De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening in het geneeskundig netwerk welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening in het geneeskundig netwerk welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening in het geneeskundig netwerk welkom!

2 Aart Schoenmaker

3

4

5

6

7 #imgz @lcmsgz

8 Norbert Bosman

9

10

11

12 Uiteenlopende beelden Stortvloed van mails en verslagen Onduidelijkheid Kiem van witte crisis Casus voorbereiding Ebola

13 Wat ik gaan vertellen Korte samenvatting netcentrisch werken LCMS Geneeskundige Zorg Voorbeeld implementatietraject

14 Wat is het

15 Beschikbaarheid informatie in het hele netwerk staat centraal Netwerk presteert beter, leert van fouten en past kennis beter toe Netcentrisch werken

16 Bij uitstek geschikt voor netwerkorganisatie, dus voor de geneeskundige zorg Netcentrisch werken

17 Techniek

18 Operationele omgeving én OTO-omgeving Dubbel uitgevoerd Gegarandeerde hoge beschikbaarheid 24/7 helpdesk voor technisch beheer Advies en doorontwikkeling Tool is onderdeel van een dienst

19 Samenhang omgevingen

20 Demo

21 Imple- mentatie

22 2 netwerken acute zorg 3 GHOR’en Ziekenhuizen RAV’en Huisartsen GGD’en Partijen in project Zwolle/Euregio

23 In chronologische volgorde: 1.Mensen 2.Organisatieaspecten 3.Procesbeschrijvingen 4.Techniek Te organiseren

24 ?

25

26 Gert Koelewijn

27 Acuut Zorgportaal In één oogopslag naar juiste ziekenhuis Landelijke bijeenkomst Informatievoorziening in het geneeskundig netwerk Gert Koelewijn Programmamanager 11 december 2014

28 Boodschap Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Het Acuut Zorgportaal is de schakel om patiënt met acute zorgvraag in één oogopslag naar het juiste ziekenhuis te brengen, zowel bij reguliere situaties als bij rampen.

29 Inhoud 1.Uitdagingen 2.Programma eSpoed 3.Maatschappelijke Noodzaak 4.Acuut Zorgportaal 5.Eén gedeeld informatiebeeld 6.Tot slot Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt...

30 1. Uitdagingen Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Kwaliteit van leven Patiënt op tijd op juiste plaats Informatieoverdracht

31 Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt...

32 eHealth eHealth is de schakel om een patiënt met een acute zorgvraag de juiste hulp te bieden op de juiste plaats en op het juiste moment binnen de acute zorgketen. Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt...

33 2. Programma eSpoed Landelijk programma Samen met partners Standaarden met rendement Betere informatie voor acute zorg Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

34 Producten Richtlijn gegevensoverdracht acute zorg Digitale overdracht ambulance SEH Overdracht en rapportage naar huisarts Acuut Zorgportaal Inzage medische historie patiënt Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt...

35 3. Maatschappelijke noodzaak Acute patiënt heeft recht op beste zorg Extra onderzoek en handelen door ontbreken medische status van patiënt Snelle overdracht is noodzakelijk Efficiënte inzet van acute zorgverleners Bevorderen samenwerking zorgverleners Bevorderen informatievoorziening bij grootschalige ongevallen Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt...

36 Rapport poldercrash Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Ambulances leverden patiënten naar eigen inzicht af bij ziekenhuizen en reden ziekenhuizen voorbij. Ziekenhuizen ontvingen patiënten die niet door de meldkamer waren gestuurd. Ziekenhuizen stonden klaar voor grootschalige opvang, maar ontvingen één tot vier patiënten. Ongestructureerde communicatie. Dan weer via een meldkamer, dan weer via de ambulances.

37 4. Acuut Zorgportaal (visie) Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Eén dashboardscherm voor ketenpartners acute zorg. Transparantie door inzage actuele ziekenhuiscapaciteit. Bevorderen ketensamenwerking door delen gegevens. Toepasbaar in reguliere situaties en bij rampen. Instrument voor realisatie van WTZi-doelen.

38 Acuut Zorgportaal (dashboard) Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Inzage Acute Situatie Patiënt Inzage Acute Situatie Patiënt Inzage Medische Historie Patiënt Inzage Medische Historie Patiënt Inzage GHOR informatie Inzage GHOR informatie Inzage Behandelcapaciteit Ziekenhuis Inzage Behandelcapaciteit Ziekenhuis

39 Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Per dag 2000 ambulances naar ziekenhuis ‘

40 Zoeken Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Meldkamer Ziekenhuis “CT Trombolyse is vol. Zoekt u verder bij andere ziekenhuizen.” “Mevrouw de Wit heeft een CVA. Kunt u haar ontvangen?”

41 Feiten uit de praktijk Ambulancediensten ervaren opnamestops ziekenhuizen. Stops beïnvloeden aanrijdtijden van (trauma)patiënten. Vertraging vergroot kans (vervolg)schade (trauma)patiënten. Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt...

