De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ip4inno 1 A.Auteursrecht B. ‘Reputatie’ en merken in het Angelsaksisch recht C. Niet-geregistreerde modellen D. Halfgeleidertopografierecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ip4inno 1 A.Auteursrecht B. ‘Reputatie’ en merken in het Angelsaksisch recht C. Niet-geregistreerde modellen D. Halfgeleidertopografierecht."— Transcript van de presentatie:

1 ip4inno 1 A.Auteursrecht B. ‘Reputatie’ en merken in het Angelsaksisch recht C. Niet-geregistreerde modellen D. Halfgeleidertopografierecht

2 ip4inno 2 Algemene opmerkingen Merkrechten zijn beschermbaar op grond van het gebruik “Passing off” (voorwenderij) Voorbeelden van gevallen van “passing off” Rechtsmiddelen tegen “passing off”

3 ip4inno 3 Definitie van merken Een merk is een onderscheidend teken, gewoonlijk in de vorm van een merknaam, maar ook in andere vormen zoals een afbeelding, een handtekening, een kleur, een telwoord, een vorm, een configuratie of een patroon, gebruikt om een onderscheid te maken tussen identieke of gelijkaardige goederen en diensten van verschillende producenten of dienstverleners

4 ip4inno 4 Voorbeelden

5 ip4inno 5 Soorten merken Merken Geregistreerde merken Gemeenrechtelijke merken (Niet-geregistreerde merken) Wat zijn de verschillen tussen het gebruik van een merk en de registratie van een merk? Wat zijn de voordelen van een registratie?

6 ip4inno 6 Geregistreerde merken De aanvraag tot registratie moet worden ingediend bij een nationaal of regionaal merkbureau Wanneer een merk is geregistreerd: –zal de eigenaar het exclusieve recht hebben om het merk te gebruiken in verband met de categorieën van goederen en diensten waarvoor het is geregistreerd –wordt het uitgebreid tot gelijkaardige merken en gelijkaardige goederen/diensten in omstandigheden waarin de gelijkaardigheid op de markt waarschijnlijk tot verwarring zal leiden –kan het worden uitgebreid buiten de precieze categorieën van goederen en diensten waarvoor het werd geregistreerd

7 ip4inno 7 Merken in het Angelsaksisch recht Wanneer een persoon een reputatie ontwikkelt, geeft dit aanleiding tot een merk in het Angelsaksisch recht dat is beschermd door de juridische mechanisme dat ““passing off”” wordt genoemd “Passing off” is een grond voor een rechtsvordering volgens de Angelsaksische IE-wetgeving. Er wordt ook aan gerefereerd als aan “niet-geregistreerd merk” wat een alternatieve manier is om in VK de wetgeving betreffende de oneerlijke mededinging toe te passen

8 ip4inno 8 “Passing off” (1) Indien een bedrijf geen geregistreerd merk heeft of niet in staat is om een geregistreerd merk te verkrijgen (bv. indien de naam te beschrijvend is om in aanmerking te komen voor een registratie als merk) kan de wet betreffende de “passing off” een merk beschermen

9 ip4inno 9 “Passing off” (2) Om een vordering wegens “passing off” in te stellen, moet de eiser het volgende aantonen: –goodwill of reputatie –bedrieglijke voorstelling –schade

10 ip4inno 10 “Passing off” (3) Goodwill (of reputatie): De gunst of het voordeel van de goede naam, reputatie en verband met een bedrijf. Het is het enige dat een gevestigde onderneming onderscheidt van een nieuw opgerichte onderneming

11 ip4inno 11 Bijzonderheden betreffende de goodwill: Duur van de goodwill Geografische omvang van de goodwill Goodwill in de handel Goodwill in reële namen Goodwill in reële woorden Collectieve goodwill Beschermd bereik van de goodwill “Passing off” (3)

12 ip4inno 12 “Passing off” (4) Bedrieglijke voorstelling –het gebruik van de naam of van de handelsstijl moet het publiek in verwarring brengen of misleiden moet worden vergeleken uit visueel, fonetisch en cultureel oogpunt moet worden beschouwd in de omstandigheden waarin zij worden gebruikt, verkocht of op de markt gebracht misleiding of verwarring van een groot aantal consumenten

13 ip4inno 13 Voorbeeld van inbreuk.

14 ip4inno 14 “Passing off” (5) Schade –een reële en materiële waarschijnlijkheid van schade is voldoende –twee courante oorzaken van schade zijn (onvolledige opsomming): in geval van mededinging tussen de eiser en de verweerder zou de eiser verkopen verliezen; indien de goederen en diensten van de verweerder van een lagere kwaliteit zijn, kan de eiser een verlies van zakelijke mogelijkheden oplopen.

15 ip4inno 15 “Passing off” (6) Het concept van de “passing off” kan worden uiteengezet aan de hand van een paar gevallen: Het advocaatgeval Het geval Honda Het geval van de Toblerone-chocoladereep

16 ip4inno 16 Voorbeelden van inbreuk.

17 ip4inno 17 Niet-geregistreerde merken op het Europese vasteland Het is ook mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen een niet-geregistreerd merk, op voorwaarde dat de nationale wetgeving van het land waar het merk wordt gebruikt, de eigenaar toestaat het gebruik van een navolgend nationaal merk te verbieden

18 ip4inno 18 A.Auteursrecht B. ‘Reputatie’ en merken in het Angelsaksisch recht C. Niet-geregistreerde modellen D. Halfgeleidertopografierecht

19 ip4inno 19 Noodzaak van een niet-geregistreerd model Bepaalde industrieën ondersteunen niet- geregistreerde modellen: –de textielindustrie noodzaak van een vlugge bescherming wegens het korte marktleven –de mode-industrie noodzaak van een vlugge bescherming wegens de seizoensgebondenheid of de korte levensduur van de producten

20 ip4inno 20 Voorbeelden

21 ip4inno 21 Voordelen en nadelen Voordelen: –gratis en snelle bescherming Nadelen: –(on)zekerheid –een derde vorm van bescherming –enkel kopiëren

22 ip4inno 22 Niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel (NGM) Geregistreerd Gemeenschapsmodel (GGM) Het NGM vloeit voort uit een communautaire verordening De gemeenschapsverordening voorziet in twee soorten van bescherming: –het geregistreerde gemeenschapsmodel –het niet-geregistreerde gemeenschapsmodel

23 ip4inno 23 Voorbeelden

24 ip4inno 24 De basis van de bescherming is dezelfde voor zowel het GGM als voor het NGM –het moet nieuw zijn –het moet een “individueel karakter” hebben Belangrijkste verschillen tussen het GGM en het NGM –beschermingsgraad: voor een NGM moet het kopiëren worden bewezen –duur: 3 jaar NGM (5-25 GGM) –automatische bescherming

25 ip4inno 25 Kenmerken van een NGM - Samenvatting Rechthebbende: –elke natuurlijke of rechtspersoon Omvang van de bescherming: –geldt voor het volledige model of voor een gedeelte ervan, begint met de beschikbaarheid voor het publiek Beschermingscriteria: –nieuwheid en individueel karakter zijn vereist Inbreuk: –enkel kopiëren

26 ip4inno 26 Voorbeelden


Download ppt "Ip4inno 1 A.Auteursrecht B. ‘Reputatie’ en merken in het Angelsaksisch recht C. Niet-geregistreerde modellen D. Halfgeleidertopografierecht."

Verwante presentaties


Ads door Google