De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PTA VOORLICHTING 4 TL. PROGRAMMA PLENAIR ZORGEN RONDOM LESSEN ENGELS SCHOOLEXAMEN / CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMEN SCHOOLEXAMEN VRAGEN RONDOM EXAMENPROGRAMMA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PTA VOORLICHTING 4 TL. PROGRAMMA PLENAIR ZORGEN RONDOM LESSEN ENGELS SCHOOLEXAMEN / CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMEN SCHOOLEXAMEN VRAGEN RONDOM EXAMENPROGRAMMA."— Transcript van de presentatie:

1 PTA VOORLICHTING 4 TL

2 PROGRAMMA PLENAIR ZORGEN RONDOM LESSEN ENGELS SCHOOLEXAMEN / CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMEN SCHOOLEXAMEN VRAGEN RONDOM EXAMENPROGRAMMA VERVOLGOPLEIDINGEN DOOR DECAAN MENTOREN BEGELEIDING CONTACTEN INDIVIDUELE VRAGEN

3 VERDELING SCHOOLJAAR SCHOOL EXAMEN (50%) PERIODE SEPTEMBER 2005 - MEI 2007 Moet zijn afgesloten voor aanvang CSE CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN (50%) PERIODE APRIL 2007 – JUNI 2007

4 SCHOOLEXAMEN PTA – CIJFERS KLAS 3 Cijfers behaald in vorig cursusjaar PTA – CIJFERS KLAS 4 HANDELINGS DELEN; HERKANSINGSREGELING PRAKTISCHE OPDRACHTEN SECTORWERKSTUK

5 HET IS EEN VAKOVERSTIJGEND WERKSTUK PAST BINNEN EEN GEKOZEN SECTOR ER MOET MINSTENS 20 UUR AAN WORDEN BESTEED 20 NOVEMBER T/M 24 NOVEMBER SCHOOLEXAMEN

6 CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN (CSE) TIJDSDUUR 120 MINUTEN BINDEND CORRECTIEVOORSCHRIFT TWEEDE CORRECTIE

7 EIND- EXAMENVAKKEN Algemene vakken Nederlands Engels Maatschappijleer 4 keuzevakken Duits Frans Aardrijkskunde Geschiedenis Economie Wiskunde Nask Biologie etc.

8 SLAAG/ZAK REGELING JE BENT GESLAAGD ALS JE TENMINSTE VOLDOET AAN: 1 KEER 5, DE REST VOLDOENDE 2 KEER 5 EN MINIMAAL 1 KEER 7 1 KEER 4 EN MINIMAAL 1 KEER 7

9 REKENVOORBEELD GESLAAGD Nederlands 6 Engels 4 Maatschappijleer 7 Wiskunde 6 Natuurkunde 6 Economie 6 Biologie 6 AFGEWEZEN Nederlands 5 Engels 5 Maatschappijleer 8 Wiskunde 9 Natuurkunde 9 Economie 8 Biologie 5

10 NOG NIET GESLAAGD????? Je mag 1 vak van het CSE herkansen

11 TOT SLOT APRIL VOLGT DRAAIBOEK VOOR LEERLINGEN EN OUDERS

12 VERVOLGOPLEIDINGEN

13 Gesprek met leerlingen door mentor of decaan Spreekuur van de decaan: na telefonische afspraak: tel: 010 4506188 / 4512580 (privé) Beroepenmanifestatie: 30 november in Schenkel Tijdpad 2006 - 2007

14 Januari / februari: open dagen van de opleidingen Voorlichting vmbo: 15 februari op de Lijstersingel Skillsmasters in Ahoy: 15 t/m17 maart Aangemeld door de ouders / leerling op de vervolgopleiding: maart / april

15 Informatie voor de leerlingen 1. Toekomstdossier 2. Beroepenkrant 3. Boek beroepenmanifestatie 4. Brochures: - Albeda College - Zadkine College - ID College - speciale opleidingen 5. internet

16 Opleidingen na het VMBO A.M.B.O82% B.HAVO18% ad A: M.B.O. (regio Rijnmond) R.O.C.´s A.O.C.´s Albeda College Zadkine College

17 Vakscholen: Scheepvaart en Transport College Luchtvaart College (ROC Amsterdam) Grafisch Lyceum Hout - en Meubilerings College M.B.O buiten de regio Rijnmond I D College omgeving Gouda ROC Midden Nederland ROC Mondriaan Den Haag

18 Binnen het M.B.O. bestaan 4 sectoren 1.Economie40% Automatisering Bedrijfsadministratie Commerciële opleidingen Juridische opleidingen Logistieke opleidingen Secretariaat Toerisme Horeca Bank- en Verzekeringswezen

19 2.Techniek 15% Motorvoertuigentechniek Werktuigbouwkunde Bouwkunde Elektrotechniek Installatietechniek Techno-design Ict Laboratoriumtechniek biologisch, medisch, chemisch

20 3.Zorg en Welzijn26% Gezondheidszorg: VPverpleegkunde(4 jaar) VZverzorgende(3 jaar) HL helpende(2 jaar) AAapothekersassistente DAdoktersassistente TAtandartsassistente

21 3.Zorg en Welzijn26% Welzijn: Facilitaire dienstverlening SPWonderwijsassistente SPWsoc. Pedagogisch werker SCWsoc. Cultureel werker SBsport en bewegen UVuiterlijke verzorging

22 4.Landbouw 1% verzorging Groene Ruimte milieuopleidingen tuinbouw dierverzorging paardenhouderij recreatie bloem en interieur

23 Bij M.B.O.: 4 niveaus Niveau 1.Assistentenopleiding ( Drempelloos) Niveau 2.Basis Beroepsopleiding Niveau 3. Vakopleiding Niveau 4. Middenkaderopleiding Vmbo diploma

24 Twee Leerwegen B.B.L.:Beroepsbegeleidende Leerweg - werkend leren (vgl. leerlingwezen) 80% praktijk B.O.L.:Beroepsopleidende Leerweg (vgl. huidige M.B.O.) 30% BPV Leerplan: Gebruik maken van semesters, modules Competentie gericht onderwijs

25 Ad B:HAVO 18% 2e fase:4 profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Het lesprogramma bestaat uit een - algemeen deel - profiel deel - vrij deel

26 -Er bestaat een verplicht aantal studielasturen verdeeld over contacturen en zelfstudie -Examen doen aan de hand van een examendossier doorstromen naar HBO opleiding, of met korting naar MBO opleiding -Opgeven bij decaan voor 1februari

27 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "PTA VOORLICHTING 4 TL. PROGRAMMA PLENAIR ZORGEN RONDOM LESSEN ENGELS SCHOOLEXAMEN / CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMEN SCHOOLEXAMEN VRAGEN RONDOM EXAMENPROGRAMMA."

Verwante presentaties


Ads door Google