De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid deel 1 Bouwen en wonen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid deel 1 Bouwen en wonen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid deel 1 Bouwen en wonen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire

2 Productie 2009 vraag 1a. hebben we de dingen gedaan die we hebben toegezegd? Beleid: Actualisatie Huisvestingsverordening, Prestatie-afspraken woningbouwcorporaties 2010-2014 (incl. duurzaam bouwen), Nota Externe Veiligheid Uitvoering: Er wordt gewerkt aan ca 30 (middel-) grote bouwprojecten (vastgoedwaarde ca. € 2 miljard), voor ca. 1200 woningen binnenstedelijk, 800 bruto woningen in de wijkontwikkeling en 3800 in Westergouwe, 2 MFA’s, 22000 m2 commercieel vastgoed, 125000 m2 kantoren, twee hotels, disco en horeca. Rijkssubsidie aangevraagd en gekregen voor € 2,5 mln Provinciale subsidies gekregen voor € 1,3 mln Vier nieuwe contracten afgesloten, 12 contracten in onderhandeling Bij 7 projecten wordt gebouwd, bij 4 zijn er voorbereidende werkzaamheden 873 bouwvergunningen verleend

3 vraag 2a. welke effecten zijn er afgelopen jaar bereikt? Er zijn in 2009 in totaal 278 woningen bijgekomen in Gouda, dit is het hoogste aantal in 10 jaar. Effecten 2009

4 vraag 3b. welke financiële consequenties zijn er voor dit jaar? Financiën 2010 grondinkomsten wellicht verder onder druk voldoende legesinkomsten in 2010, weer lager in 2011

5 Productie 2010 vraag 1b. wat gaan we doen? Beleid: invoering Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), ISV-3, Nota Grondbeleid, Studie regionale uitvoeringsdienst (RUD), Monitor Woonvisie, Stadsmonitor Uitvoering: Verder met de bouwplannen (zie bijlage)

6 vraag 2b. bereiken we de effecten die we voor ogen hebben? Effecten 2010 Gedeeltelijk: minder opleveringen nieuwbouw veel heronderhandelingen contracten

7 Onvoorziene omstandigheden en risico’s 2009 en 2010 Grootste recessie sinds 50 jaar! Aanpassingen hypotheekaftrek? Bezuinigingen Rijk tast koopkracht aan minder financiën bij institutionele partijen Bezuinigingen provincie Bezuinigingen gemeente

8 Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid deel 2 Beheer openbare ruimte 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire

9 Productie 2009 en 2010 groot onderhoud vraag 1a. hebben gedaan wat we hebben toegezegd? vraag 1b. wat gaan we doen? In 2009 de jaardotatie besteed. In 2010 ook het overschot uit het verleden. Projecten: Heesterbuurt, Winkelcentrum Bloemendaal, Gandhiweg, Windrooskwartier, BadenPowelplantsoen, Ferdinand Huijkstraat, Bernadottelaan,

10 Productie 2009 en 2010 zakkende bodem vraag 1a. hebben gedaan wat we hebben toegezegd? vraag 1b. wat gaan we doen? In 2010 wordt getempori- seerd in verband met uitputting van middelen Projecten: Windrooskwartier Gaardenbuurt, Plaswijck Ronsseweg Jan den Boerplein Marathonlaan Estaffeteweg

11 Productie 2009 en 2010 gem. rioleringsplan vraag 1a. hebben gedaan wat we hebben toegezegd? vraag 1b. wat gaan we doen? Programma loopt achter, moet in 2010 bijgesteld worden. Projecten: Nieuwe Park, Kort Haarlem, Korte Akkeren, Rode Dorp

12 Productie 2009 en 2010 c oncern inv. plan vraag 1a. hebben gedaan wat we hebben toegezegd? vraag 1b. wat gaan we doen? Contract ondergrondse afvalcontainers is begin 2010 aanbesteed. Daarom in 2010 veel meer uitgaven dan in 2009

13 Productie 2010 Beleidsproducten openbare ruimte vraag 1b. wat gaan we doen? evaluatie gladheidsbestrijding beleidsplan openbare verlichting

