De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Utrecht 16 april 2009 Van GBKN naar BGT via IMGeo TMC bijeenkomst Geo-Focusgroep Focusgroep Flexiweb / GWS Dick Krijtenburg, Geonovum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Utrecht 16 april 2009 Van GBKN naar BGT via IMGeo TMC bijeenkomst Geo-Focusgroep Focusgroep Flexiweb / GWS Dick Krijtenburg, Geonovum."— Transcript van de presentatie:

1 Utrecht 16 april 2009 Van GBKN naar BGT via IMGeo TMC bijeenkomst Geo-Focusgroep Focusgroep Flexiweb / GWS Dick Krijtenburg, Geonovum

2 Presentatie  Geonovum  BGT  IMGeo  Amsterdam

3 Geonovum  Werkt aan toegankelijk maken van geo-informatie in Nederland en beheert en ontwikkelt de standaarden die hiervoor nodig zijn  Wegbereider van nationale geo-informatie infrastructuur  In opdracht van GI-beraad en publieke sector

4 NEN3610 organisatie modellen IMRO IMWA IMWE IMKL IMKAD IMGBR IMGeo IMBODIMOOV 0101 IMKICH TOP10NL ISO/OGC uitwisseling INSPIRE Stelsel van Informatiemodellen Algemeen geldend Sector specifiek Organisatie specifiek Internationaal geldend Twaalf modellen – Eén stelsel!

5 Basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

6 Huidige verantwoordelijkheid 144 zelfstandige gemeenten (119 ZMG, 24 TPG, 1 uniek) 10 regionale stichtingen

7 Actualiteit : Huidige situatie Actualiteit in maanden Beb. gebied Concen -tratie- gebied Land. gebied Groningen169 Friesland9616 Drenthe169 Overijssel9616 Flevoland9616 Gelderland9616 Utrecht163 Noord-Holland163 Amsterdam4411 Zuid-Holland9316 TPG in Z-H666 Zeeland163 Noord-Brabant4411 Limburg4411

8 Afstemming van geo Structuur bestand RSV’s en ZMG’s : huidige situatie van ongestructureerd tot objecten

9 Afstemming van geo Gewenst onderscheid BGT: bebouwd en landelijk gebied of primair en secundair? Bebouwd gebied  actualiteit : half jaar  nauwkeurigheid : 10-30 cm  nauwkeurigheid niet openbaar terrein: 30-60 cm Landelijk gebied  actualiteit : 1 jaar  nauwkeurigheid : 30-60 cm

10 BGT Bronhouders 441 gemeenten 12 provincies 27 waterschappen 1 RWS 1 ProRail 482 verantwoordelijke organisaties

11 Regieraad Minister van VROM Stafbureau Bronhouders en Landelijke Voorzieningen overleg Gebruikersoverleg Landelijke Voorzieninghouder Bronhouder Gebruikers

12 Groeipad BGT

13 Objecttypen  Wegdelen  Spoorbaandelen  Waterdelen  Terreindelen  Panden  Kunstwerkdelen  Inrichtingselementen Inrichtingselementen  Hoogspanningsmasten  Spoorrails  Verkeersdrempels  Overige bouwwerken  Geluidschermen  Kademuren  Muren  Hekken  Walbeschermingen Inhoud BGT Gebaseerd op GBKN handboek 2.1

14 GBKN  Voorbeeld relatie BGT-object – GBKN-lijnen: IMGeo-objectGBKN-lijnprioriteit wegdeelV003 V063 B011 B021 B032 B042 T225

15 Landelijke ontwikkelingen  GBKN wordt Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  Basismodel Geo-informatie (NEN3610:2005)  Stelsel van basisregistraties, o.a. BAG  Verbreding dienstverlening  Technologische ontwikkelingen  Werken met objecten  3D objecten

16 Visie op de geo-informatie  Geografische informatie is objectgericht  Eenmalige inwinning, meervoudig gebruik  Door de objectbenadering worden geo- en administratieve gegevens geïntegreerd  Inhoud en kwaliteit meer op vraag dan op aanbod gericht  Verschillende producten worden - op den duur – vanuit BGT afgeleid (Top10NL, etc)

17 Knelpunten  Huidige GBKN : lijngericht bestand BGT en BAG: objectgerichte benadering  Er worden verschillende uitgangspunten gehanteerd (bijv. ‘maaiveld’ versus ‘bovenaanzicht’)  Grote verschillen in actualiteit en inhoud  Geen koppeling tussen geo-informatie en administratieve gegevens mogelijk  Afbakening van objecten

18 Knelpunt Grote verschillen in actualiteit en inhoud In statuten RSV’s staat o.a.:  Het bijhouden en exploiteren van de GBKN voor rekening en risico van de samenwerkende partijen overeenkomstig de afspraken tussen de samenwerkende partijen vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst;  Het zoveel mogelijk aansluiten bij en uitvoeren van de door het LSV GBKN aangegeven richtlijnen.

