De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Resultaten werkgroep integrale bekostiging Bijeenkomst GGZNederland woensdagmiddag 9 maart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Resultaten werkgroep integrale bekostiging Bijeenkomst GGZNederland woensdagmiddag 9 maart."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Resultaten werkgroep integrale bekostiging Bijeenkomst GGZNederland woensdagmiddag 9 maart

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Werkgroep van gemeenten en aanbieders, bestuurders VNG en branches gezamenlijk opdrachtgever. Tweeledige probleemstelling: a)Huidige verschillen in bekostigingswijzen tussen sectoren benemen zicht op de samenhang (daarom: integraal) b)Als iedere regio zijn eigen integrale alternatief maakt, veel administratieve lasten (daarom: 1. landelijke werkgroep die deelt en ondersteunt en 2. drie hoofdvarianten ahv uitvoeringsmodellen informatievoorziening sociaal domein ) Aanleiding en context

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Te vinden op: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdh ulp/documenten-werkgroep-integrale- bekostiging-jeugd Met: Inzichten werkgroep, concrete voorbeelden, presentatie met hoofdlijn en hulpmiddel om in praktijk toe te passen. Resultaten

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten A.Bekostiging is slechts één element in sturen B.Keuze voor bekostigingsmodel hangt af van visie op opdrachtgeverschap en beoogde marktordening C.Sturen op resultaat is belangrijk. Transparantie over resultaat is belangrijkste middel. Sturen via transparantie betekent een indirecte maar positieve financiële prikkel. D.Drie hoofdmodellen bekostiging E.Registratie op cliëntniveau is nodig in alle modellen F.Beheersing administratieve lasten via eenvoud G.Beheersing kosten kan op meerdere manieren Werkgroepinzichten

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Preventie Toegang Definitie hulpverlening Geografische oriëntatie Regie op cliëntniveau Integraliteit hulpverlening Aansluiting derden Preventie Toegang Definitie hulpverlening Geografische oriëntatie Regie op cliëntniveau Integraliteit hulpverlening Aansluiting derden Rolopvatting gemeente Organisatieniveau en samenwerking Keten- of netwerkregie Marktordening, toelating en inkoopmodel Sturingsfilosofie en bekostiging Risicoverdeling Implementatie- en transformatiestrategie Monitoring en (kwaliteits)toezicht Aansluiting derden Rolopvatting gemeente Organisatieniveau en samenwerking Keten- of netwerkregie Marktordening, toelating en inkoopmodel Sturingsfilosofie en bekostiging Risicoverdeling Implementatie- en transformatiestrategie Monitoring en (kwaliteits)toezicht Aansluiting derden Keuzevrijheid PGB Burgerparticipatie Toegang Keuzevrijheid PGB Burgerparticipatie Toegang “Functioneel Ontwerp” Uitvoering (aanbieder) Uitvoering (aanbieder) (potentiële) Cliënt (potentiële) Cliënt Gemeente A. Bekostiging is slechts één element in sturing Bron: Significant

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten C. Sturen op resultaat is belangrijk – ongeacht bekostigingsmodel Gemeenten willen zich niet bemoeien met “hoe” maar wel sturen op resultaat; Betalen afhankelijk van resultaat is risicovol; Inzicht & transparantie over resultaat is sterkste sturing; Dit is impliciet ook financiële prikkel (via keuze van cliënten en contractering). Daarom traject harmonisatie outcome tussen gemeenten en branches.

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten D. Drie hoofdmodellen vereenvoudiging bekostiging Taakgerichte bekosting Budget per aanbieder Taak of opdracht staat centraal, Gesprek over resultaat. Inspannings- bekostiging Alle geleverde inspanning wordt betaald; Eventueel met plafond per aanbieder. Outputgerichte bekostiging Betaling voor (integraal) arrangement per cliënt. Gesprek over resultaat. Voorbeeld: Utrecht Hollands Kroon Voorbeeld: Advies aan Amsterdam Jeugd Voorbeeld: West Brabant West Rotterdam

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voor Jeugdwet (woonplaatsbeginsel) is registratie op cliëntniveau nodig. Noot: Veel aanbieders doen dit al, maar dit was niet in alle ‘oude’ stelsels een vereiste. De mate waarin gemeente hierin inzicht in of verantwoording over wil hebben hangt af van bekostigingsmodel: Taak:aantal cliënten (in- door- en uitstroom) Inspanning: gedetailleerd activiteiten per cliënt Output:aantal cliënten E. Registratie op cliëntniveau is in alle modellen nodig

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Variëteit is een gegeven en is ook de bedoeling. Strategie om binnen hoofdvarianten zoveel mogelijk tot uniforme sets te komen. Concreet. Informatieuitwisseling voor verschillende doelen, adviezen aan gemeenten Productieverantwoording :berichtenverkeer en declaratiestandaarden Resultaatverantwoording :gebruik outcome Beleidsinformatie :gebruik aanlevering CBS aanbieders Monitoring :uitnutting budget > aansluiten op productieverantwoording F: Beheersing administratie lasten

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Terugkoppeling bestuurlijk overleg vanochtend Vervolg van werkgroep met twee onderdelen a)Uitwisselen tussen regio´s en ondersteunen bij implementatie (voorstel leidraad) b)Uitwerking initiatief branches één bekostigingstaal specialistisch deel voor totale jeugdhulp En hoe nu verder?


Download ppt "Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Resultaten werkgroep integrale bekostiging Bijeenkomst GGZNederland woensdagmiddag 9 maart."

Verwante presentaties


Ads door Google