De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Doorlopende Leerlijnen in de Beroepskolom vo-mbo-hbo-wo Introductiebijeenkomst 27 September.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Doorlopende Leerlijnen in de Beroepskolom vo-mbo-hbo-wo Introductiebijeenkomst 27 September."— Transcript van de presentatie:

1 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Doorlopende Leerlijnen in de Beroepskolom vo-mbo-hbo-wo Introductiebijeenkomst 27 September 2006

2 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Waar hebben we het over? Set van samenhangende meet- instrumenten Voor leerlingen, deelnemers, studenten, Op strategische momenten in de beroepskolom vo-mbo-hbo-wo (instroom, doorstroom, uitstroom) Breed toegankelijk databestand als opbrengst (“Cockpit Doorlopende Leerlijnen”)

3 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Waar gaat het over? Keuzes ( …. ) Stromen Posities Resultaten In de Beroepskolom vo-mbo-hbo-wo

4 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Waar gaat het niet over? Dossiervorming en Dossieroverdracht Portfolio-ontwikkeling Testen, toetsen, afsluiten Leerplanontwikkeling

5 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Waarom, is dit nieuw?? Sectoroverstijgende informatie over ll- stromen in beroepskolom nog onvoldoende beschikbaar Gegevensuitwisseling incidenteel, ad hoc, niet systematisch Met beschikbare informatie gebeurt weinig

6 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Waarin is voorgestelde aanpak onderscheidend ? Van de scholen zelf (niet van bovenaf) Kwalitatief (niet louter administratief) Eenduidig (gestandaardiseerd) Landelijke aanpak Sectoroverstijgend Gebruik van PO/VO/ROC/HBOspiegel.nl Behoudens licenties geen kosten

7 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Waarom sectoroverstijgend?? Sectoroverstijgende schoolloopbanen Landelijk beleid inzake de beroepskolom (regionaal) behoefte aan afstemming, overleg, uitwisseling

8 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Wat hebben scholen er zelf aan?? Kwaliteitszorg Communicatie (uitwisseling, contacten, overleg) Marktpositie (imago) Voorlichting (leerlingen en ouders) Landelijke benchmark Cockpit (selectief); rapportages voor individuele scholen)

9 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Wat hebben Toppen en Digidoc er aan?? Onderzoek leerlingstromen Marktposities van opleidingen en bedrijfstakken ………

10 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Niet uit het niets ontstaan Ervaring in Midden-Nederland en Amersfoortse regio Is overigens niet representatief (lappendeken) Instroom-/marktonderzoek voor vo en mbo Landelijk ervaring met onderzoek extern rendement (MBO-Kaart); heeft brede dekking

11 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Stand van zaken landelijke deelname Zie overzicht met reacties (na 1 maand) Groeimodel in de breedte en diepte Support / Stimulans aan deelnemers in de regio

12 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Wat wordt van scholen verwacht? Aanmelden voor 6 oktober Gegevens aanleveren aan DigiDoc Intern de organisatie aansturen (..) Uitvoering via Spiegel Kennis nemen van uitkomsten (digitaal en eventueel schriftelijk) Toepassen, gebruiken, verspreiden (evalueren)!!

13 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Programma voor vanmiddag Keuze voor strategische momenten Inhoud van gemeenschappelijke thema’s (geen discussie over vragenlijsten) Vertaling thema’s naar variabelen Organisatie / Opvraag van adm. gegevens Werken met de Spiegel Wat ziet u terug??

14 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Basisthema’s vragenlijsten Identificatie Keuzeoriëntatie en keuzegedrag Evaluatie voorlichting / LOB Feitelijke / verwachte keuze Nieuwe positie Overstap Beoordeling huidige positie Evaluatie keuze Toekomstplannen studie / beroep

15 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Enquêteren Informatie aanleveren Enquête klaarzetten Afname organiseren Enquêteren Proces volgen Rapporteren Verbeteren!

16 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Informatie aanleveren Enquêteren in (rooster) groepen Landelijke labels (deels in vragenlijst) Instellingslabels Instructie gegevensaanlevering –Contactpersoon instelling –Contactpersoon “ICT” / Administratie

17 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Instructie De gegevens moeten aangeleverd worden in “platte tekst met scheidingstekens”. In Excel kan dit bijvoorbeeld eenvoudig door het bestand op te slaan als “CSV (komma gescheiden) *.csv”. Het bestand komt er dan als volgt uit te zien.

18 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Aanpalen onderwijs Wat is de vooropleiding –Lijst van het ROC –Op basis van informatie in VOspiegel.nl –Afstemming Regio invloeden, vervoer, signatuur, enz. Naamswijzigingen, fusie

19 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom In de vragenlijst

20 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Enquête klaar zetten Door DigiDoc Nodig: –Licentie VOspiegel.nl / ROCspiegel.nl Aanbieding komt per post naar contactpersoon –Kosten: 50 ct / leerling per jaar –Daarvoor onbeperkt gebruik

21 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Enquêteren Groepen activeren –Groepscodes en activeercode naar docenten

22 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Activeren 1

23 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Activeren 2

24 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Actief

25 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Enquêteren

26 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Proces volgen

27 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Rapporteren Door DigiDoc / Toppen Afstemming VO – MBO Cockpit

28 27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Verbeteren


Download ppt "27 september 2006Doorlopende leerlijnen in de beroepskolom Doorlopende Leerlijnen in de Beroepskolom vo-mbo-hbo-wo Introductiebijeenkomst 27 September."

Verwante presentaties


Ads door Google