De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Havo 4 vwo 4 Hoger Onderwijs Oriëntatie op studie en beroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Havo 4 vwo 4 Hoger Onderwijs Oriëntatie op studie en beroep."— Transcript van de presentatie:

1 havo 4 vwo 4 Hoger Onderwijs Oriëntatie op studie en beroep

2 Fases keuzeproces Oriënteren Verkennen Verdiepen Beslissen

3 Oriënteren Zelfonderzoek: capaciteiten eigenschappen/ vaardigheden Stijl van kiezen Interesse Profiel Wat zijn de mogelijkheden ?

4 Verkennen Welke informatiebronnen zijn er ? Welke informatie vind ik er? Werkwijze informatiebron ?

5 Informatiebronnen Website Universiteiten Hogescholen Keuzegids Hoger onderwijs wateringseveld college.dedecaan.net studiekeuze 123 startstuderen.nl

6 Verkennen: voorlichtingsactiviteiten Voorlichtingsdagen HBO WO Bezoek instelling Hoger Onderwijs Meeloopdagen Aansluitingsprojecten LAPP TOP Proefstuderen

7 Hoger onderwijs Hoger Beroepsonderwijs 7 sectoren 50 hogescholen 260 opleidingen Sectoren -economie -sociaal agogisch -gezondheidszorg -landbouw -kunst -techniek -pedagogiek

8 Hoger onderwijs Wetenschappelijk onderwijs 8 sectoren 100 opleidingen 13 universiteiten Sectoren -economie -gedrag en maatschappij -gezondheidszorg -landbouw / natuurlijke omgeving -techniek -recht -taal en cultuur -natuur

9 Hoger Beroepsonderwijs Gericht op het uitoefenen van een beroep * theoretische vorming leerstof in gestructureerde vorm * praktische voorbereiding (stages/werkervaring, min. halfjaar) voltijd, deeltijd, duaal

10 Wetenschappelijk onderwijs Wetenschappelijk van aard niet specifiek beroepsgericht beroepsmogelijkheden * academisch denkniveau biedt in veel sectoren mogelijkheden voltijd, deeltijd, duaal

11 Bachelor-master-structuur HBO bachelor-fase 4jr vwo-leerling 3jr propedeuse bindend studieadvies (latere jaren) WO bachelor fase 3jr propedeuse bindend studieadvies (latere jaren) masteropleiding 1-2 jr toelatingseisen engelstalig

12 Overstap HBO naar WO Toelatingsrecht WO met propedeuse HBO afgeschaft per 2014-2015 Na propedeuse HBO naar 1e jr WO eisen per 2014-2015 HBO-bachelor naar WO-master -toelatingseisen -schakelprogramma (in bachelorHBO)

13 Hoger onderwijs Opzet - brede bachelors - major/minor model - één (wetenschappelijke) discipline ECTS (studiepunten) -bachelor hbo 240 3jr 180 -bachelor wo 180 -master 60 -120 Werkvormen: hoor- en werkcolleges werkgroepen, pgo, scriptie

14 Verdiepen Onderzoek van opleidingen - opbouw studie - vakken - werkvormen - major/minor - werkvelden - arbeidsmarkt - opleidingsplaatsen verschillen waardering - selectieprocedure aanvullende eisen numerus fixus

15 Beslissen Definitieve keuze studie / instelling DigiD code aanvragen Aanmelden Studielink DUO-groep - voor 1 mei ivm toelatingsrecht en studiekeuzecheck

16 1 mei aanmelding recht op / verplicht tot studiekeuzeactiviteit - verschillen in activiteiten - advies aan student - toelatingsrecht aanmelding na 1 mei - plaatsing kan geweigerd worden - geen studiekeuzeactiviteit

17 Aanmelding eigen procedures en aanmeldingsdata Opleidingen met: - aanvullende eisen/ selectie aan de poort - numerus fixus

18 Aanmelden/Selectie selectie aan de poort / aanvullende eisen aanmeldingsdatum numerus fixus decentrale selectie aanmeldingsdatum

19 Selectie Afschaffen gewogen loting en gegarandeerde plaatsen 2017 2018 Numerisfixusopleidingen: 2 soorten selectiecriteria - onderwijsprestaties - persoonlijkheidskenmerken,motivatie, interesse, vaardigheden, enz.

20 Selectie Inschrijven voor max. 2 numerisfixusopleidingen (ook dezelfde opleiding op 2 instellingen) Aanmeldingsdatum selectieopleidingen: 15 januari uitslag uiterlijk 15 april

21 Zwaar overschreven opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Fysiotherapie Mondzorgkunde Deelname aan 1 selectieprocedure Wel inschrijven voor 2 numerisfixus- opleidingen (bijv. genees- en tandheelkunde)

22 Aantal selectieprocedures Maximaal 3 per opleiding bijv. (toegepaste) psychologie - UVA,Erasmus, VU -Hogeschool: Leiden, Amsterdam Hanze Instelling kan bepalen hoe vaak student aan selectie mag deelnemen

23 Studiefinanciering Invoering sociaal leenstelsel bachelor en master per 1 sept 2015 Studievoorschot Lening OV-chipkaart (eventueel) aanvullende beurs

24 Vooropleidingseisen pabo Instromers van 2015-2016 Vakkennis op vastgesteld basisniveau : geschiedenis aardrijkskunde natuur & techniek Via vakken op diploma Toelatingstoetsen

25 Studiekosten Collegegeld Studieboeken Op kamers Levensonderhoud Verzekering(en) Andere kosten Studentenverenigingen Studentenvoorzieningen


Download ppt "Havo 4 vwo 4 Hoger Onderwijs Oriëntatie op studie en beroep."

Verwante presentaties


Ads door Google