De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Geldermalsen 18 november 2014 professioneel, realistisch, effectief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Geldermalsen 18 november 2014 professioneel, realistisch, effectief."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Geldermalsen 18 november 2014 professioneel, realistisch, effectief

2 Introductie

3 Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) Elke gemeente in Nederland biedt haar burgers toegang tot een onafhankelijke en professionele antidiscriminatievoorziening (ADV) voor klachten en vragen over discriminatie.  ADV Ieder1Gelijk voert voor Geldermalsen de wettelijke taken uit (klachtbehandeling, signaleren en registreren)  Gemeente voert regie en stelt lokaal (of regionaal) discriminatiebeleid op  Preventie en bewustwording valt niet onder de WGA maar wel onder reeds bestaande gemeentelijke verantwoordelijkheden

4 Historie en actualiteit 2009 Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie- voorziening (WGA) Besluit Veiligheidscollege: Ieder1Gelijk, Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid, expertisecentrum discriminatie en uitvoerder wettelijke taken Actueel: ECRI Rapport Toenemend racisme in Nederland SCP rapport Ervaren Discriminatie Aanpak Discriminatie op de Arbeidsmarkt Jihadisme en radicalisering

5 Toenemend racisme in Nederland Een Afrikaanse vrouw vertelt dat zij opmerkingen naar haar hoofd kreeg op het schoolplein “niet tevreden, ga dan terug naar je eigen land”, nadat haar mening werd gevraagd over de Zwarte Piet discussie

6 Historie en actualiteit 2009 Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie- voorziening (WGA) Besluit Veiligheidscollege: Ieder1Gelijk, Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid, expertisecentrum discriminatie en uitvoerder wettelijke taken Actueel: ECRI Rapport Toenemend racisme in Nederland SCP rapport Ervaren Discriminatie Aanpak Discriminatie op de Arbeidsmarkt Jihadisme en radicalisering

7 Ervaren discriminatie Gelderland Zuid Onderzoek 2012 Ieder1Gelijk

8 Historie en actualiteit 2009 Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie- voorziening (WGA) Besluit Veiligheidscollege: Ieder1Gelijk, Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid, expertisecentrum discriminatie en uitvoerder wettelijke taken Actueel: ECRI Rapport Toenemend racisme in Nederland SCP rapport Ervaren Discriminatie Aanpak Discriminatie op de Arbeidsmarkt Jihadisme en radicalisering

9 Aanpak discriminatie op de arbeidsmarkt Minister Asscher wil het algemene actieplan bestrijding arbeidsmarktdiscriminatie op 5 sporen inzetten en richten op specifieke groepen. De 5 sporen zijn: Handhaving (via aanbesteding en arbo) Melding en registratie Kennis en bewustwording Diversiteitsbeleid Onderzoek De specifieke groepen zijn: Niet-westerse migranten Mensen met handicap/chronische ziekte Lhbt’s Vrouwen Leeftijd/ouderen

10 Historie en actualiteit 2009 Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie- voorziening (WGA) Besluit Veiligheidscollege: Ieder1Gelijk, Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid, expertisecentrum discriminatie en uitvoerder wettelijke taken Actueel: ECRI Rapport Toenemend racisme in Nederland SCP rapport Ervaren Discriminatie Aanpak Discriminatie op de Arbeidsmarkt Jihadisme en radicalisering

11 Een caissière in een supermarkt is verbaasd en denkt dat het een grap is als een klant niet door haar geholpen wil worden, omdat ze een hoofddoek draagt.

12 Wettelijke taak Luisterend oor Hoor wederhoor gesprek Registratie Ondersteuning bij (klacht-)procedures: - Interne procedure wederpartij - Externe procedure: College voor de Rechten van de Mens - Aangifte doen Empowerment Bemiddeling Doorverwijzing Informatie Advies

13 Samenhangende aanpak door verbinden en bewust maken Pro-actief werken aan bewustwording en mentaliteitsverandering Kennisoverdracht aan professionals maatschappelijk middenveld o effect : naamsbekendheid, bewustwording, professionals als intermediair meldingsbereidheid, maatschappelijke positionering Empowerment doelgroepen o bewustwording, nadenken over gedrag en consequenties o effect: “Ik weet nu wat discriminatie is en hoe je het kunt stoppen” Voorlichting jongeren en scholieren o actueel: veel aandacht voor pesten o diverse producten o effect: doorbreken vooroordelen Actueel: Arbeidsmarkt: Discriminatie werkt niet! o aanbod training P&O en OR over stereotypering o effect: actief diversiteitsbeleid

