De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stelselwijziging zorg voor jeugdigen Masterclass transitie jeugdzorg Léon Wever directeur Jeugd 26 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stelselwijziging zorg voor jeugdigen Masterclass transitie jeugdzorg Léon Wever directeur Jeugd 26 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Stelselwijziging zorg voor jeugdigen Masterclass transitie jeugdzorg Léon Wever directeur Jeugd 26 mei 2011

2 2 Het gebruik van gespecialiseerde jeugdzorg neemt sterk toe. GEMEENTE X 85.000 INWONERS 20052009 Gemiddelde jaarlijkse groei Provinciale jeugdzorg - Jeugdhulp 140241 14% - Verblijf accommodatie deeltijd 4947 -1% - Verblijf pleegzorg 87109 5% - Verblijf accommodatie 24-uurs 5055 3% - Spoedeisende zorg 3953 8% Totaal provinciale jeugdzorg 368508 8% Jeugd-ggz 438700 13% Jeugd-lvg 3165* 28% Pgb 51 168 *48% * 2008

3 3 Een op de twaalf jongeren krijgt jeugdzorg. 3,5 mln jeugdigen in NL 290.000 in jeugdzorg (provinciaal, lvg, j-ggz, pgb) 75% krijgt enkelvoudige zorg 25% krijgt meervoudige zorg 15% stabiele zorgcombineerders 10% schakelaars Bron: Combinaties van zorg bij jeugdigen, B&A 2009 Een op de tien jongeren in het VO krijgt speciale ondersteuning (‘passend onderwijs’).

4 4 Verschillende financieringsstromen belemmeren integrale aanpak.

5 5 Een deel van de jongeren wordt onvoldoende bereikt. (Migrantenjongeren zitten in de ‘zwaarste’ jeugdzorg).

6 6 Waar willen we naar toe? Het regeerakkoord ambieert veel veranderingen in één keer. Inhoud  meer ‘eigen kracht’ en preventie  terugdringen gespecialiseerde hulp  ‘één gezin, één plan’ Organisatie  het centrum voor jeugd en gezin als ‘front office’ voor de jeugdzorg Bestuur  bundelen financiele stromen en bezuinigen  gemeenten verantwoordelijk (i.p.v. zorgverzekeraars, provincies en rijksoverheid )

7 7 Het kabinet treft andere maatregelen die de jeugd raken.  Beperking Awbz-pakket (IQ-maatregel)  Decentralisatie begeleiding (van Awbz naar gemeenten)  Beperking Zvw-pakket (lichte ziektelast)  Passend onderwijs (zorg in het onderwijs)  Onderkant arbeidsmarkt (beperking Wajong, decentralisatie) Waterbedeffecten?

8 8 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Van opvoeding overnemen naar opvoeding versterken. 1.Opvoeden versterken Goed pedagogisch klimaat in gezin / klas / school Voorlichting ouders en leerkrachten goede aanpak Programma versterking leerkracht: Taakspel 2.Versterking ondersteunen Extra training/ zorg jeugdige en leerkracht Intensieve opvoedingsondersteuning gezin Oorspronkelijke sociale context blijft centraal 3. Opvoeding overnemen Full time plaatsing in (gesloten) voorziening Plaatsing leerling in cluster IV school Perspectief: goede kwaliteit nieuwe sociale context Bij te weinig effect 1 volgt deskundig besluit inzet 2. Bij te weinig effect 2 volgt deskundig besluit tot 3. Bron: Stam en Van Yperen 2010

9 Er is hard gewerkt aan een bestuursakkoord. Nieuw wettelijk kader met evenwicht tussen beleidsvrijheid en garanties Fasegewijze decentralisatie (2014 t/m 2016) Onderzoek naar: positionering JGZ specifieke groepen (voor de zomer 2011) randvoorwaarden decentralisatie jeugdbescherming en – reclassering (voorjaar 2012). Regionale samenwerking: voorwaarden < 1 maand Informatievoorziening en toezicht Nadere afspraken over transitieplan en experimenten ‘Transitie-commissie’ Financieel arrangement (incl eigen bijdrage)

10 10 We zoeken antwoorden op… Zorginhoudelijke vraagstukken, zoals: Positie cliënten, bijzondere groepen, kanteling (CJG’s), kwaliteit Financiële vraagstukken, zoals: Budget (indexering), verdeelmechanisme, uitvoeringskosten Bestuurlijk-juridische vraagstukken, zoals: Definitie ‘recht op zorg’, samenwerking gemeenten (schaalgrootte) Organisatorische vraagstukken, zoals: Indicatiestelling en toewijzing van zorg (toekomst CJG en BJZ), samenhang vrijwillig en gedwongen kader

11 11 Mijlpalen Bestuursakkoord Rijk-VNG-IPO: april 2011 Opstellen nieuwe wetgeving (2012) Tempo decentralisatie/bundeling budgetten: 2013 overgangsjaar begeleiding Awbz 2014 (ambulante) begeleiding 2016 lv-gehandicapten, jeugd ggz, jeugdbescherming, jeugdreclassering, overige jeugdzorg Ultimo 2016 decentralisatie volledig gerealiseerd.


Download ppt "Stelselwijziging zorg voor jeugdigen Masterclass transitie jeugdzorg Léon Wever directeur Jeugd 26 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google