De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 functie G32 startconferentie Workshop ‘Energie en Duurzaamheid’ Leden van het Bestuurlijk Platform Duurzaamheid Berend de Vries (Tilburg) -1 Stephan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 functie G32 startconferentie Workshop ‘Energie en Duurzaamheid’ Leden van het Bestuurlijk Platform Duurzaamheid Berend de Vries (Tilburg) -1 Stephan."— Transcript van de presentatie:

1 1 functie G32 startconferentie Workshop ‘Energie en Duurzaamheid’ Leden van het Bestuurlijk Platform Duurzaamheid Berend de Vries (Tilburg) -1 Stephan Brandligt (Delft) -1 Olaf Prinsen (Apeldoorn) -2 John Nederstigt (Haarlemmermeer) -2

2 2 Bestuurlijk Platform Duurzaamheid: actiegericht, open netwerk, met het oog op lobby Wat is het BPD? Opgericht september 2012: behoefte om in G32 verband de thema’s duurzaamheid en energie actief op te pakken en te verbinden met andere bestuurlijke netwerken Standplaats: verbonden met de G32 maar wel een eigen vorm en cyclus (openheid, flexibiliteit, informeel en pro-actief) 26 actieve wethouders (van de 34), groot en actief ambtelijk netwerk dat zelf werkt binnen expertisedagen (‘summerschool’) en Communities of Practice Maakt gebruik van ‘gelegenheidscoalities’ (bijvoorbeeld succesverhaal electrisch vevroer) Hoe verder in de bestuursperiode 2014-1028? Sterker verbonden met de G32 Vast voorzitterschap Open opzet (gasten, ook niet-G32 gemeenten, waar nuttig voor lobby en het vooruit brengen van dossiers) Vorm: thema’s worden bestuurlijk geagendeerd en ‘gepitcht’ door wethouders (op basis van eigen ervaring) om vervolgens te bespreken hoe dit gremium en het gezamenlijke netwerk te gebruiken om het dossier verder te brengen. Zichtbaar op het nationale toneel (via de VNG, via de klimaatambassadeurs etc)

3 3 Energie en Duurzaamheid: actueel en verbindend De maatschappelijke relevantie van de thema’s energie en duurzaamheid is in iedere stad zichtbaar: Het is een maatschappelijke opgave waar het denken in zowel maatschappelijke als economische waarden al sterk doorgedrongen is bijv: –businesscases voor energieopwekking (klein- en grootschalig); –de koppeling aan het sociale domein via de woonlasten,; –investeren in stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid door investeren in energiebesparing en verbetering van gebouwen (particulier/gemeente/maatschappelijk vastgoed/huur) en elektrisch vervoer; –de koppeling aan gezondere en betere leefmileu’s; –de koppeling aan ruimtelijke inrichting door bijvoorbeeld investeren in groen en voorkomen wateroverlast en hittestress –vernieuwend samenwerken met regionale en lokale ondernemers (werkgelegenheid) bij bijv de uitvoering SER Energieakkoord en bij inrichting energieneutrale bedrijventerreinen Duurzaamheid en energie zijn bij uitstek thema’s die verbindend werken voor partners in de stad als gezamenlijk belang Maatschappelijk initiatief – en de risico’s en cultuuromslag voor de gemeentelijke organisatie die hiermee samenhangen - staat ook hier centraal en er is al veel ervaring in opgedaan

4 4 Inhoudelijke thema’s: verbinden met pijlers en netwerk (1) Voorbeelden van mogelijke thema’s: Energie in de gebouwde omgeving: SER Energieakkoord; Maatschappelijk vastgoed (incl scholen) duurzaam inzetten en (ver)bouwen; Woonlasten experiment (via de sociale pijler); Stroomversnelling (energiesprong) Klimaatadaptatie (duurzaamheid, groen, water en ruimte): Hittestress, wateroverlast, energieopwekking- en besparing: klimaatadaptatie Businesscases Groen en water in de stad Smart cities: Slim omgaan met data en ICT en kunnen daardoor efficiënter, duurzamer, beter bereikbaar, veiliger, prettiger en economisch meer concurrerend worden, bijvoorbeeld smart grids.

5 5 Inhoudelijke thema’s: verbinden met pijlers en netwerk (2) Integrale aanpak – meervoudige waardecreatie: Duurzaamheid als pinwiel zijn voor andere stedelijke ontwikkelingen zoals groene werkgelegenheid, zorgcoöperaties, burgerinitiatieven etc. De energieke samenleving start vaak kleinschalig met het (collectief) plaatsen van zonnepanelen, groeit naar een energiecoöperatie met windmolens, verbreedt zich vervolgens naar andere gebieden zoals zorg, groen en wijkeconomie. Rol van de overheid veranderd Circulaire economie: Hergebruik grondstoffen (in tegenstelling tot het huidige lineaire systeem waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd). Veel mooie lokale voorbeelden via sociaaleconomische doelstellingen (link low carbon economy, Cradle2Cradle en biobased economy).

6 6 Workshop - pitches 14:30-15:30 Berend de Vries (Tilburg) : ‘Energie en de gebouwde omgeving’ Stephan Brandligt (Delft): ‘(de economie van de) klimaatbestendige stad’ 15:30 – 16:30 Olaf Prinsen (Apeldoorn): ‘(de economie van de) klimaatbestendige stad’ John Nederstigt (Haarlemmermeer):‘integrale duurzame aanpak/ meervoudige waardecreatie’

7 7 Werkvorm 5 min: pitch per thema Groep splitst zich in 2 delen (iedere ‘pitchende wethouder’ leidt een groep) 30 min: Gesprek over het thema: Waar lopen we tegen aan? Is er kennisontwikkeling en –uitwisseling nodig? Hoe brengen we dit thema verder in G32 verband en hoe maken we gebruik van het netwerk (incl de pijlers)? Waar en hoe willen we het agenderen? 5 min: conclusies en afsluiting


Download ppt "1 functie G32 startconferentie Workshop ‘Energie en Duurzaamheid’ Leden van het Bestuurlijk Platform Duurzaamheid Berend de Vries (Tilburg) -1 Stephan."

Verwante presentaties


Ads door Google