19 IMGeo

20 Betrokken bij totstandkoming IMGeo

21 Taakvelden Overheid  Gemeenten: als bron én gebruiker (ca 95% van GBKN-mutaties uit gemeentelijke processen)  Overheidsprocessen: Kwalitatief goede geo-informatie van essentieel belang.  Relevante taak- en beleidsvelden:  Openbare orde en veiligheid  Ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte  Uitvoering Wet op Basisregistraties (GBA, BRA en BGR)  Handhaving en vergunningverlening  Belastingheffing  Beleid en bestuur

22 Doelstelling IMGeo  een InformatieModel Geografie (IMGeo):  onder de vlag van Basismodel geoinformatie (NEN3610:2005)  afgestemd op het stelsel van basisregistraties, BGT en BAG  uitgelijnd met het RSGB voor gemeenten  met relaties naar andere informatiemodellen  Het bevat :  Modelbeschrijving  XSD (XML-schema)

23 Afbakening IMGeo Werken met objecten: Binnen IMGeo  BGT  BAG  Bestuurlijke Gebieden Buiten IMGeo  WaterbeheerIMWA  OOVIMOOV  Kabels en LeidingenIMKL  KadasterIMKad  Kleinschalige TopografieTOP10-NL / IMTOP

24 Clusters IMGeo

25 UML-hoofddiagram IMGeo model Subset BGT

26 Inrichtingselementen IMGeo model Subset BGT

27 Grootschalige basistopografie  Van lijnen naar objecten

28 Aandachtspunt : niveaus Attribuut niveau bij object : relatieve (!) hoogteligging  “Maaiveld” als basisniveau  Registratie van objecten boven en onder maaiveld

29 Aandachtspunt pand  ook bovenaanzicht

30 Een Amsterdamse benadering

31 Stelsel van Basisregistraties

32 Stroomlijning informatiehuishouding Doel: Effectievere en efficiëntere dienstverlening en handhaving Eenduidige informatie binnen gemeente, één opslagplaats Eenduidige informatie in contact burgers Eenduidige informatie in contact hogere overheid Kwaliteit gegevens hoger

33 Processen en stelsel

34 Integrale ontsluiting

35 DIVA-architectuur Productie GBKAKBKLKI… Cyclo- rama Lucht- foto Klasse Meta VRA Inwinning Bronnen Gegevensmagazijn Gegevensmodel conform RSGB VRA’GBKA’KBK’LKI’…’ klant Klasse Meta Con- trole Atlas Externe applicatiesAfnemersLandelijk DIVA Webservices Productenmagazijn Gegevensmodel conform RSGB Standaard Producten Achtergronden KennisgevingenVraag / Antwoord FTP-loket Standaardproducten Product 1 Product 2 Product n

36 Software Componenten (vereenvoudigd) Database replicatie en scripting Oracle/Jboss applicatie ServerFME FTPJAVA Componenten DIVA Productenmagazijn (RSGB) Gegevensmagazijn (RSGB) VRAGBKAKBKA Oracle 10g DB GouwBAG Jboss Oracle 9i DGDialog Oracle 9i Radius Geomedia Oracle 9i Secunda ir Decos … … OTAP Ontwikkel Test Acceptatie … ATLAS Atlas appl. Webserver Mapguide Oracle 9i Maatwerk software Standaard Software

37 GBKA ís objectgericht sinds 2005

38 Waarom objectgericht ? Objectbenadering past veel beter in totale gemeentelijke informatiehuishouding, want : is beter integreerbaar in het informatiemodel van het gemeentelijk stelsel van (basis-)registraties maakt bredere vraagstellingen mogelijk, zowel binnen GBKA als in samenhang met andere registraties ondersteunt een breder gebruik Technologische ontwikkelingen ondersteunen objectbenadering veel beter dan voorheen.

39 Toenmalige uitgangspunten (2003) De GBKA moet GIS-voorbereid zijn Conceptueel model waarin alle objecten met bijbehorende kenmerken zijn beschreven. GBKN-objectencatalogus als kader, aangevuld met Amsterdamse plus-informatie. Gebiedsdekkend Relatieve hoogteligging Bogen moeten mogen GBKA in één ruimtelijke database (Oracle Spatial) Objectgericht inwinnen

40 Conversie  2003-2005  de winkel bleef open  33 projectgebieden  350 kaartbladen

41 Aantallen vóór conversie  Elementen 2.608.022  Topopoints19.209.172 ná conversie  Topopoints 4.446.530  Grenzen 1.524.675  Objecten 1.342.928

42 Leveringen  Microstation DGN (GBKA-bladen)  Autocad (GBKA-bladen)  NEN1878-bestanden (GBKN-bladen)  ESRI-shapes (heel Amsterdam) Objectgerichte levering via ORACLE levering  Objectgerichte levering via IMGeo (beschikbaar, nog niet in gebruik)  Ad hoc levering veelal met het LSV-loket als intermediair.  Directe kaartverkoop – analoog materiaal wordt op verzoek geplot en aan de balie verstrekt.

43 Uitwisseling via IMGeo


Download ppt "Utrecht 16 april 2009 Van GBKN naar BGT via IMGeo TMC bijeenkomst Geo-Focusgroep Focusgroep Flexiweb / GWS Dick Krijtenburg, Geonovum."

Verwante presentaties


Ads door Google