De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door: Lucas Veugelaers en Kimberley van der Linde Patiënt tevredenheidonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door: Lucas Veugelaers en Kimberley van der Linde Patiënt tevredenheidonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Door: Lucas Veugelaers en Kimberley van der Linde Patiënt tevredenheidonderzoek

2  Opdracht Opdracht  Definitie Definitie

3 Vanuit de afdeling fysiotherapie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is een behoefte aan een patiënt tevredenheidonderzoek ten aanzien van fysiotherapie. Het zal globaal gaan om het onderzoeken van de patiëntbehoeften. Op basis daarvan wordt er een advies geformuleerd ter verbetering van de kwaliteit van de fysiotherapie in het ziekenhuis.

4  Opdracht Opdracht  Definitie Definitie

5 ‘’Een tevreden patiënt heeft een positieve houding tegenover het ziekenhuis. Voor een tevreden patiënt wordt gesteld dat hij/zij het ziekenhuis zou aanraden aan een ander die zorg nodig heeft. Voor deze patiënt is er geen verschil tussen de verwachting en de ervaring van de patiënt. Komen de ervaringen niet overeen met de verwachtingen die de patiënt heeft dan kan de patiënt ontevreden zijn. Komen de verwachtingen van de patiënt overeen met de ervaringen of waren de verwachtingen zelfs lager, dan is te patiënt vaak tevreden’’(Grönroos, 2007)

6  Onderzoeksvraag  Methode  Resultaten enquêtes  Resultaten diepte-interviews  Advies  Conclusie  Discussie  Bronvermelding  Afsluiting

7 Wat is de mening onder de volwassen klinische patiënten van de afdelingen: Neurologie, Longziekte, Interne Geneeskunde, Heelkunde, Orthopedie, Acute zorg en Maag/Darm/Lever van het Sint Lucas Andreas ziekenhuis over de verkregen of niet verkregen fysiotherapie?

8  Soort onderzoeken  Onderzoekspopulatie  Data analyse

9  Waardering meetinstrument  Kader A: patiëntenpopulatie  Kader B: fysiotherapie  Kader C: behandeling  Kader D: therapeut  Kader E: patiënt  Kader F: gemiddelde beoordeling  Kader G: geen fysiotherapie

10  Kwantitatief meetinstrument  Minimale hoeveelheid enquêtes  Bepaling bovengrens en ondergrens

11 1,2 - 2,3 -> 1,81,6 – 3,1 -> 2,41,2 – 2,1 -> 1,7

12 2,4 – 2,6 -> 2,5 2,2 – 2,3 -> 2,3 2,3 – 2,5 -> 2,4 2,4 – 2,5 -> 2,5 2,1 – 2,3 -> 2,2

13 2 – 2,2-> 2,1 2,1 – 2,3 - >2,2 2,1 – 2,3- >2,7 2,4 – 2,6-> 2,5 2 – 2,2-> 2,1

14

15 2,4 – 2,7 -> verschil 7,5 % -> 25% + en - 7,5 % = 17,5% t/m 32,5% die wel fysiotherapie zou willen.

16  Enquête geen voorwaarde  Waardering meetinstrument  Voorwaarden  Onderwerp 1: motiveren tot zelfstandig oefenen  Onderwerp 2: invloed behandeling op eindresultaat  Onderwerp 3: persoonlijke doelen bereiken  Onderwerp 4: regelmaat; frequentie en duur

17  Kwalitatief meetinstrument  Doel diepte-interview  Optimaal respons verkrijgen volgens (Baarda, 2005)  4 groepen met 3 patiënten

18  1: De patiënt moet mobiel genoeg zijn om zelfstandig of met begeleiding naar de afdeling Fysiotherapie te kunnen komen.  2: De patiënt moet licht belastbaar zijn.  3: De patiënt moet cognitief sterk zijn.  4: De patiënt moet goed de Nederlandse taal kunnen spreken.

19  Positief effect beginstadia revalidatie  3 van de 12; tekort materiaal

20  Algemeen positief effect op zelfstandigheid en daarmee op zelfverzekerdheid  Specifiek lastig aan te geven  Geen gebruik meetinstrumenten

21  Geen concrete doelstelling vooraf gesteld, afhankelijkheid van therapeut  Gebaat bij professionele controle

22  Aanpassen frequentie op herstelproces  Effect staat bovenaan  3 van de 12; ontevreden met manier van afspraken maken  10 van de 12; half uur is genoeg

23  Zelfstandig oefenen  Behandelresultaat  Persoonlijke behandeldoelen  Regelmaat; frequentie en duur van behandeling  Geen fysiotherapie

24  Beantwoorden onderzoeksvraag

25  Grönroos, C. (2007) Service management and marketing Customer management in service competition. Chichester, John Wiley & Sons Ltd. P. 67-92  Royers, T.(2008) Emoties in de zorg. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. P. 12-54  CPB, Centraal Plan Bureau (2012). Zorg voor concurrentie, een analyse van het nieuwe zorgstelsel [internet]. Laatste update: 06 juni 2012, geraadpleegd op: 12 juni 2012, via: http://www.cpb.nl http://www.cpb.nl  Baarda B, Goede M. Basisboek Statistiek met SPSS. 4 e dr. Houten: Wolters- Noordhoff; 2011. P. 1-80  Baarda, Dr. De Goede, Dr. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek. Groningen: Wolters-Noordhoff; 2006. P. 376  Rumsey D. Statistiek voor dummies. Indiana: Wiley; 2003. P. 1-189  Van der Zee F. Betrouwbaarheidsinterval [internet]. Ca. 2007. Laatste update op: 14-06-2012, geraadpleegd op: 14-06-2012, via: http://www.bmooo.nl/betrouwbaarheidsinterval http://www.bmooo.nl/betrouwbaarheidsinterval  Baarda, DR. D.B. Goede, Dr. M.P.M. En Teunisen, Dr. J. Basisboek kwalitatief onderzoek handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen. herziende druk Wolters-Noorhoff. 2005; P.369

26  Dankwoord  Vragen? Met dank aan: Ciska van Vliet, Reinier Groenewoud en Colette van het Schip Met dank aan: Reinier Groenewoud(opdrachtgever) Ciska van Vliet(opdrachtgever) Colette van het Schip(coach) Karlijn Karsten (SPSS adviseur)


Download ppt "Door: Lucas Veugelaers en Kimberley van der Linde Patiënt tevredenheidonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google