De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Pinksteren De Heilige Geest als onderpand. 2 Wie immers van de mensen weet wat er in de mens omgaat? Alleen de geest van de mens die in hem is! Zo ook.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Pinksteren De Heilige Geest als onderpand. 2 Wie immers van de mensen weet wat er in de mens omgaat? Alleen de geest van de mens die in hem is! Zo ook."— Transcript van de presentatie:

1 1 Pinksteren De Heilige Geest als onderpand

2 2 Wie immers van de mensen weet wat er in de mens omgaat? Alleen de geest van de mens die in hem is! Zo ook kent niemand wat er in God omgaat dan alleen de Geest van God. (1 Kor. 2:11 Naardense Vert)

3 3 Wij nu hebben niet de geest van deze wereld ontvangen maar de Geest die uit God is. (1 Kor.2:12 NBG)

4 4

5 5 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. (Efeziërs 1:13-14 NBG)

6 6 Verzegeld

7 7 Onderpand

8 8 De Heilige Geest als onderpand 16 Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 17 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. 18 Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; (...) 5 Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. (2 Korintiërs 4:16 en 5:5 HSV)

9 9 Ajay in India Barnaba en Boutros in Irak

10 10 De Heilige Geest als voorschot 18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. (...) 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. (Romeinen 8:18,22-23 NBV)

11 11 De Heilige Geest als voorschot 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. (Romeinen 8:24-25 NBV)

12 12 De Heilige Geest als voorschot 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. (Romeinen 8:26 NBV)

13 13 Goede moed 6 Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. 7 We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. (2 Korintiërs 5:6-7 NBV)

14 14 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Vul ons opnieuw, ons mij opnieuw. Heilige Geest, vul opnieuw ons hart.


Download ppt "1 Pinksteren De Heilige Geest als onderpand. 2 Wie immers van de mensen weet wat er in de mens omgaat? Alleen de geest van de mens die in hem is! Zo ook."

Verwante presentaties


Ads door Google