De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Rotterdam 23 en 29 maart 2016 Informatiebijeenkomst Leren Loont! en beleidsregel. po, vo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Rotterdam 23 en 29 maart 2016 Informatiebijeenkomst Leren Loont! en beleidsregel. po, vo."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Rotterdam 23 en 29 maart 2016 Informatiebijeenkomst Leren Loont! en beleidsregel. po, vo

2 Gemeente Rotterdam Programma. Nieuwe verhoudingen. Leren Loont!, de essentie. De beleidsregel. Planning. Techniek

3 Gemeente Rotterdam Nieuwe verhoudingen. Korte termijn  lange termijn (meerjr.). Algemeen  specifiek. Verantwoorden  rekenschap. Rechtmatig  doelmatig. Minder planlast. Cocreatie, gedeeld eigenaarschap. Ruimte voor maatwerk. Steunend op vertrouwen. Transparantie over plannen, resultaten en successen

4 Gemeente Rotterdam Dit betekent:. Vertrouwen wekken naar elkaar. Aanspreken en aangesproken worden op gedrag. Samenwerken gaat over meer dan geld. Gesprekken op alle niveau’s 4

5 Gemeente Rotterdam Leren Loont! Inhoud op 5 thema’s: 1 Een vliegende start 2 De beste leraren voor Rotterdam 3 Werken aan vakmanschap 4 Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp 5 Kwaliteit door schoolontwikkeling 5

6 Gemeente Rotterdam Vliegende Start. Integrale voorschoolse voorziening. Alle Rotterdamse peuters de gelegenheid een voorschoolse voorziening te bezoeken. Voor alle doelgroep peuters plaats. VVE voorzieningen van goede kwaliteit 6

7 Gemeente Rotterdam De beste leraren voor Rotterdam. Leraren en pedagogisch medewerkers van goede kwaliteit, die zijn toegerust voor de grootstedelijke pedagogisch didactische opdracht. Blijvend leren: vakdidactische en/of persoonlijke ontwikkeling, waar mogelijk samen met collega’s, om een lerende cultuur op en tussen scholen te bouwen. Rotterdam werft en behoudt de beste onderwijsprofessionals voor de stad 7

8 Gemeente Rotterdam Werken aan vakmanschap. Beroepsonderwijs in Rotterdam herkenbaar, heeft positief imago en wordt gewaardeerd voor vakmanschap en ondernemerschap. Rotterdamse aanpak Loopbaanleren is verankerd in de curricula van scholen van po t/m hbo. Onderwijs en bedrijfsleven zijn goed op elkaar aangesloten 8

9 Gemeente Rotterdam Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp. Ieder kind zit op een school met passende onderwijsondersteuning. Het onderwijsveld en de gemeente bieden een sluitende aanpak voor risicojongeren. De aansluiting, samenwerking en afstemming tussen voorschoolse voorzieningen, onderwijs en jeugdhulp is goed. De jeugdhulp is dichtbij, snel beschikbaar en op maat 9

10 Gemeente Rotterdam Kwaliteit door schoolontwikkeling. Leerlingen zitten op scholen van goede kwaliteit. Een goede aansluiting tussen de verschillende onderwijssectoren; doorgaande lijn én met betrokken ouders. De school haalt het beste uit alle leerlingen, ook op het gebied van taal en rekenen en brede vorming van jongeren 10

11 Gemeente Rotterdam Beleidsregel, hoofdpunten. Gelijke processen, aansluiting eigen cyclus. aanvraag in twee delen; opmaat- en subsidiegesprek. beoordeling en toetsing. voortgangsgesprek leidt tot een P&C cyclus. Verantwoording is ook maatwerk. Verdeling. Schoolontwikkelingsbudget, verdeling. Overige subsidies 11

12 Gemeente Rotterdam Verdeling van schoolontwikkelbudget po, vo (1). Uitgangspunten; leerlingen, gewicht, alle scholen. Formule voor jaarlijkse herijking bedrag. Children’s Zone. Bedrag 2016-2017 ten opzichte van huidig jaar. Hardheidsclausule (+40% tov 14-15) 12

13 Gemeente Rotterdam Verdeling van schoolontwikkelbudget po, vo (2). Gereserveerd bedrag SOB. Inhoud gedreven plannen maken (Leren Loont!). Analyse- doel- plan- resultaat- begroting. Helder maken: ‘wat is er nieuw’. Rekening houden met administratie, € en inhoud. Overige subsidies…

14 Gemeente Rotterdam Verwachtingen en eisen. Integraal plan. Zwak-zeer zwak- risicovol. Indicatoren. Begroting, bestuur en school 14

15 Gemeente Rotterdam Planning subsidie aanvraag en -verlening. Opmaatgesprek:maart- april. Subsidieaanvraag bestuur: 1 mei Opmaken en inleveren schoolplannen: (bestuurlijke einddatum!). Beoordelen en toetsen:juni. Subsidiegesprek:medio/eind juni. Subsidieverlening:medio juli

16 Gemeente Rotterdam Techniek. Werken zonder formats?. Hulpformat schoolaanvraag po en vo op site, niet verplicht. Mogelijkheid tot opvragen bijlage bij beschikking

17 Gemeente Rotterdam Contact. Technische zaken: Henk van Noort: h.vannoort@rotterdam.nl. Organisatorische vragen: Michel van Wijgerden: m.vanwijgerden@rotterdam.nl. Inhoudelijke vragen: Schoolbestuurlijk contactpersoon Schoolcontactpersoon Dewi Slot: d.slot@rotterdam.nl


Download ppt "Gemeente Rotterdam 23 en 29 maart 2016 Informatiebijeenkomst Leren Loont! en beleidsregel. po, vo."

Verwante presentaties


Ads door Google