De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Bijeenkomst over de Kraaijenbergse Plassen 16 -3-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Bijeenkomst over de Kraaijenbergse Plassen 16 -3-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Bijeenkomst over de Kraaijenbergse Plassen 16 -3-2016

2 Programma 19.45 uur Ontvangst en inloop 20.00 uur Introductie wethouder Gerard Stoffels 20.15 uur Presentatie enkele plannen ondernemers 20.45 uur Presentatie Erik van Nuland met zijn visie 21.00 uur Aan de slag: De Kraaijenbergse als toeristische poort 22.00 uur Informele afronding en borrel

3 Visie op de Kraaijenbergse Plassen Erik van Nuland

4 Inhoud Wat hebben we eigenlijk te bieden? Trends Concurrenten Swot-analyse Enkele bespiegelingen voor de visie 6 vragen aan u

5 Wandelen

6 Fietsen

7

8

9 Evenementen

10 Overnachten

11 Eten en drinken

12 www.kraaijenbergseplassen.nl

13 De Kraaijenbergse Plassen omschrijft zich met woorden als: Veelzijdigheid, Diversiteit, Genieten, Ontspannen en Actief bezig zijn.

14 Verzadigingsverschijnselen B&B en verhuur Groepsaccommodatie Kamperen Dagrecreatie Air B&B Hotels Jachthaven

15 Watersport – Structurele afname botenbezit op middellange termijn – Van de botenbezitters is ruim 50% ouder dan 60 jaar – Verschuiving van bezit van grote kajuitboten naar de veel kleinere sloepen – De helft van de 144.000 kajuitjachten is ouder dan 34 jaar – Minder vaarbewegingen; boot wordt verblijfsplaats – Nog steeds plannen voor nieuwbouw en uitbreiding – Daling buitenlandse watersporters, vooral Duitsers – Kansen huurmarkt (van bezitten naar beschikken) – Kansen extra services zoals ‘ontzorgen’ (service op maat voor beheer boot)

16 Van beleving naar zingeving/betekenisvol

17 Digitalisering, informatisering

18 Leisure = Vrijetijdseconomie = Meer dan recreatie en toerisme Natuur en landschap Toerisme en recreatie horeca Kunst en cultuur winkels verblijf topsport fitness events Sport Detail- handel dag- recreatie musea natuurpoort gebieden routes erfgoed binnenstad Crossovers/verbindingen

19 Stedelijke dynamiek

20 Duurzaamheid

21 Delen is het nieuwe hebben

22 Concurrenten? Kraaijenbergse Plassen: 500 ha water en 250 ha oever Maasplassen Midden-Limburg: 3.000 ha Gouden Ham: 330 ha Eiland van Maurik: 220 ha

23 Midden/Limburg

24 Verblijfsrecreatie volgt dagrecreatie. M.a.w. hoe groter het aanbod hoe meer de gast verleid wordt langer te blijven en de behoefte aan verblijfsmogelijkheid toeneemt. Voldoende water beschikbaar om de waterrecreatiedoelgroepen te bedienen Kwaliteiten in het landschap in relatie tot de noodzakelijke hoogwatermaatregelen is speerpunt Uit visie op Maasplassen: 3 overwegingen

25 Nautisch programma 1.Flexibiliteit in regelgeving 2.Watersport voor iedereen: kennismakinggebied voor verschillende leeftijdsgroepen 3.Integratie met verblijfsrecreatie 4.Bestemmingen om heen te varen 5.Variatie in haventypologieën 6.Service en bedrijvigheid 7.Jonge doelgroepen binden: hoge fun-factor, lage drempel 8.Variatie voor oeverrecreatie 9.Beleefbare waterkant 10.Activiteiten vanaf de oever: vissen, duiken 11.Rondvaarten en riviercruises 12.Kennis, evenementen, tijdelijke functies en marketing

26 Gouden Ham

27 Opvallende zaken Oevers bijna geheel benut voor recreatieve doeleinden Hoogwaardige verblijfsrecreatieve trekkracht beperkt Bereikbaarheid matig Veel passantenplaatsen Buiten fitness Evenemententerrein Geen collectieve marketing Kracht van pontjes

28 Eiland van Maurik 220 ha

29 Opvallende zaken Niet-watergebonden dagrecreatie Aanbod voor groepenmarkt Beleving: struinen, waterkrachtcentrale, vistrap Binnenschipperslocatie Geen collectieve marketing

30 Sterktes Bereikbaarheid (A73) Waterplezier met grote diversiteit Directe verbinding met de Maas Plannen ondernemers Natuurlijke zonering Ruimtelijke Ordening Draagvlak inwoners Oevers in handen van gemeente

31 Zwaktes Geen toeristische entiteit/reputatie/bekendheid Industrieel décor / snelweg alsook entree over water Onvoldoende samenhang aanbod/profiel zowel intern als extern (Waar ga ik heen/waar ben ik) Druk op kom Linden Geen iconen aanwezig Geen gebiedspoort(en) met voorzieningen Veel plannen nog weinig realisatie Geen toeristisch aantrekkelijke omgeving

32 Kansen Water heeft autonome aantrekkingskracht Plannen van ondernemers Regionale markt Ambities Land van Cuijk

33 Bedreigingen Verzadiging waterrecreatie, verblijfsparken/2e huis parken Investeringsruimte t.b.v. omgevingskwaliteit

34 Opgave toeristische poort Basis ligt bij private bedrijfsleven Maar alleen kansrijke ontwikkeling van Kraaijenbergse Plassen als een samenspel van publiek-private samenwerking Hoe optimaliseren we deze publiek-private samenwerking met ieder zijn rol daarin?

35 Rol publieke deel 1.Voorwaarden scheppen: (ruimtelijk) toetsingskader voor ontwikkelingen voor het private domein 2. Investeringen in het publieke domein 3. Faciliteren innovatie en samenwerking

36 Rol private deel 1.Innovatie en ondernemerschap horen bij bedrijfsleven 2.Marketing van gasten is primair aangelegenheid bedrijfsleven. Noodzaak tot gezamenlijke marketing is evident (maar eigen verantwoordelijkheid). 3.Bijdrage aan onderhoud-beheer van publieke (routegebonden) voorzieningen (alleen bij win- win)

37 Overwegingen functies, markten Niet-commerciële, met name dagrecreatieve watersportelementen combineren met commerciële bedrijvigheid Niches: campers, strandslaaphuisjes Woonfuncties op water (woonboot?) Onderscheidende gebiedsonderscheidende evenementen Niet-watergebonden dagrecreatie Meer elkweervoorzieningen?

38 Overwegingen omgevingskwaliteit Entree, visitekaartje Beleving wandelen en fietsen Versterking onderscheidendheid met verhalen. Denk aan strijd tegen water, Beerze Overlaat Nadere zonering?

39 Vragen t.b.v. visievorming 1.Wat missen we nog in het gebied en waar? Publiek-privaat. 2. Wat moet er gebeuren om de (vele) plannen te realiseren? 3. Hoe moeten we het organiseren om de toeristische poort het beste in te vullen? Meer samenhang te krijgen? Gemeente, ondernemers, inwoners, derden. 4. Zijn er verdienmodellen voor gemeente te noemen? 5. Met welke kernwoorden zijn Kraaijenbergse Plassen te vatten (i.v.m. de vermarketing) 6. Wilt u verder nog iets kwijt?

40 Reactie achteraf Van Nuland & Partners Erik van Nuland Info@vnuland.nlInfo@vnuland.nl 06 222 48 460


Download ppt "Welkom Bijeenkomst over de Kraaijenbergse Plassen 16 -3-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google