De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BCBG Workshop Corporate Governance en Compliance Door Jean Frijns.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BCBG Workshop Corporate Governance en Compliance Door Jean Frijns."— Transcript van de presentatie:

1 BCBG Workshop Corporate Governance en Compliance Door Jean Frijns

2 vraagstelling BCBG is ‘Bon Chic Bon Genre’ BCBG is ook ‘Bad Compliance Bad Governance’ Wat is de relatie tussen Compliance en Governance?

3 KENMERKEN COMPLIANCE Onderdeel interne beheeersing Doel is voldoen aan wet- en regelgeving, maar reputatie telt ook Interne orientatie gegeven externe eisen Rules driven Disciplinering via extern toezicht GOVERNANCE Betreft besturing onderneming als geheel Doel is lange termijn waarde van de onderneming Externe orientatie, incl interne beheersing Principle driven Financiele markt disciplineert

4 Doelstelling onderneming en maatschappelijke orde Doelstelling onderneming is lange termijn waardecreatie –In VS focus op aandeelhouderswaarde –In NL belangenpluralisme Marktmodel heeft bewezen een engine of growth te zijn Vanuit politieke motieven of bezordheid voor ‘systemic risk’ beteugeling marktmodel –VS: nadruk op transparantie en streng teozicht via SEC –NL: mix van ex-ante governance en ex-post toezicht

5 Interne beheersing Breed –Proces van financiële verslaggeving –Beheersing strategische, financiële en operationele risico’s –Compliance risico’s In control verklaring bestuur –COSO framework –Sox als speciaal geval –Turnbull guidelines VK

6 Rules versus principles Rules –Goed te handhaven –Geven rechtszekerheid –Maar zijn ook incentive tot ontwijkgedrag –Leiden tot opsporingsmentaliteit bij toezichthouder: vinden van fouten ipv oordeel over kwaliteit interne beheersing Principles –Zijn moeilijker te handhaven –Vereisen maturity (rechter!) –Wetten in combinatie met ‘case law’ geven rechtzekerheid –Bewijslast afhankelijk van belang agent

7 Disciplinering door markt, wetgeving of toezichthouders Financiële markten disciplineren maar zijn grofmazig Wetgeving geeft richting maar handhaving problematisch Toezicht lijkt panacee maar is dat niet –Regelgeving en kwaliteit toezicht is belangrijke vestigingsplaatsfactor (ontwijkgedrag) London vs New York Luxemburg en Dublin vs Amsterdam –Toezichthouder heeft Enron, Worldcom, Parmalat ed niet kunnen voorkomen

8 Is goede governance de oplossing? NL corporate governance code voor Beurs-NV’s steunt op interne checks and balances Veranwoordelijkheid Bestuur naar de onderneming Lange termijn waarde en zorgvuldige belangenafweging Strijdig belang melden Plicht tot adequate interne beheersing RvC incl auditcie heeft toezichtstaak Verantwoording aan AVA Publieke verantwoording via Jaarverslag en aanvullende transparantie-eisen

9 Is goede governance de oplossing (vervolg) Wie bewerkstelligt en handhaaft goede governance –Zijn aandeelhouders voldoende betrokken en voldoende geïnformeerd? –Geeft financiële markt een premie op goede governance? –Wordt wanbeheer en misbruik voldoende bestraft? Impliceert goede governance ook goede compliance?

10 Goed of slecht: criteria Compliance Governance Ondernemer- schap / goed Waarde onderneming centraal / goed Transparantie goed Creatief met regels slecht goed Interne beheersing goed

11 RATING: VOORBEELDEN Onder- nemer- schap Waar- de ondern Trans- parant Crea- tief met regels Interne beheer -sing Hedge funds Beleg- gingsf Private equity Inv.B

12 Rating: voorbeelden (vervolg) Onder- nemer. Waar- de cr. Trans- Parant Crea- tief Interne beh. Enron Ahold AAmro Pensf.

13 VOORBEELDEN GCGG GCBG BCGG BCBG

14 AARD VAN DE RELATIE Alleen hoofddiagonaal: twee kanten van dezelfde medaille (gemeenschappelijke factor) Alleen BCGG is leeg: compliance is voorspellend tav governance Alleen GCBG is leeg: governance is voorspellend tav compliance Geen lege cellen: compliance en governance zijn onafhankelijk

15 GEVOLGTREKKINGEN Is Good Governance de oplossing? –In combinatie met discipline door financiële markten Moet toezicht meer principle based worden? –Betere interactie tussen governance en compliance –Of is dat contradictio in terminis? Wat is de extra last van gedetailleerde regelgeving voor de onderneming? –Staat gedetailleerde regelgeving en strikt opsporingsgericht toezicht effectieve governance in de weg? –Vergelijk Kees Cools: controle is goed, vertrouwen is beter!


Download ppt "BCBG Workshop Corporate Governance en Compliance Door Jean Frijns."

Verwante presentaties


Ads door Google