42 Vinden Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... In één oogopslag naar juiste ziekenhuis Geen opnamestop Opnamestop

43 Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Zo werkt het

44 Ziekenhuis meldt capaciteitsstop in Acuut Zorgportaal

45 Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Invulscherm opnamestop

46 Overzichtsscherm Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt...

47 Reden opnamestop op scherm Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt...

48 Meldkamer stuurt ambulance naar ziekenhuis met opnamecapaciteit. H

49 Wie zijn nu de gebruikers? Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... 25 Ziekenhuizen Meldkamers van drie traumaregio’s Alle ziekenhuizen inzage beddencapaciteit

50 Voordelen Realtime inzicht in de beschikbare ziekenhuiscapaciteit. Ambulance rijdt direct naar het juiste ziekenhuis. Ambulance levert de patiënt af bij het ziekenhuis dat vooraf met de meldkamer is besproken. Patiënt is sneller op de juiste plek. Ziekenhuis heeft geen onnodige voorbereidingen. Onnodig telefonisch storen wordt naar nul gereduceerd. De communicatie verloopt gestructureerd via de meldkamers naar de ambulances. Een forecast is mogelijk van de beschikbare capaciteit. Er is transparantie in de keten. Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt...

51 5. Eén gedeeld informatiebeeld Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... voor gestuurde besluitvorming in reguliere zorg, crisis- of rampsituaties zorgt ervoor dat 1.patiënt de juiste zorgt krijgt 2.verwanten van de patiënt worden geïnformeerd 3.zorgorganisaties activiteiten continueren

52 Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Verbinden organisaties & systemen

53 Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Volgende stap Start project ‘gedeeld informatiebeeld’ Samenwerking met…

54 6. Tot slot Acuut Zorgportaal, als iedere seconde telt... Acute patiënten meteen geholpen Direct actueel overzicht behandelcapaciteit Zowel regulier als opgeschaald toepasbaar Gert Koelewijn projectmanager Nictiz koelewijn@nictiz.nl @GertKoelewijn whitepaper ‘Beschikbare ziekenhuiscapaciteit voor acute zorgverlening in één oogopslag’ Beschikbare ziekenhuiscapaciteit voor acute zorgverlening in één oogopslag

55

56 pauze

57 Arjan Hanekamp

58 De praktijk met producten van project Pariter Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg & ICT

59 Agenda Ambulancezorg in Nederland Project Pariter Praktijk ervaringen en huidige gebruik Toekomstig gebruik

60 Ambulancezorg in Nederland 25 ambulancezorg regio’s, bovenregionaal werkend Landelijk acute zorgnetwerk ruim10 jaar Gestart met uitwisselen voertuigposities Anno 2014 uitgebreid gecertificeerd netwerk met vele toepassingen en verbindingen naar zorgpartners Toepassingen: Incidenten en voertuigen X Y server BAG- Ambulancezorg Zorgmail Digitale vooraankondiging Referentie gegevens Ritlogging Ambulance Bijstand Ketenzorg applicatie Objecten database Landelijk Schakelpunt VZVZ

61 Project Pariter Geïnitieerd project van Ambulancezorg Nederland Referentie gegevens Ritlogging Ambulance Bijstand Integratie traject

62 Referentie gegevens Database waarin basis gegevens worden beheerd voor uniforme landelijke toepassing. Voorbeelden: Zorgmail adressen van alle huisartsen in Nederland Loods posten Adressen digitale vooraankondiging ziekenhuizen Locaties met bijzondere adressen Voordeel -> lokaal beheer, landelijk effect!

63

64 Ambulance Bijstand Meldkamer toepassing om snel en eenvoudig ambulance capaciteit van buurregio’s te vragen Aanvraag door enkele klik doorkoppeling met GMS In bijstandsverlenende meldkamer komen nieuwe ritten automatisch in GMS Aanvullende informatie is toe te voegen In aanvraag voor bijstand is selecteren van loods posten mogelijk Extra bijstand aanvragen eenvoudig mogelijk

65 Project Pariter g

66 g

67 g

68

69 Ritlogging Applicatie toont alle ambulancezorg die ingezet zijn bij incident/evenement Meldkamer Ambulancezorg start logging Straal om incident Alle eenheden met afhaal adres binnen straal worden gelogd Alle info vanuit ERF wordt gelogd Na activering start logging vanaf 3 uur terug Informatie beschikbaar voor Meldkamer, OVDG, ACGZ

70 Project Pariter g

71 Programma Informatie overdracht in de zorgketen ICT en LPA 8 ID scan App Pilot inzage in huisartsen dossier Samenwerkingsafspraken RAV – HAP Project interne communicatie E-health

72 Programma

73 Integratie traject Verschillende systemen/applicaties zijn in de loop van de jaren ontwikkeld in dit project is dit tot één geïntegreerd geheel gemaakt

74 Huidig berichten verkeer

75 De praktijk Ritlogging gebruikt bij evenementen en incidenten Informatie komt duidelijk in systeem Overzicht duidelijk Aankomst tijden ambulances ziekenhuis MIST gegevens vanuit ambulance

76 De praktijk knelpunten Niet alle ambulancezorg instellingen aangesloten op LSDV Gegevens vanuit ERF ambulance wordt niet verstuurd door ambulanceverpleegkundige GHOR ontvangt nog geen NAW gegevens.

77 Toekomstig gebruik Meldkamer gebruik blijft, wel mogelijke verandering met GMS 4.12 Gegevens beschikbaar, middels autorisatie voor GHOR, RAV enz. doormiddel van inlogaccounts Gegevens beschikbaar, middels autorisatie, via koppeling naar ander systeem zoals LCMS en Acute Zorgportaal

78

79 lunch

80 middag- programma

81 tot ziens!


Download ppt "Informatievoorziening in het geneeskundig netwerk welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google