14 Verbinding met gemeenten

15 Stellingen Een werknemer krijgt een ongeluk en belandt in een rolstoel. Mag de werkgever deze persoon ontslaan omdat de rolstoel niet door de deur van het gebouw past? Nee, dat is discriminatie op grond van handicap. De werkgever dient te zoeken naar een passende oplossing en bijvoorbeeld de deur aan te passen. Een Marokkaanse baliemedewerkster in een ziekenhuis draagt een hoofddoek. Een patiënt wil niet door haar geholpen worden. Hij zegt voor zijn ogen te komen en niet voor het geloof. Hij eist dat hij door iemand anders geholpen wordt. Is dit discriminatie? Ja, dat is discriminatie op grond van godsdienst en/of etniciteit. De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) gaat niet rechtstreeks over het gedrag van klanten of patiënten, maar de werkgever (in dit geval het ziekenhuis) moet zijn werknemers wel beschermen tegen discriminatie op de werkvloer. Een vrouwelijke werknemer krijgt aan het eind van het jaar minder bonus dan haar mannelijke collega’s omdat zij in dat jaar zwangerschapsverlof heeft gehad. Is dit discriminatie? Ja, dit is discriminatie. De werkgever maakt onderscheid op grond van geslacht en dat is verboden.

16 Stellingen Een bedrijf mag soms wel leeftijdsonderscheid maken in een personeelsadvertentie. Waar of niet waar? Waar. Als een bedrijf een goede reden heeft, dan handelt het bedrijf niet in strijd met de wet. Die goede reden moet wel vermeld worden in de advertentie. Een grote groep vrienden gaat op een zaterdagavond naar een homobar. Mag de bar de twee vrouwen in de groep weigeren? Nee, dat is discriminatie op grond van geslacht. Een bar kan speciaal op homomannen gericht zijn, maar dat betekent niet dat zij mensen met een andere seksuele voorkeur of vrouwen mogen weigeren. Twee islamitische meisjes willen op hun openbare school in de pauze bidden. De school wil geen lokaal beschikbaar stellen omdat het schoolbestuur uitingen van geloof niet passend vindt bij een openbare school. Dit is discriminatie! Waar of niet waar? Niet waar. Een openbare school hoeft inderdaad geen speciale voorzieningen te treffen voor uitingen van godsdienst.

17 Veiligheid versus discriminatie Uitgaansgelegenheden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun bezoekers. Soms zijn er problemen (vechtpartijen, lastig vallen van andere (vrouwelijke) bezoekers, etc.) waarbij leden van bepaalde (etnische) groepen onevenredig vaak betrokken zijn. Bijvoorbeeld, simpel gezegd, een deel van de bezoekers van Marokkaanse afkomst zorgt vaak voor problemen. Voor de eigenaar van de horecagelegenheid in dit voorbeeld is een makkelijke oplossing het weigeren van toegang aan de bezoekers van Marokkaanse afkomst. Deze maatregel is echter in strijd met de wet zowel in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving als met bepaling(en) in het wetboek van strafrecht. Stelling: Je mag Marokkanen weigeren om de veiligheid in het uitgaansleven te garanderen?

18 Vrijheid van meningsuiting versus discriminatie Vrijheid van meningsuiting is het recht van iedere burger om zijn/haar opvattingen met anderen te delen zonder controle vooraf (censuur). Zo kunnen allerlei standpunten en ideeën vrij en in het openbaar geuit worden. Dat is essentieel voor het goed functioneren van iedere democratie. Bij een botsing tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht om niet gediscrimineerd te worden, zou je gelijk naar de rechter kunnen stappen. De rechter beslist immers wat wel of niet strafbaar is. Stelling: Het is beter als burgers eerst proberen onderling over het verschil van mening te praten. Mag je alles zo maar zeggen?

19 Religie versus seksuele diversiteit Een schoolproject met aandacht voor diverse religies en homoseksualiteit wordt enthousiast door scholen ontvangen, alleen ruimte geven aan homo’s in de klas is een bezwaar. Ons wordt de vraag voorgelegd om dit aspect te veranderen. Vraag: Kan een adv hieraan voldoen?

20 Gemeente Geldermalsen 18 november 2014 professioneel, realistisch, effectief


Download ppt "Gemeente Geldermalsen 18 november 2014 professioneel, realistisch, effectief."

Verwante presentaties


Ads door Google