De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterclass onderwijstijdverlenging (OTV) voor beginners Ton Klein (Oberon) Hanny Voskuylen (pl. Zomerschool Leeuwarden) Bodes Kroes (Gemeente Leeuwarden)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterclass onderwijstijdverlenging (OTV) voor beginners Ton Klein (Oberon) Hanny Voskuylen (pl. Zomerschool Leeuwarden) Bodes Kroes (Gemeente Leeuwarden)"— Transcript van de presentatie:

1 Masterclass onderwijstijdverlenging (OTV) voor beginners Ton Klein (Oberon) Hanny Voskuylen (pl. Zomerschool Leeuwarden) Bodes Kroes (Gemeente Leeuwarden) 9 januari 2014

2 Onderwijstijdverlenging Vormen van onderwijstijdverlenging: schakelklassen (voltijd, deeltijd, vsd) verlengde schooldag weekendscholen zomerscholen Masterclass OTV voor beginners

3 Verlengde schooldag (VSD) Doelstelling: taal-/rekenprestaties verbeteren Kenmerken: school- of wijkgericht Duur: variërend van 1 – 6 uur per week Doelgroepen: onderpresteerders (C- en D-leerlingen) maar ook high potentials (BSA) Masterclass OTV voor beginners

4 Zomerscholen Doelstelling: zomerdip, overgang PO-VO? Kenmerken zomerschool: ‘s ochtends school, ‘s middags verrijking Vaak bovenschoolse voorziening/ wijkgericht Voorbeelden: Vlissingen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem. Leeuwarden Masterclass OTV voor beginners

5 Aandachtspunten extra onderwijstijd Expliciete doelstellingen Duidelijk doelgroep Taal en rekenen centraal, maar aanvullen met verrijking Kenmerken effectief onderwijs Aandacht voor zelfvertrouwen Aansluiting met reguliere curriculum Stimuleren ouderbetrokkenheid Goede randvoorwaarden Masterclass OTV voor beginners

6 Stappenplan 1.Maak een beleidsanalyse 2.Bepaal doel(en) en doelgroep 3.Kies het organisatieniveau 4.Denk na over een geschikte variant 5.Financiën 6.Personeel 7.Evaluatie en bijstellen

7 Stap 1: maak een beleidsanalyse Op welk gebied blijven prestaties van leerlingen achter? Zijn er groepen leerlingen die onderpresteren? Is dit stadsbreed of in bepaalde wijken? Masterclass OTV voor beginners

8 Stap 2: bepaal doel(en) en doelgroep Wie en wat wil je bereiken? Op welke scholen met de OTV zich richten? Op welke leerlingen? Welke leeftijdsgroep? Wat wordt er met de OTV beoogd? Welke doelen zijn er en op welk vakgebied Masterclass OTV voor beginners

9 Stap 3: kies het organisatieniveau Organisatie en uitvoering per school of met meerdere scholen tegelijk? Samenwerking door clusters van scholen, bijvoorbeeld op wijk- of op stadsniveau? Voor verschillende besturen? Werk je volgens hetzelfde plan of heeft iedereen een eigen invulling? Hoe lang duurt de VSD/zomerschool? Wanneer? Masterclass OTV voor beginners

10 Stap 4: denk na over een geschikte variant Alleen taal en rekenen centraal of ook andere thema’s als overgang po-vo? Zomerschool: Alleen ‘s ochtends of ook verrijking ‘s middags? Thematische invulling of niet? Op welke locatie? Masterclass OTV voor beginners

11 Stap 5: Financiën – kostenindicatie zomerschool Masterclass OTV voor beginners Voorbereiding externe projectleider pm leerkracht (6 mnd. 1 dag per week)€ 7.000,- Uitvoering (1 week) leerkracht per groep per week€ 1.375,- afstemming VO (per groep)€ 1.000,- leermiddelen (per groep)€ 1.250,- middagactiviteiten (per groep)€ 1.000,- exploitatie lokaal (per groep)€ 500,- PR, werving selectie (per groep)€ 500,- scholing (per groep)€ 500,- monitoring en evaluatie (per groep)€ 500,- Subtotaal€ 6.625,-

12 Stap 5: Financiën – kostenindicatie VSD Masterclass OTV voor beginners SchakelklasVoltijdDeeltijdVSD Personeel€ 55.000,-€30.000,-€ 10.000,- Coördinatie€ 5.000,- € 2.000,- Exploitatie€ 4.000,- € 1.000,- Voorlichting€ 1.000,- Leermiddelen*€ 6.000,- €5.000,- Scholing*€ 5.000,- Ondersteuning*€ 10.000,-€ 8.000,-€ 2.000,- Gastdocenten€ 2.500,- Totaal€ 86.000,-€ 59.000,-€ 23.500,- *) éénmalige kosten Bron: www.schakel-klassen.nlwww.schakel-klassen.nl

13 Stap 6: Personeel Wie heb je nodig? Directeur/projectleider, leerkrachten, onderwijsassistenten, stagiaires, vakkrachten? Wat voor aanstelling? Eigen personeel: tijdelijke uitbreiding aanstelling of vrijwilligersvergoeding Personeel van buiten: via uitzendbureau of pay-roll onderneming. Zzp-ers. Masterclass OTV voor beginners

14 Stap 7: Evaluatie en bijstellen Achteraf evalueren hoe zomerschool is verlopen Resultaten in beeld brengen: vragenlijst SOEM? Aandacht voor resultaten in de pers Planning voor volgend jaar Masterclass OTV voor beginners

15 Overige aandachtspunten Klein beginnen Nadenken over PR, zowel vooraf als gedurende zomerschool Stel zo snel mogelijk een projectleider aan Eigen curriculum of inkopen? http://www.levensecht-leren.nl/ Masterclass OTV voor beginners

16 Voorbeeld: zomerschool Leeuwarden Hanny Voskuylen (projectleider zomerschool 058) Bodes Kroes (gemeente Leeuwarden) Masterclass OTV voor beginners


Download ppt "Masterclass onderwijstijdverlenging (OTV) voor beginners Ton Klein (Oberon) Hanny Voskuylen (pl. Zomerschool Leeuwarden) Bodes Kroes (Gemeente Leeuwarden)"

Verwante presentaties


Ads door Google