De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitleg Balans,Verlies en winstrekening, resultaat, brutowinst, eigen vermogen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitleg Balans,Verlies en winstrekening, resultaat, brutowinst, eigen vermogen."— Transcript van de presentatie:

1 Uitleg Balans,Verlies en winstrekening, resultaat, brutowinst, eigen vermogen

2 Je hebt nu € 12.000,00 op de bank staan van jouw privé rekening (ABN) Het is 31-12-2008 Bank Prive (ABN) Bezit/ tegoedSchuld/eraf 31-12-20081111111111111 € 12.000,00-

3 Ik wil een eigen zaak beginnen in snowboards en open een zakelijke bankrekening bij de ING. Van dat privé geld wordt van ABN naar ING geboekt € 10.000,00 De rekening Bank Zaak (ING) ziet er dan als volgt uit : Bank Prive (ABN) Bezit/ tegoedSchuld/eraf 31-12-20081111111111111 € 12.000,00- 1-1-200911 € 2.000,00 1-1-2009 € 10.000,001111111111 1-1-2009 Bank Zaak (ING) Bezit/ tegoed Schuld 1-1-2009 1111111111 € 10.000,00

4 Eigen vermogen is het geld dat je er zelf ingestoken hebt. De rekening Eigen vermogen ziet er dan als volgt uit Eigen vermogenEigen geld 1-1-2009 € 10.000,001111111111

5 Een Balans is een overzicht van je Bezit, Eigen vermogen en Schuld. De balans ziet er daarna als volgt uit: Bezit staat links of debet Eigen vermogen staat rechts of credit Balans1-1-2009 Bezit/ tegoed Eigen geld Bank (ING) 1111111111 € 10.000,00 Eigen vermogen € 10.000,001111111111

6 Per bank worden 60 snowboards met een inkoopprijs van € 100,00 gekocht. Mijn tegoed op de bank neem af met: € 6.000,00 Mijn voorraad neem toe met: € 6.000,00 3-1-2009Bank Zaak (ING) Bezit/ tegoed Eraf 1-1-20091111111111 € 10.000,003-1-2009 € 6.000,00111111 3-1-2009 1111 € 4.000,00 Bezit/ tegoedVoorraad 3-1-2009 111111 € 6.000,00 Balans3-1-2009 Bezit/ tegoed Eigen geld Bank (ING)1111111111 € 4.000,00Eigen vermogen € 10.000,001111111111 Voorraad111111 € 6.000,00 Totaal € 10.000,00

7 Ik verkoop per kas 50 snowboards met een inkoopprijs van € 100,00 voor € 240,00 De voorraad daalt met 50 * € 100,00 = € 5.000,00 Mijn kas stijgt met 50 * € 240,00 = € 12.000,00 Mijn winst stijgt met 50 * €140,00 = € 7.000,00 6-1-2009 Bezit/ tegoedVoorraadEraf 3-1-2009 111111 € 6.000,00 6-1-2009 € 5.000,0011111 6-1-20091 € 1.000,00 kas0 6-1-2009111111111111 € 12.000,00 winstEigen geld 6-1-2009 € 7.000,001111111

8 De balans en Verlies/winstrekening (apart) wordt dan: Balans6-1-2009 Bezit/ tegoedEigen geld Bank (ING)1111111111 € 4.000,00Eigen vermogen € 10.000,001111111111 Voorraad1 € 1.000,00winst € 7.000,001111111 kas111111111111 € 12.000,00 Totaal € 17.000,00 Verlies en winst6-1-2009 Inkoopwaarde omzet 11111 € 5.000,00Omzet € 12.000,00111111111111 Winst11111111 € 7.000,00 Totaal € 12.000,00 De Inkoopwaarde van de omzet (IWO) is de totale inkoopprijs van de verkochte producten

9 Voor privé gebruik wordt € 3.000,00 uit de kas gehaald op 10-1-2009 De kas neemt af met € 3.000,00 Het Eigen vermogen neemt af met € 3.000,00 Je zou het ook op een rekening privé of winst kunnen boeken. Balans10-1-2009 Bezit/ tegoed Eigen geld Schuld Bank (ING)1111111111 € 4.000,00Eigen vermogen € 7.000,001111111 Voorraad1 € 1.000,00winst € 7.000,001111111 kas111111111 € 9.000,00 Totaal € 14.000,00

10 Je ziet dat het eigen geld dat ik in de zaak gestoken hebt nu € 7.000,00 is De winst die ik behaald hebt was € 7.000,00 Als ik er nu geen geld meer uithaalt voor mezelf heb ik nu € 14.000,00 Eigen vermogen De winst is immers ook voor mij want ik ben de eigenaar (bij eenmanszaak) De winst of resultaat wordt dus in dit geval aan je eigen vermogen toegevoegd.In dit geval was de winst € 7.000,00 en hield ik dat ook echt over (nettowinst)

11 Stel dat ik nog € 1.000,00 aan huur had moeten betalen op 14-1-2009 De winst was dan geweest € 6.000,00 De schuld aan huur neemt met € 1.000,00 toe Verlies en winstjanuari-09 Inkoopwaarde omzet 11111 € 5.000,00Omzet € 12.000,00111111111111 Huurkosten1 € 1.000,00 Winst11111111 € 6.000,00 Totaal € 12.000,00

12 Er worden 40 snowboards met een inkoopprijs van € 100,00 gekocht op 18-1-2009. Ik betaal later want heb de factuur nog niet ontvangen Mijn schuld aan mijn leverancier neem toe met: € 4.000,00. Deze leverancier is dan een crediteur, crediteuren neemt toe met € 4.000,00 Mijn voorraad neem toe met: € 4.000,00 Balans18-1-2009 Bezit/ tegoedEigen geldschuld Bank (ING)1111111111 € 4.000,00Eigen vermogen € 7.000,001111111111 Voorraad111111 € 5.000,00Winst € 6.000,001111111 kas111111111111 € 9.000,00 nog te betalen huur € 1.000,001 crediteuren € 4.000,001111 Totaal € 18.000,00 Bezittingen Hoe ik aan het geld kom om de bezittingen te betalen

13 Onthoud: Eigen vermogen is het geld dat je zelf in het bedrijf steekt Eigen vermogen is niet hetzelfde als kas of bank Het eigen vermogen verandert door: privé storting, maken van winst /verlies, privé opname Bezittingen staan links of debet Eigen vermogen en schulden staan rechts of credit Links staan de bezittingen en rechts staat in een balans hoe ik aan het geld voor de bezittingen ben gekomen. Omzet = totale verkopen in euro's Inkoopwaarde omzet = totale inkoopprijs van de verkochte Omzet Bruto-winst = Omzet - Inkoopwaarde omzet Netto-winst = Bruto-winst - overige kosten


Download ppt "Uitleg Balans,Verlies en winstrekening, resultaat, brutowinst, eigen vermogen."

Verwante presentaties


Ads door Google