De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 26 maart 2014. Algemene Ledenvergadering Agenda 26maart 2014 1 - Opening 2 - Vaststellen agenda 3 - Notulen jaarvergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 26 maart 2014. Algemene Ledenvergadering Agenda 26maart 2014 1 - Opening 2 - Vaststellen agenda 3 - Notulen jaarvergadering."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 26 maart 2014

2 Algemene Ledenvergadering Agenda 26maart 2014 1 - Opening 2 - Vaststellen agenda 3 - Notulen jaarvergadering 2013 4 - Jaarverslag 2013 van de secretaris 5 - Jaarverslag 2013 van de penningmeester en jaarrekening 2013 6 - Verslag van de kascontrolecommissie Pauze 7 - Bestuursmededelingen 8 - Lidmaatschapvormen en contributie 9 - Vrijwillige Ouderen Adviseurs KBO Landgraaf 10 - Activiteiten 2014 11 - Begroting 2014 12 - Rondvraag Sluiting

3 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag secretaris (1) 26 maart 2014 Maatschappelijke ontwikkelingen Pakket bezuinigingen regering Belastingen accijns premie zorgverzekering om hoog, pensioen omlaag. Grotendeels verdwijnen van Wtcg en CER Participatiesamenleving, vrijwilligers, mantelzorgers Nieuwe bankieren Unie KBO Transitie naar KBO nieuwe stijl nog niet afgerond Nieuw ledenadministratiesysteem Regio’s Oostelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland samengevoegd in regio Zuid Limburg KBO Landgraaf Zorgvakantie helaas niet gelukt 117 deelnemers aan zomerschool activiteiten

4 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag secretaris (2) 26 maart 2014 Drie taakgebieden Belangenbehartiging Opkomen voor de belangen van ouderen Lokaal (zwaartepunt) Periodiek overleg met wethouder, vertegenwoordiging in Seniorenraad, deelname in commissies, projecten, Netwerk “samen voor elkaar” Samenwerking met Welsun Regionaal KBO regio Zuid Limburg Provinciaal KBO Limburg Landelijk Unie KBO deels in samenwerking met andere ouderenbonden

5 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2011 secretaris (3) 28 maart 2012 Dienstverlening Ouderenadviseur Belastinginvulling Ledenservice Samenwerking met Welsun Huisbezoek, 65 maal in 2013 Ontspanning Vakantiereizen Dagtochten Binnenactiviteiten Specials Zomerschool

6 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2011 secretaris (4) 28 maart 2012 Organisatie en bestuur 631 leden, laagste aantal sinds meer dan 10 jaar 69 % ouder dan 70 jaar 70 % dames Schaesberg 52 %, Nieuwenhagen 24 %, Ubach over Worms 23 % Dagelijks bestuur, Leo Thomas (voorzitter), Sjef Jonker (penningmeester), Jos van der Linden (secretaris) Algemeen bestuur, DB + Riet Brouns, Marly Hummel, Kitty Wings en Angela de Kok Ca. 50 vrijwilligers

7 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag secretaris (5) 26 maart 2014 Informatievoorziening en communicatie Magazine Nestor + Nieuwsbrief, 10 maal Krant Kijk op KBO-Limburg, 4 maal www.kbolandgraaf.nl, 10.660 bezoekers in 2013www.kbolandgraaf.nl

8 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag secretaris (6) 26 maart 2014 Activiteiten, 43 stuks 5-daagse vakantie Sauerland, 48 deelnemers 6-daagse vakantie Tirol, 50 deelnemers Tuinen van Appeltern, 68deelnemers Dagtocht Ahrweiler en Mayschoss, 100 deelnemers Bezoek kerstmarkt Oberhausen, 51 deelnemers Themadag Altijd Weekend, ruim 200 bezoekers Verrasjmiddig, 80 deelnemers 2 kienmiddagen, in totaal 103 deelnemers Algemene ledenvergadering, 80 deelnemers 2 feestmiddagen, in totaal 300 deelnemers Voorjaarsconcert, 160 bezoekers Zomerfeest, 200 deelnemers Zomerschool Adventviering, 85 deelnemers H. Mis Wandelclub, 12 maal, gemiddeld 33 deelnemers Eetclub, 1 maal, gemiddeld 21 deelnemers

9 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag penningmeester 26 maart 2014

10 Algemene Ledenvergadering Verslag kascontrolecommissie 26 maart 2014

11 Algemene Ledenvergadering 26 maart 2014 Pauze

12 Algemene Ledenvergadering Bestuursmededelingen 26 maart 2014 Statutenwijziging ???? Onderzoek n.a.v. opmerkingen rondvraag 2013 Overleg met notaris Advies: Maak geen onnodige wijzigingen. Regel de kwestie praktisch. Verspil geen bestuurlijke kwaliteit. Laat een aftredend bestuurslid met wezenlijke bestuursfunctie herverkiezen. (bij geen tegen-kandidatuur!) Regel de inspraak via hoofdelijke stemming

