De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie

2 Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Welke diensten dient onze open ruimte te leveren? Veerkracht van bioproductieve ruimte Frederik Lerouge, Hubert Gulinck, Liesbet Vranken

3 3 Probleemstelling Vraag vs. aanbod ecosysteemdiensten Levering diensten binnen / buiten agrarische ruimte?

4 4 Bioproductieve ruimte “Geheel aan ruimte dat (ecosysteem)diensten levert vanuit primaire productieprocessen” Foto: Richard Humphrey

5 5 Ecosysteemdiensten Concepten multifunctionaliteit en ecosysteemdiensten  overbruggen klassieke sectoren

6 6 Ruimtelijke veerkracht Bioproductieve ruimte is veerkrachtig als het de vereiste ecosysteemdiensten kan blijven leveren onder wijzigende omstandigheden Nieuwe ontwikkelingspaden, transities

7 7 Transities in het landschap Kartering onconventionele: -Landschapselementen -Landgebruik -Interacties

8 8 Case 1: Landbouw - natuur Evaluatie landgebruiksalternatieven Obv bredere bundel ecosysteemdiensten

9 9 Case 1: Landbouw - natuur Voorkeur voor (on)conventioneel productiemodel  afhankelijk van ruimtelijke context

10 10 Case 2: Tuincomplex Productie voedsel vs. ruimte voor recreatie in het tuincomplex Afwegingen huishouden Besteding ruimte en tijd Methodologisch kader (model) trade-offs kwantificeren & beschrijven

11 11 Case 2: Tuincomplex Visualisatie beslissingsruimte

12 12 Toolkit 1 Methodologische benadering Evaluatie veerkrachtaspecten obv ecosysteemdiensten

13 13 Toolkit 2 Methodologische benadering Evaluatie veerkrachtaspecten obv ecosysteemdiensten

14 14 Voorkeuren landgebruikers / beheerders Keuze-experimenten Betalingsbereidheid Match / mismatch?

15 15 Beleidsaanbevelingen Opnemen van Bioproductieve Ruimte als brugconcept in vocabularium ruimtelijke planning Fijnere differentiëring van het ruimtelijk substraat van bioproductiviteit (incl. ‘restruimtes’)

16 16 Beleidsaanbevelingen Out of the (black) box: Formuleren van heldere taakstellingen voor de Vlaamse bioproductieve ruimte Figuur: Dewaelheyns (2014) Iconen: Jan Sasse voor © TEEB Manual for Cities: Ecosystem Services in Urban Management

17 17 Beleidsaanbevelingen Integratie opzoeken tussen ruimtelijke planning en beleidsvelden van landbeheer Nieuwe ontwikkelingspaden vanuit transdisciplinaire samenwerkingen Innovatieve geografie van de bioproductieve ruimte

18 18 Beleidsaanbevelingen Identificeren en stimuleren van nieuwe allianties. Schema's van payments for ecosystem services uitwerken

19 19 Detecteren van processen in de bioproductieve ruimte die onder de radar van onderzoek en beleid blijven Beleidsaanbevelingen

20 20 Beleidsaanbevelingen Opbouwen van strategisch begrip van processen als trade-offs, scheiding en verweving, complementair ruimtegebruik, over verschillende schaalniveaus

21 21


Download ppt "Vlaams Parlement, Brussel 10 december 2015 Onderzoeksresultaten en beleidsrelevantie."

Verwante presentaties


Ads door Google