De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bibliotheekbeleid gemeente Nuth 2012 - 2015 Eén gecertificeerde bibliotheek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bibliotheekbeleid gemeente Nuth 2012 - 2015 Eén gecertificeerde bibliotheek."— Transcript van de presentatie:

1 Bibliotheekbeleid gemeente Nuth Eén gecertificeerde bibliotheek

2 Inhoud presentatie De aanleiding Ontwikkelingen Bibliotheekwerk Nuth Types bibliotheekvoorzieningen Financiële kaders De scenario’s De keuze; spreidingsbeleid? Advies B&W Risico’s Vragen

3 De aanleiding Huidige beleid – Visiedocument Openbaar Bibliotheekwerk gemeente Nuth 2006 – 2010 eindigt per 2011 Raadsbesluit ; bestaande bibliotheekbeleid ter discussie stellen Ingetrokken motie CDA ; nodige aandacht besteden aan instandhoudingskosten bibliotheek → toezegging wethouder om dit mee te nemen bij de bijstelling van het beleid Raadsbesluit inzake uitgangspunten voor te herziene beleid. O.a. één hoofdvestiging in Nuth, in Schimmert en Hulsberg bibliotheekvoorzieningen i.c.m. brede scholen, en inwoners van de andere kernen bedienen.

4 Ontwikkelingen A.Bibliotheekvernieuwing Inhoudelijk vijf kernfuncties; 1. kennis en informatie 2. ontwikkeling en educatie 3. kunst en cultuur 4. lezen en literatuur 5. ontmoeting en debat Kwaliteitsverbetering Landelijk dekkend netwerk van basisbibliotheken

5 B.Gemeentelijke budgetten VOB: 93% van alle bibliotheken krijgen te maken met bezuinigingen VOB: in Nederland 4 gemeenten die niet bezuinigen (Almelo, Alphen a.d Rijn, Spijkenisse en Heerlen) In meeste gemeente een korting tot 8%, maar ook tussen 10% en 20 %. Bibliotheek Berkelland: in % korting op subsidie, vanaf 2013 vervalt subsidie (vier vestigingen zullen sluiten) Bibliotheek Barneveld: 50% korting op subsidie Bibliotheek Rotterdam: van de 21 vestigingen verdwijnen er 15

6 Bibliotheekwerk Nuth Één bibliotheekbestuur; Stichting Openbare bibliotheek Nuth (OBN) 1 hoofdvestiging in Nuth 1 nevenvestiging in Hulsberg 1 Brede School-bibliotheek in Schimmert 2 Bibliotheek Uitleenpunten Basisscholen (BUB) in Vaesrade en Wijnandsrade Parkstad: sinds 2008 Federatie Parkstad Limburg Bibliotheken (FPLB). Samenwerking in de back-office

7 Types bibliotheekvoorzieningen Basisbibliotheek dient te voldoen aan certificeringseisen; alle 5 kernfuncties, minimaal 15 uur open, digitale toegang tot collecties..... Servicepunt niet alle vijf de kernfuncties, minimaal 4 uur per week open Brede School-bibliotheek Samenwerking school ↔ bibliotheek en andere partijen. Vijf kernfuncties kunnen op aangepast niveau aangeboden worden aan alle inwoners van de kern Boek1Boek Aangeboden via (en mede door) de basisscholen; kinderen bestellen een boek welke wordt bezorgd. Vooral ook digitaal informatieaanbod. Zelfbedieningsbibliotheek Geautomatiseerd systeem. Geen personeel nodig, enkel toezicht.

8 Financiële kaders Certificeringsnorm: minimaal € 14,39 per inwoner. Nuth: € Gemeentelijke begroting 2011: € (incl. huisvestingskosten en vernieuwingsgelden) Huisvestingskosten: Nuth€ Schimmert€ Hulsberg€ Vaesrade€ 0 Wijnandsrade€ 0

9 Basisbibliotheek:€ Brede School-bibliotheek:€ Basisbibl. + 2 BS-bibl.:€ (i.p.v. € ) Boek1Boek: € 28,50 per ll. W’r€ V’r€ H’berg€ Smt€ Zelfbediening: eenmalige investeringskosten € en jaarlijkse exploitatielasten € per systeem. Al deze bedragen zijn exclusief huisvestingskosten en vernieuwingsgelden.

