De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als hepatitis een beroepsziekte is Marja Kelder Bedrijfsarts Arbo Unie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als hepatitis een beroepsziekte is Marja Kelder Bedrijfsarts Arbo Unie."— Transcript van de presentatie:

1 Als hepatitis een beroepsziekte is Marja Kelder Bedrijfsarts Arbo Unie

2 Wat komt er aan de orde Beroepsziekte Beroepsziekte Betekent de diagnose van een beroepsziekte meteen een claim? Betekent de diagnose van een beroepsziekte meteen een claim? Hoe voorkomt de werkgever die claim? Hoe voorkomt de werkgever die claim?

3 Borrelpraat.....

4 Beroepsziekte Een beroepziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden Een beroepziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden

5 Beroepsziekte Stel ziekte of gezondheidsschade vast Stel ziekte of gezondheidsschade vast Relatie beroep / arbeidsomstandigheden? Relatie beroep / arbeidsomstandigheden? Stel blootstelling / belastende factoren vast Stel blootstelling / belastende factoren vast Invloed bijdragende factoren? Invloed bijdragende factoren? Conclusie Conclusie

6 Wat als de beroepsziekte is vastgesteld? Een claim? Een claim? Nee, niet altijd! Nee, niet altijd!

7 Nodig is: Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Causaal verband Causaal verband Schade Schade

8 Schadevergoedingsrecht Arbeidsrecht: eigen regels: artikel 7: 658 BW: zorgplicht. Arbeidsrecht: eigen regels: artikel 7: 658 BW: zorgplicht. Niet: wie eist bewijst Niet: wie eist bewijst Zorgplicht: werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek, die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt.. (wetten, arboconvenanten) Zorgplicht: werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek, die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt.. (wetten, arboconvenanten)

9 Artikel 7: 658 BW Werkgever aansprakelijk voor alle schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werk; Werkgever aansprakelijk voor alle schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werk; Tenzij: de werkgever zijn zorgplicht volledig is nagekomen Tenzij: de werkgever zijn zorgplicht volledig is nagekomen Tenzij: opzet / roekeloosheid van de werknemer; Tenzij: opzet / roekeloosheid van de werknemer; Tenzij: sowieso niet te voorkomen Tenzij: sowieso niet te voorkomen

10 Onderzoeksplicht werkgever?

11 Onderzoeksplicht werkgever Werkgever heeft eigen onderzoeksplicht, mag zich niet verschuilen Werkgever heeft eigen onderzoeksplicht, mag zich niet verschuilen Asbest (Cijsouw De Schelde): HR 25 juni 1993 Asbest (Cijsouw De Schelde): HR 25 juni 1993 Ook onbekende gevaren als de werkgever tekort geschoten is bij de bekende gevaren. Ook onbekende gevaren als de werkgever tekort geschoten is bij de bekende gevaren.

12 Bewijslast?

13 Bewijslast Arbeidsrecht kent omgekeerde bewijslast Arbeidsrecht kent omgekeerde bewijslast Eerst moet de werknemer stellen / bewijzen dat hij schade heeft geleden die verband houdt met het werk; Eerst moet de werknemer stellen / bewijzen dat hij schade heeft geleden die verband houdt met het werk; Als dit lukt moet werkgever bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan...(of niet te voorkomen is geweest) Als dit lukt moet werkgever bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan...(of niet te voorkomen is geweest)

14 Naast 7: 658 ook 7: 611 BW Schending norm goed werkgeverschap; Schending norm goed werkgeverschap; Zie diverse uitspraken over verkeersongevallen tijdens werktijd; Zie diverse uitspraken over verkeersongevallen tijdens werktijd; Werkgever heeft hier meestal geen zeggenschap over de werknemer, dus vaak is 7: 658 BW niet mogelijk; Werkgever heeft hier meestal geen zeggenschap over de werknemer, dus vaak is 7: 658 BW niet mogelijk;

15 Wat is de essentie?

16 Essentie Er is geen risico aansprakelijkheid Er is geen risico aansprakelijkheid Er moet sprake zijn geweest van normschending Er moet sprake zijn geweest van normschending Essentie: preventie en incidentenbeleid aantoonbaar op orde hebben en houden. Essentie: preventie en incidentenbeleid aantoonbaar op orde hebben en houden.

17 Aanstellingsbeleid?

18 Aanstellingsbeleid om beroepsziekten te voorkomen Is hot issue, liever geen risicolopers of risicovormers in de organisatie! Is hot issue, liever geen risicolopers of risicovormers in de organisatie! Wet Gelijke Behandeling (h/cz) Wet Gelijke Behandeling (h/cz) Wet op de Medische Keuringen Wet op de Medische Keuringen

19 Aanstellingsbeleid Verplichte vaccinatie van risicolopers? Verplichte vaccinatie van risicolopers? Wat te doen met non responders? Wat te doen met non responders? Wat te doen als iemand vaccinatie om godsdienstige redenen weigert? Wat te doen als iemand vaccinatie om godsdienstige redenen weigert? Wat te doen met risicovormers? Wat te doen met risicovormers?

20 Casus: wat zou u doen?

21 CASUS Verpleegkundige Verpleegkundige Weigert vaccinatie om religieuze redenen Weigert vaccinatie om religieuze redenen

22 Aanstellingsbeleid Gelijke behandelingswetgeving: Gelijke behandelingswetgeving: Er kunnen zich feiten en omstandigheden voordoen die het maken van indirect onderscheid rechtvaardigen Er kunnen zich feiten en omstandigheden voordoen die het maken van indirect onderscheid rechtvaardigen In welke situatie? In welke situatie?

23 Aanstellingsbeleid Waarom is dit nodig? Wat is het doel? Waarom is dit nodig? Wat is het doel? Beoordeling doel onderscheid en de middelen om het doel te bereiken; Beoordeling doel onderscheid en de middelen om het doel te bereiken; Doel dient legitiem (niet discriminerend / voldoende zwaarwegend) te zijn; Doel dient legitiem (niet discriminerend / voldoende zwaarwegend) te zijn;

24 Aanstellingsbeleid Middel is passend (geschikt om doel te bereiken) Middel is passend (geschikt om doel te bereiken) Middel is noodzakelijk - Er is geen ander middel dat minder onderscheid makend is - Middel in evenredige verhouding tot het doel Middel is noodzakelijk - Er is geen ander middel dat minder onderscheid makend is - Middel in evenredige verhouding tot het doel

25 Aanstellingsbeleid Wet op de medische keuringen Wet op de medische keuringen Aanstellingskeuring is alleen toegestaan als er bijzondere eisen moeten worden gesteld op het punt van de medische geschiktheid (gezondheid / veiligheid keurling en derden); Aanstellingskeuring is alleen toegestaan als er bijzondere eisen moeten worden gesteld op het punt van de medische geschiktheid (gezondheid / veiligheid keurling en derden); Buiten de keuring om mag de werkgever niet vragen naar de gezondheidstoestand keurling en diens verzuimverleden Buiten de keuring om mag de werkgever niet vragen naar de gezondheidstoestand keurling en diens verzuimverleden

26 Conclusie Een goed preventiebeleid is de kern Een goed preventiebeleid is de kern Niet toelaten van risicovormers / risicolopers kan alleen in uitzonderingssituaties Niet toelaten van risicovormers / risicolopers kan alleen in uitzonderingssituaties Benoem deze beargumenteerd in uw beleid Benoem deze beargumenteerd in uw beleid

27 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Als hepatitis een beroepsziekte is Marja Kelder Bedrijfsarts Arbo Unie."

Verwante presentaties


Ads door Google