De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep Cost Management Nationale GSE Conferentie 13 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep Cost Management Nationale GSE Conferentie 13 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep Cost Management Nationale GSE Conferentie 13 oktober 2011

2 Citaten  Van 0 naar 10% omzet in 4 jaar (IBM).  Cloud is de volgende grote stap om efficiënter te werken en kosten te reduceren (CISCO).  Veel grote bedrijven gaan de komende periode iets met Cloud Computing doen (CISCO).  Cloud Computing heeft een groot businessmodelveranderingspotentieel (IBM). GSE Cost Management Werkgroep 2011 2

3 Uitdaging De werkgroep neemt u mee langs verschillende scenario’s voor een Desktop Cloud Oplossing. We dagen u uit mee te denken over:  Wat is de scope?  Waar wordt de keuze door bepaald?  Wat zijn de financiële voor- en nadelen/risico’s?  Hoe zijn de scenario’s te vergelijken? 3 GSE Cost Management Werkgroep 2011

4 Doel  Met deze presentatie zorgen we er voor dat u als IT afdeling voorbereid bent op de gesprekken die haast onvermijdelijk binnen uw organisatie zullen komen over dit onderwerp, als ze er al niet zijn.  En we zorgen er voor dat u een bijdrage kan leveren bij de vergelijking van de diverse opties en de beoordeling van de impact. (Beperkt tot de Desktop oplossing) 4 GSE Cost Management Werkgroep 2011

5 Agenda  Wat is Cloud computing?  Scenario’s vergeleken  GSE Kostenmodel in de Desktop Cloud  Conclusies 5 GSE Cost Management Werkgroep 2011

6 Wat is Cloud Computing? A style of computing in which scalable and elastic IT- enabled capabilities are delivered as a service to external customers using Internet technologies (Bron: Gartner) 6 GSE Cost Management Werkgroep 2011

7 Wolken in diverse smaken In een Private Cloud verblijven alle componenten van het netwerk achter de firewall. De infrastructuur wordt door de eigen IT-afdeling gemanaged, of door een Cloud leverancier en in dat geval geleverd als een service. Private clouds kunnen een hoge automatiseringsgraad bereiken door virtualisatie van servers, netwerken en storage. Security wordt gegarandeerd door de eigen firewall. In een Public Cloud maken alle essentiële componenten deel uit van een gedeelde infrastructuur buiten de firewall van de eigen organisatie. Applicaties en storage worden beschikbaar gesteld via het Internet en kunnen worden aangeboden op basis van “betalen van het werkelijke gebruik”. Een Hybride Cloud is een combinatie van een Private en een Public cloud. Voor specifieke data, infrastructuur-componenten of applicaties kan worden toegestaan dat deze van buiten de firewall worden geleverd door een “trusted Cloud provider”. (Bron: Cloud for Dummies) 7 GSE Cost Management Werkgroep 2011

8 Op weg naar de Cloud GSE Cost Management Werkgroep 2011 8

9 Wat is het verschil?  Een traditionele IT omgeving en Private Cloud:  Matige versus hoge mate van standaardisatie en centralisatie.  Steeds meer diensten worden als een service geleverd (Software, Infrastructuur, Desktop).  Een traditionele IT omgeving en Public Cloud  Eigendom versus geen eigendom van de infrastructuur.  Plus de verschillen met Private Cloud.  Public en Private Cloud  Gedeelde versus een eigen infrastructuur.  Diensten worden altijd geleverd via het Internet en niet via het eigen netwerk. 9 GSE Cost Management Werkgroep 2011

10 Wat verwacht de gebruiker?  Altijd  Overal  Met elk apparaat  Goedkoper 10 GSE Cost Management Werkgroep 2011

11 Typering van desktop scenario’s Traditionele desktop Server based desktop Browser based desktop CliëntFatThinBrowser Applicatie verwerking Lokaal Single user Centraal Multi user Centraal Multi user Type apparaatBeperkt aantalVeelAny BeveiligingLokaal Centraal 11 GSE Cost Management Werkgroep 2011

