De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger:ds. E. J. N. Kronenburg Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 19 : 6 – 9 Hooglied 5 : 2 - 7 Thema: De Liefde van de Bruidegom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger:ds. E. J. N. Kronenburg Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 19 : 6 – 9 Hooglied 5 : 2 - 7 Thema: De Liefde van de Bruidegom."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger:ds. E. J. N. Kronenburg Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 19 : 6 – 9 Hooglied 5 : 2 - 7 Thema: De Liefde van de Bruidegom

2 Vers 1 Psalm 108 : 1 en 2 Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Here groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o HEER, U toe onder de volken en ik doe in ieder land mijn psalm weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

3 Vers 2 Psalm 108 : 1 en 2 Ja, hoger dan het hemels blauw is, HEER, uw goedheid en uw trouw. Verhef U, dat uw aangezicht de hemel met zijn glans verlicht. Op aarde blink' uw heerlijkheid. Gord uw geliefden tot de strijd. Ten zege zij uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

4 Vers 1 Gezang 7 (HB) Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn! Zie, heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. O Gij, wien aard' en hemel zingen, verkwik mij met uw heil'ge gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, o Zon van liefde, mijn gemoed!

5 Vers 2 Gezang 7 (HB) Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt! Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. Ik blijf op U in liefde staren, waar om mij heen de wereld woedt. O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

6 Vers 1 Psalm 133 : 1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.

7 Vers 2 ELB 94 : 2 en 3 Nu kan de bruiloft van het Lam, waar heel de schepping naar verlangt, de goede tijd, beginnen. Zijn bruid maakt zich voor Hem gereed: zij mag zich tooien met een kleed van smetteloos fijn linnen. Halleluja! Heil'ge daden zijn als draden, saamgeweven, tot een feestkleed haar gegeven

8 Vers 3 ELB 94 : 2 en 3 Welzalig wie genodigd zijn tot deze bruiloft, dit festijn, wie reine kleren dragen. Hun loflied, dat het Lam begroet klinkt als het daav'ren van de vloed, als zware donderslagen. Halleluja! De Gerechte zal zijn knechten niet beschamen: wat God spreekt is amen. Amen.

9 Vers 1 Gezang 231 : 1 en 2 (HB) Aan de deur van 's harten woning klopt des hemels Bruidegom: "Op, ontwaakt, de nacht is om. Buiten wacht uw Heer en Koning: kom mijn bruid, die ik bemin, doe mij open, laat mij in!"

10 Vers 2 Gezang 231 : 1 en 2 (HB) Christus, van zo ver gekomen, wist, hoe Hij u vinden zou. Geef u over aan zijn trouw; klopt Hij nog, verwin uw schromen. Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan, Hij zoekt bij u in te gaan.

11 Vers 3 Gezang 38 (LvdK) : 3 en 5 Ik zal u werven tot mijn bruid, zo zegt de Heer, Ik zal u winnen. Een lichte bruidstijd zal beginnen in liefde en gerechtigheid. Ik zal u waarlijk trouw beminnen. Geheel mijn hart gaat naar u uit. Ik leer u wat mijn naam beduidt. Zo zult gij eindelijk Mij kennen.

12 Vers 5 Gezang 38 (LvdK) : 3 en 5 En wie Ik was voorbijgegaan, omdat hij zelf Mij had vergeten, zal van mijn milde ontferming weten. Mijn eigen volk noem Ik voortaan wie niet mijn volk had moeten heten. Ik spreek u als mijn liefste aan. Dan zegt gij stil en blij mijn naam: mijn Bruidegom, mijn God van vrede.

13 Vers 2 Gezang 430 (LvdK) : 2, 5 en 7 Ik heb U lief, o Gij mijn leven, vriend die mij trouw zijt tot het eind. Ik wil aan U mij overgeven, mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. Ik heb U lief, - o kom dan, kom, Christus, mijn Bruidegom!

14 Vers 5 Gezang 430 (LvdK) : 2, 5 en 7 Hoe moet ik, hemelzon, U danken voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht? Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, voorgoed genezen van de nacht. Gij kuste met uw gouden mond, o zon, mijn ziel gezond.

15 Vers 7 Gezang 430 (LvdK) : 2, 5 en 7 Ik heb U lief, o wonderschone, ik heb U lief, Gij zijt mijn God. Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; ik heb U lief, ook in de nood. Ik heb U lief, o schoonste licht, gezegend Aangezicht!

16 Nieuw in onze kerk? Wilt u: - informatie over onze gemeente? - contact met kerkenraad of predikant? Laat het ons na afloop van de dienst weten en we zorgen er voor!


Download ppt "Voorganger:ds. E. J. N. Kronenburg Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 19 : 6 – 9 Hooglied 5 : 2 - 7 Thema: De Liefde van de Bruidegom."

Verwante presentaties


Ads door Google