13 Algemene Ledenvergadering Bestuursmededelingen 26 maart 2014 Definitieve benoeming van Angela de Kok tot algemeen bestuurslid Goed Nieuws Ondanks verhoging afdracht aan de Unie KBO geen contributie verhoging in 2015. Eerstvolgende verhoging in 2016 (besluit ALV in 2015)

14 Algemene Ledenvergadering Lidmaatschapsvormen en contributie 26 maart 2014 Partnerlidmaatschap in combinatie met volledig lidmaatschap Volledig lidmaatschap Toegang tot diensten van Unie KBO en KBO Limburg Toegang tot diensten van de KBO Landgraaf Toegang tot activiteiten van de KBO Landgraaf Nestor Contributie 20 euro Partnerlidmaatschap GEEN toegang tot diensten van Unie KBO en KBO Limburg Toegang tot diensten van de KBO Landgraaf Toegang tot activiteiten van de KBO Landgraaf Nestor (via volledig lid) Contributie 15 euro Voorstel:Mogelijkheid tot partnerlidmaatschap m.i.v. 2015 invoeren.

15 Algemene Ledenvergadering Vrijwillige Ouderen Adviseurs 26 maart 2014 Mag ik aan uw voorstellen ………

16 Algemene Ledenvergadering Vrijwillige Ouderen Adviseurs (1) 26 maart 2014 Wat doet een Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) Wie zijn dat, Ouderenadviseurs Oudere vrijwilliger Die op verzoek van de oudere Ondersteunt, verwijst, bemiddelt Met het accent op verwijzen

17 Algemene Ledenvergadering Vrijwillige Ouderen Adviseurs (2) 26 maart 2014 Kenmerk vrijwillige ouderenadvisering Laagdrempelig Thuis bezoek Eigen netwerk i.s.m. ouderenadviseurs Welsun Gratis dienstverlening van KBO Landgraaf Ouderen voor ouderen

18 Algemene Ledenvergadering Vrijwillige Ouderen Adviseurs (3) 26 maart 2014 Waarom zijn ze nodig ? Sommige ouderen verzuipen in complexe regelgeving Administratieve werkzaamheden worden alsmaar meer b.v. bij aanvragen van zorgtoeslag, huurtoeslag, bijzondere bijstand) Ouderen steeds langer thuis Steeds meer ouderen Grote groep ouderen laag inkomen/veel zorg Wat doen ze ? Hulp bieden aan ouderen/ informatie Verwijzen naar instanties Hulp bij invullen formulieren Beleidsinformatie verzamelen voor lokale belangenbehartiging Informatie en ondersteuning voor, tijdens en na “het keukentafelgesprek”met een ambtenaar van de gemeente

19 Algemene Ledenvergadering Vrijwillige Ouderen Adviseurs (4) 26 maart 2014 Hulp / verwijzing bij Huiskamerproject Het zoeken naar zinvolle tijdsbesteding / vrijwilligerswerk / cursussen / recreatie/ sport Eenzaamheid / sociaal isolement Hoe gaat de VOA te werk ? U stelt de vraag rechtstreeks of via bestuur De VOA geeft informatie en advies en/of helpt u op weg U bepaalt of u iets met het advies doet of niet ( regie in eigen leven ) Garandeert registratie en privacy

20 Algemene Ledenvergadering Vrijwillige Ouderen Adviseurs (5) 26 maart 2014 Scholing en deskundigheid Training/cursus KBO Limburg Praktijkervaring Terugkomdagen/bijscholing Zelfstudie m.n. de sociale kaart in de regio en/of eigen gemeente Contacten met bestuur

21 Algemene Ledenvergadering Vrijwillige Ouderen Adviseurs (6) 26 maart 2014 Wie zijn / is de VOA(s) Angela de Kok Kitty Wings Ida Storms Te bereiken:- rechtstreeks - via VOA coördinator Leo Thomas (vzt) - via het bestuur

22 Algemene Ledenvergadering Vrijwillige Ouderen Adviseurs (7) 26 maart 2014 Onze folder ! als bijlage bij de nieuwsbrief van december, op aanvraag bij ons secretariaat. Vragen ? Bedank en succes! Het is de moeite waard een vraag te stellen aan de VOA!

23 Algemene Ledenvergadering Activiteiten 2014 26 maart 2014

24 Algemene Ledenvergadering Begroting 2014 26 maart 2014

25 Algemene Ledenvergadering Rondvraag en sluiting 26 maart 2014 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 26 maart 2014. Algemene Ledenvergadering Agenda 26maart 2014 1 - Opening 2 - Vaststellen agenda 3 - Notulen jaarvergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google