12 Criteria voor vergelijking (vanuit de IT afdeling gezien )  Schaalbaarheid Past de capaciteit op de behoefte  Toegankelijkheid Hoe makkelijk is functionaliteit toe te voegen  Flexibiliteit Capaciteit is ieder moment groter of kleiner te maken  Gemeenschappelijkheid Delen van resources met anderen  Meetbaarheid Betalen voor het werkelijke gebruik 12 GSE Cost Management Werkgroep 2011 Tradioneel netwerkPrivate CloudPublic Cloud Traditionele desktop Schaalbaar Toegankelijk Flexibel Gemeenscha ppelijk Meetbaar ----0----0 nvt Server based desktop Schaalbaar Toegankelijk Flexibel Gemeenscha ppelijk Meetbaar 00--000--0 Schaalbaar Toegankelijk Flexibel Gemeenscha ppelijk Meetbaar 00-0000-00 nvt Browser based Desktop nvtSchaalbaar Toegankelijk Flexibel Gemeenscha ppelijk Meetbaar 0000000000 Schaalbaar Toegankelijk Flexibel Gemeenscha ppelijk Meetbaar ++++++++++

13 Voordelen van de scenario’s vergeleken Traditioneel netwerkPrivate CloudPublic Cloud Traditionele desktopS chaalbaar T oegankelijk F lexibel G emeenschappelijk M eetbaar ----0----0 nvt Server based desktop S chaalbaar T oegankelijk F lexibel G emeenschappelijk M eetbaar 00--000--0 S chaalbaar T oegankelijk F lexibel G emeenschappelijk M eetbaar 00-0000-00 nvt Browser based Desktop nvtS chaalbaar T oegankelijk F lexibel G emeenschappelijk M eetbaar 0000000000 S chaalbaar T oegankelijk F lexibel G emeenschappelijk M eetbaar ++++++++++ 13 GSE Cost Management Werkgroep 2011

14 Aandachtspunten voor de overgang naar een public cloud t.a.v. de leverancier  Regel licenties zodanig dat oude licenties naar de Cloud gemigreerd kunnen worden  Beveiliging op een hoog niveau zowel voor toegang als data opslag  Inzichtelijke facturering  Waar worden data opgeslagen en welke wetgeving is van toepassing?  Garanties en voorwaarden  Voldoende stabiliteit GSE Cost Management Werkgroep 2011 14

15 Aandachtspunten voor de overgang naar een Public Cloud voor de eigen organisatie  Applicaties moeten centraal staan en met een browser benaderbaar zijn.  Organiseer data zo dat zij eenvoudig benaderbaar blijven en ze weer terug te krijgen zijn bij verandering van leverancier.  Contract- en supplier management moet op orde zijn. GSE Cost Management Werkgroep 2011 15

16 GSE kostenmodel in de Cloud: Server Based Desktop in een private cloud Ingekochte services Personeel Hard-en software Helpdesk Config. Mgmnt Config. Mgmnt Incident Mgmnt Desktop service Applicatie services Voice Kosten Activiteiten Business Service 16

17 GSE kostenmodel in de Cloud: Browser based in public cloud Ingekochte services Personeel Hard-en software Helpdesk Config. Mgmnt Config. Mgmnt Incident Mgmnt Desktop service Applicatie services Voice Kosten Activiteiten Business Service 17

18 Kosten vergeleken GSE Cost Management Werkgroep 2011 18 Cloud is 34% goedkoper, indirecte kosten meegerekend. 34% Met alleen directe kosten gerekend, is het verschil maar klein. 4% (Bron: Alinean)

19 Extra financiële waarden om te kiezen voor een Public Cloud  Meer flexibiliteit in verplichtingen (termijn naar keuze).  Geen inzet van kapitaal. GSE Cost Management Werkgroep 2011 19

20 Economische voorwaarden  Eigen organisatie moet voldoende volwassen zijn.  Schaalgrootte van de leverancier moet veel groter zijn dan de eigen organisatie.  Transformatie moet mogelijk zijn en transformatiekosten moeten kunnen worden terugverdiend.  Resterende afschrijving van de huidige investering moet niet te groot zijn.  Exit strategie moet worden bepaald. GSE Cost Management Werkgroep 2011 20

21 Conclusies  Het verschil in directe kosten is relatief gering. Als transformatiekosten hoog zijn, wordt dit voordeel snel teniet gedaan.  De organisatie moet technisch en organisatorisch in staat zijn om het voordeel op de indirecte kosten te incasseren. 21 GSE Cost Management Werkgroep 2011


Download ppt "Werkgroep Cost Management Nationale GSE Conferentie 13 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google