10 De scenario’s Scenario 1 Eén basisbibliotheek voor de gehele gemeente. subsidie bibliotheek€ huisvestingskosten€ vernieuwingsgelden € Totaal benodigde subsidie€

11 Scenario 2 Eén basisbibliotheek in Nuth en 2 BS-bibliotheken in Smt en Hberg subsidie bibliotheek€ vernieuwingsgelden € € huisvestingskstn Nuth € huisvestingskstn Smt€ huisvestingskstn Hberg€ € Totaal benodigde subsidie€

12 Scenario 3 Eén basisbibliotheek in Nuth en 2 BS-bibliotheken in Smt en Hberg en B1B in V’r en W’r subsidie bibliotheek€ vernieuwingsgelden € € huisvestingskstn Nuth € huisvestingskstn Smt€ huisvestingskstn Hberg€ € (gelijk aan scenario 2)€ B1B W’r€ B1B V’r€ Totaal benodigde subsidie€

13 Scenario 4 Één basisbibliotheek in Nuth, in de kernen B1B subsidie bibliotheek€ huisvestingskosten€ vernieuwingsgelden € (gelijk aan scenario 1)€ B1BW’r€ V’r€ H’berg€ Smt€ 7.894€ Totaal benodigde subsidie€

14 Scenario 5 Één basisbibliotheek in Nuth, één BS-bibliotheek in Schimmert, en B1B in Hulsberg, Vaesrade en Wijnandsrade Nuth: (scenario 1)€ Smt:subs. aan bibl.€ huisvestingskosten€ € B1BW’r € V’r€ H’berg€ 8.692€ Totaal benodigde subsidie€

15 Kosten ↔ begroting 2011 Sc.omschrijvingkostenbegrotingverschil 1Één basisbibl Éen basisbibl. BS Hulsberg BS Schimmert Éen basisbibl. BS Hulsberg BS Schimmert B1B V’rade B1B W’rade – 4Éen basisbibl. B1B V’rade B1B W’rade B1B Hulsberg B1B Schimmert Éen basisbibl. BS Schimmert B1B V’rade B1B W’rade B1B Hulsberg

16 De keuze; spreidingsbeleid? JA, voorzieningen in de kernen (behouden) Leefbaarheid kernen Belevingsgevoel Optimale ondersteuning scholen (leesbevordering, informatieverstrekking, laaggeletterdheid, taalachterstand, voorschoolse educatie) Feitelijke rendement ?? NEE, geen voorzieningen in de kernen Toenemende mobiliteit Digitalisering Dalend inwonersaantal Kosten

17 Advies B&W Scenario 1; één gecertificeerde basisbibliotheek voor de gehele gemeente. Omdat: wij op dit moment relatief (te) veel bieden leefbaarheidsfunctie deels ook anders ingevuld kan worden de toenemende mobiliteit wordt erkend, alsmede de digitalisering en het dalend inwonersaantal wij de kosten voor het bibliotheekwerk beheersbaar wensen te houden (signalen raad) (o.g.v. raadsbesluit inzake Brede School Hulsberg, is een BS- bibliotheek aldaar uitgesloten)

18 Risico’s Huurkosten Hulsberg (gemeenschapshuis) ± € per jaar Exploitatielasten BS-bibl. Schimmert ± € per jaar Frictiekosten bibliotheek Maatschappelijke onrust Medewerking St. Openbare Bibliotheek Nuth

19 Vragen ????


Download ppt "Bibliotheekbeleid gemeente Nuth 2012 - 2015 Eén gecertificeerde bibliotheek."

Verwante presentaties


Ads door Google