14 vraag 2a. welke effecten zijn er bereikt? Effecten 2009 en 2010

15 vraag 2a. welke effecten zijn er bereikt? Effecten 2009 en 2010

16 vraag 2a. welke effecten zijn er bereikt? Effecten 2009 en 2010

17 vraag 2a. welke effecten zijn er bereikt? Effecten 2009 en 2010

18 vraag 3b. welke financiële consequenties zijn er voor dit jaar? Financiën 2010 In het contract met Cyclus zit een hogere index (de NEA-index) dan onze eigen index: tekort € 200.000 á € 300.000/jaar gaan we proberen via efficiëntie-maatregelen op te vangen

19 Bijlage Overzicht bouwprojecten

20 BINNENSTEDELIJK ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in 2009 Bolwerk63 woningen, hotel, parkeergar. horeca 2010-2012Lening voor parkeergarage Start bouw Middenwillens266 woningen2012-2016Planolog. procedure, verkoop gestopt Janverswollezone-zuid225 zorgeenheden, 27 woningen 2011-2015SPVE en grondexploitatie vastgesteld. Koopovereenkomst met Zorgpartners Koningshof147 woningen2007-2014Oplevering A, B, Verkoop C, D Renovatie Plateelfabr. grond geleverd. GMF-Vergeer Drie Notenboomen 73 woningen2009-2013Start bouw GMF-Vergeer Jac. P. Thijsselaan33 woningen2010-2011Bouwvergunning, grond bouwrijp Rode Dorp69 woningen2011-2012Sloop, plan gestopt vanwege financiën Graaf Florisweg65 woningen2012-2013Beoogd ontwikkelaar failliet Riddervelden,138 woningen2011-2013Bouwvergunning + beroepsprocedure Ronsseveld160 woningen 47 woonzorg/121 zorg 2006-2015Oplevering Ronssehof Rozendaal, Spieringstraat 35 woningen2010-2011 RO-procedure Houtmansgracht32 woningen2011-2012 RO-procedure, start verkoop

21 WIJKONTWIKKELING ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in 2009 Gouda Oost gebiedsontwikkeling 580 woningen2011-2025Consultatie essay, planontwikkeling contract besprekingen met Woonpartners, aankoop woningen Gouda Oost, winkelcentrum 2 supermarkten + 34 woningen 2012-2014contractbesprekingen met Woonpartners en ontwikkelaar Gouda Oost, MFAschool, sport, centrum voor J+G, buurtserv. centrum, 16 woningen 2011-2012Planontwikkeling + contract met Woonpartners Gouda Oost, Olympiadeplein 59 (zorg-) woningen, zorgsteunpunt, sport,, renovatie 66 woningen 2010-2013Renovatie afgerond Contract met Mozaïek Korte Akkeren, gebiedsontwikkeling nog te bepalen2010-2020Contractbesprekingen Korte Akkeren centrumontwikkeling School, sport buurtserv.centrum, ONA kinderopv. supermarkt. 2013-2014Contractbesprekingen, verwerving Futselaar KA Uiverplein152 woningen2007-2009opgeleverd KA Westerkade/ Snoystraat 92 woningen2011-2012Contract gesloten.grond verkocht KA Weidebloem.32 woningen2012-2013 Planoptimalisatie, Herhuisvesting KA KW-weg9 woningen2012-2013? Contractbesprekingen

22 Spoorzone, Hamstergat, Westergouwe, Oostpolder ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in 2009 Spoorzone, algemeen zie onder + aanleg RGLbestemmingsplan, binnenhalen subsidie, planwijziging en aanpassen contract RGL Spoorzone C1100 woningen, HvdS, hotel, bioscoop, stationshal, 15000 m2 kantoor 2010- 2017herontwerp plan, contractbesprekingen, integratie met ontw. zuid. stationsgebied Verleggen Burg. Jamessingel 2010-2011Kabels en leidingen verlegd, verkeersonderzoek, SO, VO, DO Spoorzone C2uitbreiding Driestar studentenwoningen 2011-2013nieuwe locatie, nieuw bouwplan Spoorzone A118000 m2 kantoor2012-2014planontwikkeling Zuidelijk stationsgebied 18000 m2 winkels2012-2014plantontwikkeling Hamstergatdisco, amusement, horeca2012-2014aanpassen plan, en contract, contractbesprekingen Westergouwe3800 woningen2013-2023 bestemmingsplan, Raad van State VO fase 1, onderhandelingen BPF Oostpolderlandschapspark2011-2012 planontwikkeling en consultaties binnenhalen subsidies

