De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eduquer pour développer1 Onderwijs voor Ontwikkeling De visie van DSF op het onderwijs en de bestrijding van de armoede in Burkina Faso.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eduquer pour développer1 Onderwijs voor Ontwikkeling De visie van DSF op het onderwijs en de bestrijding van de armoede in Burkina Faso."— Transcript van de presentatie:

1 Eduquer pour développer1 Onderwijs voor Ontwikkeling De visie van DSF op het onderwijs en de bestrijding van de armoede in Burkina Faso

2 Eduquer pour développer2 In het kader van de millenniumdoelstellingen zijn onderwijs en ontwikkeling de belangrijkste aandachtspunten

3 Eduquer pour développer3 De Millenniumdoelstellingen 1.De armoede halveren en minder mensen honger 2.Elk kind naar school 3.Mannen en vrouwen gelijkwaardig 4.Minder kindersterfte 5.Verbetering van de gezondheid van moeders 6.Bestrijding van HIV/AIDS, malaria en andere dodelijke ziektes 7.Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken 8.Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden

4 Eduquer pour développer4 Nelson Mandela: Onderwijs is de stuwende kracht achter elke ontwikkeling Onderwijs is een machtig wapen om de wereld te veranderen

5 Eduquer pour développer5 Onderwijs: hèt middel om de mens te veranderen Leren en vormen: –Weten wie je bent –Weten wat je kunt –Weten hoe samen te leven –Weten datgene wat je weet en kunt door te geven aan anderen

6 Eduquer pour développer6 De situatie in Burkina Minder dan 60% van de kinderen gaat naar de basisschool Gebrek aan mensen en middelen Onderwijs van slechte kwaliteit

7 Eduquer pour développer7 Kwaliteit van onderwijs: Gebrek aan schoolboeken Laag opleidingsniveau van onderwijzers Te veel leerlingen voor te weinig onderwijzers Curriculum niet aangepast aan onderwijsbehoefte Laag rendement door doublures en voortijdige uitval Gebrek aan een goede leeromgeving Onvoldoende doorstroom mogelijkheden

8 Eduquer pour développer8 Toegang tot onderwijs in Burkina (2005) Kleuteronderwijs1,56 % Primair onderwijs56,8 % Voortgezet onderwijs 26 % Hoger onderwijs1,2 % Alfabetisering van volwassenen 29 %

9 Eduquer pour développer9 Gebrek aan kader Wereldwijd zijn er 82 miljoen studenten Afrika heeft slechts 900.000 studenten = 0,01 %, terwijl in Afrika 10% van de wereldbevolking woont Aantal studenten per 100.000 inwoners: –184 in Afrika –712 in ontwikkelingslanden –2900 in de ontwikkelde landen

10 Eduquer pour développer10 Toegang tot informatie technologie 0,08% van de Afrikanen heeft toegang tot internet 5,9% van de websites komen uit ontwikkelingslanden, terwijl hier 80,4% van de wereldbevolking woont

11 Eduquer pour développer11 Burkina Faso: Hoe ontwikkel je een land wanneer 70% van de bevolking geen toegang heeft tot schriftelijke communicatiemogelijkheden en bijna niemand toegang heeft tot informatie technologie?

12 Eduquer pour développer12 Ontwikkeling: Een proces om te groeien Om welvaart te brengen Om de welvaart eerlijk te verdelen Zodat ieder mens in zijn basisbehoefte kan voorzien

13 Eduquer pour développer13 Armoede in Burkina JaarNationale Armoede grens (FrCFA) % van de bevolking Regio Noord 199441.099 € 62,66 44,5%72.1% 199872.690 € 110,82 48.37%60.8% 200382.672 € 126,03 46.4%68.6%

14 Eduquer pour développer14 Relatie tussen onderwijs en armoede (2003) ScholingspercentageSoort milieuBestedingsmogelijkhedenTotal StadDorptotal1 +2345 - Primair onder wijs Masculin104,240,649,636,344,650,751,174,449,6 Féminin99,627,038,222,132,537,643,9866,138,2 Total101,934,144,129,123,844,547,770,344,1 Voortgezet onder wijs Masculin53,88,017,36,17,713,519,743,717,3 Féminin47,94,213,83,55,99,612,033,213,8 Total50,76,115,64,96,911,615,837,615,6 Hoger onder wijs Masculin11,50,13,4…..4,30,30,711,13,4 Féminin5,0…..1,2….. 0,22,51,2 Total6,1…...1,2…..0,150,210,297,152,13

15 Eduquer pour développer15 Onderwijs en ontwikkeling Met onderwijs bestrijd je de armoede In ontwikkelingslanden houdt dit in: –Een verbetering van inkomsten –Een hoger opleidingsniveau –Betere gezondheidszorg –Voldoende voedsel –Minder armoede –Zorg voor het milieu

16 Eduquer pour développer16 Onderwijs is investeren: Een geschoold mens is productief Hoe meer mensen in een samenleving geschoold zijn, hoe hoger het ontwikkelingsniveau en de welvaartstandaard

