De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICC Module Cultuur in de Spiegel Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICC Module Cultuur in de Spiegel Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling."— Transcript van de presentatie:

1 ICC Module Cultuur in de Spiegel Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling

2 Programma bijeenkomst 1 Welkom, korte toelichting module Voorstelrondje Starter Toelichting theoretisch kader Oefenen met lesontwerp Wat is nog lastig? Afronding, huiswerk

3 Cultuur in de spiegel Onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen o.l.v Barend van Heusden i.s.m. SLO en 14 pilotscholen voor primair en voortgezet onderwijs; afgerond in maart 2014. Wetenschappelijke onderbouwing van cultuuronderwijs. Meer informatie: NB: www.cultuurindespiegel.nl gaat worden ondergebracht op de nieuwe website: www.rug.nl/cultuuronderwijswww.cultuurindespiegel.nlwww.rug.nl/cultuuronderwijs

4 Wat is Cultuur in de Spiegel? Introductiefilmpje Introductiefilmpje

5 Cultuur in de spiegel Wat heeft dit onderzoeksproject opgeleverd? Theoretisch kader met definitie cultuur. Inzicht in de inhoud van cultuuronderwijs en samenhang met het overige onderwijs. Leerplankader cultuuronderwijs met praktijkvoorbeelden en instrumenten: hierop is deze module gebaseerd.Leerplankader cultuuronderwijs

6 Is dit cultuur? Waarom wel/niet?

7 Is dit cultuur? Waarom wel/niet?

8 Is dit cultuur? Waarom wel/niet?

9 Is dit cultuur? Waarom wel/niet?

10 Cultuur gaat over alles wat mensen maken en doen. Over hoe mensen betekenis en vorm geven aan hun omgeving.

11 Cultuuronderwijs en cultureel zelfbewustzijn Cultuur is je geheugen gebruiken om een steeds veranderende werkelijkheid te herkennen en er vorm en betekenis aan te geven. In cultuuronderwijs leer je kinderen reflecteren op cultuur: betekenis geven aan zichzelf, anderen en hun omgeving. Je ontwikkelt hiermee hun culturele zelfbewustzijn.

12 Cultuuronderwijs vormgeven: de inhoudsdriehoek Media Vaardigheden Onderwerp

13 Cultuuronderwijs gaat altijd ergens over, het onderwerp. Hoe kies je een goed onderwerp? 1.Is het een cultuur-onderwerp, gaat het over het menselijk denken en doen? Of een natuur-onderwerp? 2.Ontwikkelt het onderwerp het cultureel bewustzijn, het vermogen om op cultuur te reflecteren? 3.Is de leerling het uitgangspunt bij het invullen van het onderwerp?

14 Vaardigheden Reflecteren op cultuur doen mensen met vier cognitieve basisvaardigheden: Waarnemen Verbeelden Conceptualiseren Analyseren

15 Hoe vul je dat in met kinderen in de klas?

16 Media Media zijn de dragers van cultuur, waarmee we onze aardigheden vorm geven: Lichaam Voorwerpen (3 dimensionaal) Taal Grafische tekens (2 dimensionaal)

17 Hoe vul je dat in met kinderen in de klas?

18

19

20

21

22 Wat is goed cultuuronderwijs? Plaatst een cultuuronderwerp centraal Laat de leerling reflecteren op dit onderwerp Is procesgericht Sluit aan op de leefwereld van het kind Sluit aan op de ontwikkeling van het kind Ontwikkelt creativiteit Is gericht op ervaring en beleving Sluit aan bij het onderwijs-curriculum

23

24

25

26

27 ICC Module Cultuur in de Spiegel Bijeenkomst 2 Datum Naam trainer / instelling

28 Programma bijeenkomst 2 Welkom, korte terugblik Uitwisselen huiswerkopdracht Bespreken praktijkvoorbeelden Verzamelen tips en trucs Rol van de leerkracht Samenwerken met culturele partners Evaluatie, afronding

29

30


Download ppt "ICC Module Cultuur in de Spiegel Bijeenkomst 1 Datum Naam trainer / instelling."

Verwante presentaties


Ads door Google