23 BINNENSTEDELIJK ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in 2010 1. Bolwerk63 woningen, hotel, parkeergar. horeca 2010-20121 e vloer parkeergarage Bouwvergunning hotel/woningen bouwrijp Sint Mariawal Inrichtingsplan Verloren Kost/Nonnenwater 2. Middenwillens200 woningen2012-2016Herontwikkeling plan Nieuw contract: aangepast plan/ grondbod 3. Janverswollezone- zuid 225 zorgeenheden, 27 woningen 2011-2015Nieuw SPVE/ bouwplan Zorgcentrum Contract ontwikkelaar RO-procedure zorgcentrum, bouwrijp terrein?? 4. Koningshof147 woningen2007-2014Grondexpl..afgesloten tijdelijk parkeerter. 5. GMF-Vergeer Drie Notenboomen 73 woningen2009-2013GMF bouw, 3 Notenb.: aanpassing contract bouwrijp maken lokatie, VO 6. Jac. P. Thijsselaan33 woningen2010-2011Levering grond, bouw 7. Rode Dorp69 woningen2011-2012Nieuw SPVE, Exploitatieovereenkomst VO 8. Graaf Florisweg65 woningen2012-2013Weggezet bij nieuwe partij, contract 9. Riddervelden,138 woningen2011-2013Ontwikkelaar zoekt belegger Sloop, bouwrijp maken, start verkoop 10.Ronsseveld160 woningen 47 woonzorg/121 zorg 2006-2015Start verkoop X1, X2, start bouw ? 11. Rozendaal, Spieringstraat 35 woningen2010-2011 verkoop, sloop, bouw ? 12. Houtmansgracht32 woningen2011-2012 verkoop, sloop, bouw ?

24 WIJKONTWIKKELING ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in 2010 Gouda Oost gebiedsontwikkeling 580 woningen2011-2025Instemming raad met, tekenen contract opstarten deelprojecten, verdere aankoop. sloopbesluit, subsidie 40+ wijken Gouda Oost, winkelcentrum 2 supermarkten + 34 woningen 2012-2014opstellen Plan van aanpak, consultatie buurt planontwikkeling, afsluiten contract Gouda Oost, MFAschool, sport, centrum voor J+G, buurtserv. centrum, 16 woningen 2011-2012Bouw gestart Gouda Oost, Olympiadeplein 59 (zorg-) woningen, zorgsteunpunt, sport,, renovatie 66 woningen 2010-2013vertraging vanwege financiën, koopovereenkomst, sloop Korte Akkeren, gebiedsontwikkeling nog te bepalen2010-2020planontwikkeling en contract besprekingen, tekenen contract Korte Akkeren centrumontwikkeling School, sport buurtserv.centrum, ONA kinderopv. supermarkt. 2013-2014planontwikkeling en verwerving, contractbesprekingen tekenen contracten KA Westerkade/ Snoystraat 92 woningen2011-2012sloop KA Weidebloem.32 woningen2012-2013 herhuisvesting tekenen contract, sloop KA KW-weg9 woningen2012-2013? planontwikkeling, bepalen tijdpad

25 Spoorzone, Hamstergat, Westergouwe, Oostpolder ProjectnaamProgrammaBouwActiviteiten in 2010 Spoorzonezie onder + aanleg RGLbinnenhalen subsidie, contract RGL Spoorzone C1100 woningen, HvdS, hotel, bioscoop, stationshal, 15000 m2 kantoor 2010- 2017Bouwrijpmaken, Onderzoek en ruiming bommen Contractonderhandelingen Aanpassen Masterplan nieuw contract Verleggen Burg. Jamessingel 2010-2011Bestek maken, aanbesteden Integrale aanpak doorstroming verkeer Spoorzone C2uitbreiding Driestar studentenwoningen 2011-2013SO en contract met Driestar., bestek parkeervoorziening, grondverkoop realisatie parkeervoorziening Spoorzone A118000 m2 kantoor2012-2014Opstellen ontwikkelingsvisie vaststellen en uitvoeren ontwikkelingsvisie Zuidelijk stationsgebied 18000 m2 winkels2012-2014planontwikkeling, verwerving, contracten Hamstergatdisco, amusement, horeca2012-2014afspraken McDonalds, contract aanpassen verordening, belegger Westergouwe3800 woningen2013-2023 RvS, bestek grondverbetering aanbesteding, contract BPF, keuze duurzaamheid voorbereiden tendering Oostpolderlandschapspark2011-2012 voorontwerp bestemmingsplan,


Download ppt "Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid deel 1 Bouwen en wonen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire."

Verwante presentaties


Ads door Google