De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016 Marianne Hilbolling Consulent Drenthe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016 Marianne Hilbolling Consulent Drenthe."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016 Marianne Hilbolling Consulent Drenthe

2 Onderwerpen Wat is de Woonbond? Woningwet 2015 & Huurdersvereniging anno 2016 Passend Toewijzen Woningwaarderingsstelsel Huurbeleid

3

4 Wat is de Woonbond Enige landelijke vereniging van én voor huurders en hun huurdersorganisatie waarbij de leden het beleid bepalen. Vereniging met 1,5 miljoen hurende huishoudens en 6.000 persoonlijke leden Landelijke belangenbehartiging voor huurders Ondersteunen huurdersorganisaties

5

6

7 Deze wet regelt: Beperking van wat de corporatie nog mag doen: terug naar de kerntaak: Meer en beter toezicht op de corporaties Meer macht voor de huurdersorganisatie en de gemeente Regioindeling

8 Toewijzen aan de doelgroep Passend toewijzen Leefbaarheid in beperkte mate Maatschappelijk vastgoed onder voorwaarden Kerntaak Kerntaak

9 Volwaardige partij bij prestatieafspraken Instemming bij fusie en verbindingen Voordracht van ten minste een derde van het aantal commissarissen in de RvT Faciliteiten voor huurdersorganisaties zijn verbeterd: inschakelen van een externe deskundige en minimaal drie scholingsdagen per jaar. Meer invloed van huurdersorganisaties Meer invloed van huurdersorganisaties

10 De huurdersvereniging in 2016

11 Prestatieafspraken gaan over: Huisvesten van specifieke doelgroepen Duurzaamheid & Kwaliteit Voorraad sociale huurwoningen Betaalbaarheid Beschikbaarheid Leefbaarheid & Maatschappelijk vastgoed

12 Regio-indeling Kernregio corporatie bepalen Eisen > 100.000 huishoudens Samenhang Regionale verhuisbewegingen Alleen nog uitbreiden in kernregio Spreiding investeringscapaciteit? 12

13 Passend toewijzen 95% van de woningen die worden toegewezen aan huishoudens met recht op huurtoeslag mag de huurprijs niet meer bedragen dan: 1- 2 persoonshuishouden € 586,68 3 en meerpersoonshuishouden € 628,76

14 Passend toewijzen Ingangsdatum 1 januari 2016 Drie manieren: Strikter toewijzen Twee hurenbeleid? Lagere huur?

15 Passend toewijzen

16

17

18 Woningwaarderingsstelsel (wws) Woningwaarderingsstelsel (wws) WOZ-waarde is onderdeel WWS (gem. 25%) Punten voor woonvorm, woonomgeving en schaarste omgezet in WOZ-punten Aftrek hinderlijke situaties vervalt Ingangsdatum 1 oktober 2015

19 Woningwaarderingsstelsel (wws) Woningwaarderingsstelsel (wws) U heeft belang bij de WOZ-waarde Aanslag gemeentelijke heffingen is verzonden naar alle huurders, inclusief WOZ-waarde Niet eens met de WOZ-waarde, bezwaar aantekenen -> voorbeeldbrief site Woonbond www.woonbond.nl

20 Huurbeleid 2016

21 Maximale gemiddelde huurstijging (huursom) voor alle huurders tot € 34.678 = 1%

22 Huurbeleid 2016 ???

23 Huurbeleid 2017 Maximale huursomstijging: inflatie + 1% Inclusief harmonisatie IAH binnen de huursom tenzij afspraken in Prestatieafspraken Uitzonderingen: gepensioneerden en gezinnen met vier of meer personen

24 Wat is de huursombenadering? Totaal van huurinkomsten gemaximeerd Huurverhoging per woning kan variëren, relatie met kwaliteit Wel een maximum per woning Relatief ‘goedkope’ woningen iets meer Relatieve ‘dure’ woningen minder Kleinere verschillen nieuwe en zittende huurders

25 Voorbeeld Corporatie Goed Wonen met 30 identieke woningen Huursom € 6000 + € 5000 + €4000 = € 15000 25 2017: Max. huursomstijging = Inflatie + 1% 10 x € 600 10 x € 600 10 x € 500 10 x € 500 10 x € 400 10 x € 400

26 2017: Hoe verdeel je de huursomstijging? Jaarlijkse huurverhogingHarmonisatie 26 1,6 % € 240 1,2% = € 1800,4% = € 60

27 Vragen


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016 Marianne Hilbolling Consulent Drenthe."

Verwante presentaties


Ads door Google