De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv H 10 onderzoek met vragenlijsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv H 10 onderzoek met vragenlijsten."— Transcript van de presentatie:

1 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv H 10 onderzoek met vragenlijsten

2 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv H10 A2 De student kan de kenmerken van verschillende vormen van de vragenlijsten afnemen herkennen. Het betreft het face to face ondervragen, het telefonisch interviewen, het zelf invullen van papieren vragenlijsten en het uitzetten van elektronische vragenlijsten. A2 De student begrijpt wat er verstaan wordt onder de computer assisted Telephone interviewing, computer assisted personal interviewing en computer assisted web interviewing (CATI, CAPI, CAWI), mall intercept, de papieren vragenlijst per post (PAPI) en de Pop-up uitnodiging. A2 De student weet waar en wanneer een internetaccesspool ontstaat en kan de voordelen van een internetpanel voor de respons en de representativiteit benoemen. A4De student kan voor- en nadelen opnoemen van de verschillende vormen van vragenlijstonderzoek en herkennen in een gegeven context. A4 De student kan van de verschillende enquêtevormen inzake kosten, respons, verwerking, informatie, betrouwbaarheid en validiteit de voor- en nadelen benoemen en herkennen in een gegeven context. A2 De student kan verklaren per enquêtevormen wat de problemen zijn om mensen te bereiken. A4 De student kan binnen een gegeven context adviseren op welke manieren en onder welke condities de respons positief beïnvloed kan worden. A2 De student weet waarvoor een vooraankondiging, een begeleidende brief en een follow –upcampagne of reminder wordt ingezet. C3 De student is in staat een vooraankondiging, een begeleidende brief en een follow-upcampagne of reminder toe te passen in zijn eigen onderzoek. B4 C3 De student is instaat om op basis van een casus en in zijn methode van onderzoek verantwoord een afweging te maken bij het stellen van een (gevoelige) vraag of die leidt tot een hoge respons en correcte beantwoording. A2 De student weet wat er onder mail intercept wordt verstaan en kan van de straatenquête (een face-to-face-enquête) het nadeel noemen voor de respons van de te onderzoeken doelgroep. A2 De student kan van de straatenquête, de huisenquête en de enquête via het internet en op een website het probleem van non-respons en het representativiteitsprobleem toelichten. C3 De student weet hoe je de respons kunt verhogen va neen straatenquête, een huisenquête, een enquête via internet. B2 De student kan de kenmerken van een selectieve respons en een zelf-selecterende steekproef herkennen. B4De student kan op basis van een casus waarbij sprake is van selectieve respons of van een zelf selecterende steekproef analyseren waardoor het komt dat de validiteit in het geding komt. De student kan aangeven welke gevolgen dit heeft voor de interpretatie van de uitkomsten. A3 en A4 De student kan aangeven welke factoren welke invloed hebben op de kwaliteit van internetpanels en hier rekening mee houden in zijn eigen onderzoek. A3 De student kan aan de hand van een casus het onderzoeksproces bij een vragenlijstonderzoek beschrijven. A2 De student weet wat bedoeld wordt met de goudenstandaard en hoe deze ingezet wordt bij een representativiteitscorrectie. A3 De student kan zelf een doorloopschema opstellen op basis van een casus of van zijn eigen onderzoekscontext. A4 De student kan op basis van een context een overweging maken welke enquêtevorm het beste past bij de doorlooptijd, de complexiteit van vragen. A2 De student kan aangeven welke twee belangen er zijn bij een proefonderzoek als een vragenlijst eenmaal is opgesteld. A3 De student kan op basis van de resultaten van een proefonderzoek hieraan conclusies verbinden voor de uitzetting van de vragenlijst voor wat betreft de verdeling van de respons over doelgroepen, de vorm van de vraagstelling en de antwoorden en de enquêteurinstructie. A3 De student weet welke controles uitgevoerd kunnen worden op het veldwerk om fouten (tijdig) te constateren die van invloed zijn op de validiteit van het onderzoek. Hij past deze controles ook toe op zijn eigen onderzoek. A4 Op basis van een bestaande vragenlijst en gegeven antwoorden kan een student analyseren welke fouten een respondent en een enquêteur gemaakt hebben.

3 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

4 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

5 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv 10.2 afname vragen lijst face to face: CAPI, CASI Computer Aided Personal/ Self interviewing) telefoon: CATI papier: PAPI (Paper Aided elektronisch: POP up, CAWI (Computer Aided Web Interviewing)

6 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

7 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

8 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

9 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

10 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

11 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

12 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

13 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv Mate van respons Telefonisch: >schriftelijk Internet: afh van doelgroep Mixed mode: verschillende methoden binnen 1 onderzoek Paneldruk: aantal in te vullen lijsten MPI.: MOA Panel Instituut Gevoelige vragen vermijden of zorgen voor lagere respons vooraankondiging

14 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

15 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv

16 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv 10.3 Pilot 1.Informatie krijgen over mate respons 2.Informatie krijgen over techniek van vragen

17 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv 10.5 Controle veldwerk Heeft het gesprek ook echt plaatsgevonden Alle vragen gesteld Correct ingevuld Fouten door respondent/ Enqueteur: Bewust fout Interpretatiefout Slordigheid Beinvloeding

18 Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv Opdracht 10 Ter voorbereiding van het kennistentamen; - Casus wanneer zet ik welke methode van onderzoek in? Deadline week 2.6 Opdracht 11 Proeftentamen kennistentamen. Opdracht 12 Realiseer het onderzoeksplan, verwerk de feedback en zorg dat het voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria en de beoordelingscriteria. Deadline week 2.8


Download ppt "Marktonderzoek © 2011 | Noordhoff Uitgevers bv H 10 onderzoek met vragenlijsten."

Verwante presentaties


Ads door Google