17 Eduquer pour développer17 De uitdaging Meer kinderen op school Versterking van de capaciteiten van ieder die iets met onderwijs te maken heeft Verbeteren van de toegang tot internet Onderwijs aanpassen aan ontwikkelingsbehoefte Opwaardering van de nationale talen Opzetten en ontwikkelen van basiseducatie en beroepsonderwijs

18 Eduquer pour développer18 De sterke punten van het onderwijs in Burkina Gunstige politieke en sociale context Nationaal onderwijsprogramma Introductie van de nationale talen Participatie van burgers Ontwikkeling van nieuwe alternatieven Gunstige wetgeving

19 Eduquer pour développer19 Onderwijs is een nationale prioriteit Iedere burger heeft recht op onderwijs zonder discriminatie op geslacht, sociale klasse, religie of ras

20 Eduquer pour développer20 LocalitésAnnées Taux de scolarisation % GarçonsFillesTotal Yatenga 200474,645,2859,83 200583,352,867,9 200688,658,273,3 Région du Nord 200468,641,555 200578,950,964,8 200684,856,670,7 Niveau national 200458,146,252,2 200562,45156,8 200666,15560,7 Stijging van het percentage schoolgaande kinderen

21 Eduquer pour développer21 DSF: Een voorbeeld van werken aan onderwijs

22 Eduquer pour développer22 De visie van DSF Bouwen aan een betere wereld, zonder analfabetisme en onwetendheid, waarin iedereen goed kan leven Iedereen heeft recht op onderwijs en vorming om zijn/haar levensomstandigheden te kunnen verbeteren Daarom moet er een nieuwe generatie komen van geschoolde jongeren en volwassenen die in staat zijn een positieve verandering op gang te brengen in een sfeer van solidariteit en wederzijdse steun

23 Eduquer pour développer23 Directe ontwikkelingsactiviteiten van DSF in regio Noord Mobilisatie van de bevolking Bijscholing van onderwijzers

24 Eduquer pour développer24 Directe ontwikkelingsactiviteiten van DSF in regio Noord Alfabetisering van de bevolking en vormingsonderwijs Aandacht voor vroegkinderlijke ontwikkeling

25 Eduquer pour développer25 Directe ontwikkelingsactiviteiten van DSF in regio Noord Promotie van de rechten van het kind: Avondonderwijs op het platteland Bestrijding van AIDS op de scholen

26 Eduquer pour développer26 Directe ontwikkelingsactiviteiten van DSF in regio Noord Scholieren adoptieproject

27 Eduquer pour développer27 Participatie van DSF op nationaal niveau: Lid CCEB (organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs) Lid van de adviesraad van het FONAENF (nationale alfabetiseringsfonds) Lid adviescommissie in Yatenga Vertegenwoordiger Education for All in de regio Noord Lid nationale coalitie ter bestrijding van de armoede Lid van het netwerk ter bestrijding van AIDS in Yatenga

28 Eduquer pour développer28 De nationale partners van DSF Ministerie van Basisonderwijs en Alfabetisering FONAENF CCEB (Cadre de Cencertation des ONG’s en Education de Base) Nationale coalitie voor het onderwijs

29 Eduquer pour développer29 De internationale partners van DSF ICCO Kinderpostzegels Wereldvoedselprogramma Netwerk Education for All Particuliere stichtingen

30 Eduquer pour développer30 Resultaten Verbetering van de toegang tot onderwijs Kwaliteitsverbetering Bewustwording van het belang van onderwijs Bewustwording van de rechten van het kind

31 Eduquer pour développer31 Bijbouwen van duurzame en tijdelijke scholen en klaslokalen

32 Eduquer pour développer32 Stijging van het aantal schoolgaande kinderen in het interventiegebied van DSF

33 Eduquer pour développer33 Meer meisjes naar school

34 Eduquer pour développer34 Toename van het aantal nieuwe leerlingen

35 Eduquer pour développer35 Alfabetisering in nationale taal (in 3 jaar) Vrouwen867 Mannen352 Totaal1219

36 Eduquer pour développer36 Samenwerking met PI’s Stichting WOL Stichting Faso Stichting Naaba Yambaga

37 Eduquer pour développer37 Tips voor PI’s Zorg dat de organisatie waar je mee samenwerkt officieel erkend wordt Stel het kader waarbinnen je samenwerkt duidelijk vast; geef grenzen aan Zorg voor een systeem van monitoring en evaluatie Ga uit van wederzijds respect en versterk de vriendschapsband

38 Eduquer pour développer38 Conclusie Onderwijs en ontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden Armoede is geen natuurlijk fenomeen maar het gevolg van ongerechtigheid tussen mensen De internationale gemeenschap moet hier iets aan doen, want zolang er armoede, ellende en wanhoop bestaat is de vrede en veiligheid in de wereld niet gegarandeerd

39 Eduquer pour développer39 Hartelijk dank voor uw aandacht Leve de vriendschap tussen de volken!


Download ppt "Eduquer pour développer1 Onderwijs voor Ontwikkeling De visie van DSF op het onderwijs en de bestrijding van de armoede in Burkina Faso."

Verwante presentaties


Ads door Google