De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“If the first challenge of change is to ensure that it’s desirable and the second challenge to make it doable, then the biggest challenge of all is to.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“If the first challenge of change is to ensure that it’s desirable and the second challenge to make it doable, then the biggest challenge of all is to."— Transcript van de presentatie:

1

2 “If the first challenge of change is to ensure that it’s desirable and the second challenge to make it doable, then the biggest challenge of all is to make it durable and sustainable” Hargreaves & Fink, 2006

3 Motivering werkgroep  1 e grds bevoegdheid voor bètamonovak * geeft een bevoegdheid voor het vak NLT.  1 e grds bevoegdheid geen garantie op benodigde ‘NLT –specifieke competenties’  Kortom, hoe kunnen (toekomstige) docenten beter toegerust worden voor het geven van NLT in teamverband

4 Programma  Kennismaking  Welke organisaties zijn betrokken bij NLT professionalisering en opleiding?  Uitwisselen ‘Practices’  Inventariseren behoeftes  Intermediërende rol van LCP&ECENT

5 Programma II 25’ gedifferentieerd aan de slag in tweetal opleidingsmodellen en/of competentieprofiel of.. 15’ plenair en plannen voor de toekomst

6 Kennismaking Naam Organisatie/ opleiding Motief / doel

7 NLT docent professionalisering RSP Lerarenopleiding 1 e graads HBO en uni LCP ECENT …..? NB er zijn 2 e graadsopleidingen die NLT modules gebruiken in hun bachelor onderwijs.

8 Inventarisatie NLT in initiële opleiding – via RSP 1 e grds ism RSP :  TUE  RUN  UU  VU  UT  UVA ?  RUG ?  UL?  TUD -> RSP wil wel  LUW -> idee voor md-studenten

9 Inventarisatie NLT in initiële opleiding – via RSP HBO niet ism RSP Archimedes HU 1 e grds NLT als vak, 2 e grds ‘NLT modules als vak inhoud ’ Fontys Tilburg 1 e grds NLT vak met verwerving van de module vak inhoud aanvullingen?-> graag opleiding en naam opleider op geeltje

10 Practices uitwisselen en verzamelen Overzicht van binnengekomen ‘opleidingsmodellen’ Aanvullen door deelnemers

11 TUEVUUURUN voor wieBèta (na, sk, inf, wi)bètaBèta +fys geo+ wiBio-> bèta door wieLO&RSPRSP/LOexRSP/LORSP/exLO ismScholen omgevingauteursauteurs, doc VOdocent VO duur 2 x2 uur + praktische opdracht 4 ECTS dag3 uur1,5 uur contextBètadidactiek clusterdidactiek NLT centraal idem doelen NLT kennen door info en ontwikkelen in md team van lesmateriaal. Zicht op bètadidactiek en onderzoekende houding Info kenmerken Ervaren werken met 1 module in md sectie Kennisnemen andere modules idem Idem tweetallen niet accent verschil NLT in context bètadidactiek NLT is meer dan som der vakken Samenwerking teamteaching NLT is meer dan som der vakken Opdracht met mod Essay en ontworpen lesmateriaal RecensiePresentatie andere secties Bestudering adhv vragen

12 HBOFontysArchimedes i.o. voor wieAlle bèta mastersIdem door wieLo-ers wi/fys/geo/na/bio ism- RSP?- duurong 2 ects5 ects context Vakoverstijgend vakdidactiek idem doelen Vakinhoud en competenties accent verschilMicro of mesoniveau Micro en meso niveau Competentie gericht nav NLT competentie profiel Werkvorm (Module) opdracht Rapport aan RSP Analyse kenmerken en doelstelling aanpassingsvoorstel en ontwikkelen In md groepjes Zelfportret als NLT- docent

13 Practices uitwisselen en verzamelen http://www.ecent.nl/artikelen/view.do?suppor tId=2297http://www.ecent.nl/artikelen/view.do?suppor tId=2297

14 Aan de slag.. in duo’s 1.Competentieprofiel voorstel - Aan welke competenties werken jullie al? Welke worden genoemd? Welke niet? Welke vind je niet relevant en waarom? -Feedback op volledigheid/ formulering -Is dit binnen lo-opleiding te halen? Wanneer wel/niet? Hoe? Of Hoe wel na opleiding? -Is het opstellen van een competentieprofiel wenselijk? Wel/niet waarom?

15 Aan de slag.. in duo’s 2.Bekijken opleidingsmodellen mbv competentieprofiel 3. Voor docenten(io) met md-vakachtergrond de wenselijkheid en mogelijkheden van een ‘NLT-bevoegdheid’ bespreken 4. ……

16 Uitkomsten groepen en suggesties voor de toekomst  LCP plan:  Competentieprofiel NL T profiel

17 LCP/ECENT richting Landelijke werkgroep instellen –ontwikkeling en ‘validering’ NL T profiel verzamelen practices via ECENT website ontwikkelen format/checklist van kenmerken netwerk NLT ‘vakdidactici’ opzetten?


Download ppt "“If the first challenge of change is to ensure that it’s desirable and the second challenge to make it doable, then the biggest challenge of all is to."

Verwante presentaties


Ads door Google