De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden Hij houdt zich gereed (hij staat klaar)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden Hij houdt zich gereed (hij staat klaar)"— Transcript van de presentatie:

1 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden Hij houdt zich gereed (hij staat klaar) om recht te spreken over levenden en doden. 1 Petrus 4 : 5 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Romeinen 8 : 1

2 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 OOK WIE IN CHRISTUS IS, MOET NOG DOOR GODS OORDEEL HEEN. 1.‘Oordeel’ en ‘veroordeling’ (Romeinen) 2.Het ‘oordelen door God’ komt nog (Romeinen) 3.De redding uit het oordeel komt nog 4.Over alles wat je doet, komt straks een oordeel 4.Over alles wat je doet, komt straks een oordeel 5.Leef heilig uit ontzag voor God die nu en straks oordeelt 6.Vertrouw op Christus: geen veroordeling 6.Vertrouw op Christus: geen veroordeling

3 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 OOK WIE IN CHRISTUS IS, MOET NOG DOOR GODS OORDEEL HEEN. 1.‘Oordeel’ en ‘veroordeling’ (Romeinen)

4 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling. Romeinen 5 : 16 Wie zich tegen dit gezag [van de overheid] verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. Romeinen 13 : 2

5 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 OOK WIE IN CHRISTUS IS, MOET NOG DOOR GODS OORDEEL HEEN. 1.‘Oordeel’ en ‘veroordeling’ (Romeinen) 2.Het ‘oordelen door God’ komt nog (Romeinen)

6 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 de dag dat God zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert; in de vorige vertaling: de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Romeinen 2 : 5 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. Romeinen 2 : 16

7 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan, want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef_zegt de Heer_, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Romeinen 14 : 10 - 12

8 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 OOK WIE IN CHRISTUS IS, MOET NOG DOOR GODS OORDEEL HEEN. 1.‘Oordeel’ en ‘veroordeling’ (Romeinen) 2.Het ‘oordelen door God’ komt nog (Romeinen) 3.De redding uit het oordeel komt nog

9 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. Romeinen 5 : 8 - 10

10 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 Jezus, die ons zal redden van het komende oordeel. 1 Tessalonicenzen 1 : 10 Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? 1 Petrus 4 : 17, 18

11 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 OOK WIE IN CHRISTUS IS, MOET NOG DOOR GODS OORDEEL HEEN. 1.‘Oordeel’ en ‘veroordeling’ (Romeinen) 2.Het ‘oordelen door God’ komt nog (Romeinen) 3.De redding uit het oordeel komt nog 4.Over alles wat je doet, komt straks een oordeel 4.Over alles wat je doet, komt straks een oordeel

12 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan, want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef _ zegt de Heer_, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Romeinen 14 : 10 - 12 van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Mattheüs 12 : 36

13 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. 2 Korinthe 5 : 9 - 10 Er werden boeken geopend. (...) De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. Openbaring 20 : 12

14 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 OOK WIE IN CHRISTUS IS, MOET NOG DOOR GODS OORDEEL HEEN. 1.‘Oordeel’ en ‘veroordeling’ (Romeinen) 2.Het ‘oordelen door God’ komt nog (Romeinen) 3.De redding uit het oordeel komt nog 4.Over alles wat je doet, komt straks een oordeel 4.Over alles wat je doet, komt straks een oordeel 5.Leef heilig uit ontzag voor God die nu en straks oordeelt 5.Leef heilig uit ontzag voor God die nu en straks oordeelt

15 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15

16 Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. 2 Korinthe 5 : 9 - 10 Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. 1 Korinthe 11 : 28, 29

17 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. 1 Korinthe 11 : 30 - 32

18 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 OOK WIE IN CHRISTUS IS, MOET NOG DOOR GODS OORDEEL HEEN. 1.‘Oordeel’ en ‘veroordeling’ (Romeinen) 2.Het ‘oordelen door God’ komt nog (Romeinen) 3.De redding uit het oordeel komt nog 4.Over alles wat je doet, komt straks een oordeel 4.Over alles wat je doet, komt straks een oordeel 5.Leef heilig uit ontzag voor God die nu en straks oordeelt 6.Vertrouw op Christus: geen veroordeling 6.Vertrouw op Christus: geen veroordeling

19 Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marcus 16 : 16 wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Romeinen 8 : 1


Download ppt "Leerdienst over het komende oordeel Openbaring 20 : 11 - 15 Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden Hij houdt zich gereed (hij staat klaar)"

Verwante presentaties


Ads door Google