GEZONDHEIDSBELEID 2019 Panel: vragen en antwoorden…  Bijkomende lid van het panel:  -Dhr. Reinhart Maertens – Directeur ICT UZ Antwerpen Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016

38 www.ORDOMEDIC.be

39 Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 http://mhealth.be/


Download ppt "PROVINCIALE RAAD ORDE DER ARTSEN PROVINCIE ANTWERPEN Symposium Provinciale Raad Orde der Artsen - Antwerpen 19 maart 2016 * Samenwerking met Leerstoel."

Verwante presentaties


Ads door Google