De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese beschikking Staatssteun Oktober 2010. 1 De staatssteundiscussie op hoofdlijnen 1 Voorafgaand: 1957: Oprichting EG 2002: Melding bij EC door Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese beschikking Staatssteun Oktober 2010. 1 De staatssteundiscussie op hoofdlijnen 1 Voorafgaand: 1957: Oprichting EG 2002: Melding bij EC door Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Europese beschikking Staatssteun Oktober 2010

2 1 De staatssteundiscussie op hoofdlijnen 1 Voorafgaand: 1957: Oprichting EG 2002: Melding bij EC door Nederland 2005: Altmark Arrest 2007: Klacht van IVBN 2009: Vesteda aangesloten Staatssteun mag, maar er zijn regels Regel 1: Wordt staatssteun doelmatig toegepast? Regel 2: Is er niet teveel staatssteun ontvangen? Vervolg 1.Ministeriële regeling gaat in op 1 januari 2011. Voor 1 november gepubliceerd 2.Juridische stappen bij Europees Hof 3.Verantwoordelijkheid individuele corporatie EU beschikking Op 15 december heeft de Europese Commissie haar beschikking aangaande de staatssteun gepubliceerd

3 2 1.Staatssteun alleen voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) DAEB woningen moeten voldoen aan toewijzingseis −Huur < € 647,53 −90% toewijzing aan inkomen onder €33.000 −10% sociale prioritering DAEB maatschappelijk vastgoed −Gelimiteerde lijst −Staatssteun doorgeven aan huurder −(Europese) aanbesteding DAEB overig −Infrastructuur Regel 1: wordt de staatssteun doelmatig ingezet?

4 3 Belastbaar huishoudinkomen is het verzamelinkomen van alle meerderjarige bewoners “Het [huishoudinkomen] vormt de optelsom van de verzamelinkomens als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 van de huurder en diens meerderjarige medebewoners van de woongelegenheid. De toegelaten instelling dient zich naar redelijkheid ervan te vergewissen wie de medebewoners van de huurder zullen worden en of en, zo ja, welk gezamenlijk verzamelinkomen de huurder en die medebewoners, als zij op het tijdstip van toewijzing van de woongelegenheid meerderjarig (zullen) zijn, naar schatting zullen genieten in het jaar van toewijzing. De bepaling van dit huishoudinkomen moet zo veel mogelijk schriftelijk worden onderbouwd. Bij deze bepaling kan de toegelaten instelling bijvoorbeeld gebruikmaken van de laatste voorlopige vaststelling van het verzamelinkomen uit de aangifte inkomstenbelasting, eventueel aangepast met de door betrokkene geschatte wijzigingen daarin. Ook kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld het laatste salaris- of uitkeringsstrookje, daarbij rekening houdend met een vakantieuitkering. De toegelaten instelling zal ook moeten vragen of sprake is van een 13e maand, andere toeslagen en andere inkomensbronnen” Concept ministeriele regeling, toelichting bij artikel 1 (belastbaar inkomen):

5 4 Naast DAEB ook niet DAEB activiteiten Toegelaten Instelling DAEB activiteiten Woningen Maatschappelijk vastgoed Overig Niet-DAEB activiteiten 4 ALLE OVERIG VASTGOED -Huurwoningen > € 647,53 -Maatschappelijk vastgoed niet op de EC-lijst -Bedrijfsonroerend goed -Koopwoningen -Overig -Vogelaarwijken -Infrastructuur verbonden met de woning -huur < € 647,53-Gelimiteerde lijst

6 5 Administratie op verhuureenheid Geliberaliseerde huur Gereguleerde huur (doelgroep) Bedrijfsonroerend goed Staatssteun:Geen staatssteun: Maatschappelijk vastgoed

7 66 Het niet voldoen aan de voorwaarden leidt tot sancties 6 Overtreding Regel 1: Indien de 90% niet gehaald: geen geborgde financiering voor nieuwbouw huur en aankopen In algemene zin mogelijk staatssteunstop of het terugbetalen van de reeds ontvangen staatssteun Overtreding Regel 2: Indien te veel winst op de DAEB portefeuille wordt gemaakt, dient een deel van de staatssteun te worden terugbetaald

8 7 Interim-regeling biedt mogelijkheid voor afwijking 90% criterium 7 Concept ministeriele regeling, toelichting bij artikel 7 (toewijzingsnorm): “Artikel 4 verbiedt niet dat toegelaten instellingen onder de 90% norm toewijzen. Dan voldoet de toegelaten instelling echter niet aan de eisen ….., en kunnen er door het CFV beperkende maatregelen opgelegd worden ten aanzien van de verkrijging van compensatie ….. Het zal daarbij in eerste instantie beperkingen betreffen t.a.v. het verkrijgen van compensatie voor de nieuwbouw van huurwoningen met een huurprijs van ten hoogste € 647,53 per maand. De nieuwbouw van dergelijke woongelegenheden mag wel worden verricht zonder die compensatie.”

9 8 Bewust kiezen om te voldoen aan 90%-criteria 8 1.Toewijzing woningen onder € 647,53 enkel aan huishoudens met een inkomen onder € 33.000 2.Verhoog huur bij mutatie tot boven € 647,53 indien aantal WWS punten en markt dit toelaat 3.Indien noodzakelijk verkopen woningen (uitponden/complexgewijs) met huur onder de € 647,53 Oplossingen om aan toewijzingscriteria te voldoen Oplossing indien niet aan toewijzingscriteria is/kan voldaan 1.Arrangeer ongeborgde financiering voor de ontwikkeling en aankoop van huurwoningen met huur onder € 647,53 2.Herfinanciering bestaande geborgde leningen blijft mogelijk

10 9 Belangrijkste acties op de korte termijn 9 Begrijpen van impact EUROPA Maken keuze om verhuurproces aan te passen (90% hoeft niet) Bijhouden en toetsen van de inkomens Splitsen van de MJB Berekenen kasstromen DAEB en niet-DAEB Bepalen behoefte van (on-)geborgde financiering Beoordelen van alle beslissingen OOK met EU bril Huurbeleid Nieuwbouwkoop Verkoop onder voorwaarden Maatschappelijk vastgoed Algemeen Toewijzen Financieel SVB/Projecten

11 10 Contact 10 Finance Ideas B.V. Maliebaan 11 3581 CA Utrecht Tel:030 – 232 04 80 Fax:030 – 236 48 52 www.finance-ideas.nl www.fi-academy.nl www.startersrenteregeling.nl www.eu-proof.nl info@finance-ideas.nl


Download ppt "Europese beschikking Staatssteun Oktober 2010. 1 De staatssteundiscussie op hoofdlijnen 1 Voorafgaand: 1957: Oprichting EG 2002: Melding bij EC door Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google