De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe werken Peter Ruchti directeur draaijer+partners

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe werken Peter Ruchti directeur draaijer+partners"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe werken Peter Ruchti directeur draaijer+partners
Onze ervaringen met het nieuwe werken, maar graag nog even stilstaan bij het niewue werken en de relatie met het kantoor.

2 Huidig kantoor afspiegeling van 20e eeuw
Geen samenwerking….. Gesloten omgeving…... Geen sfeer Slechte bezetting (< 50%)….. Dat we wel wat kunnen verbeteren lijkt ons logisch. De meeste kantoorhoudende organisaties hebben het cellenkantoor nog als basis

3 Feiten fysieke werkomgeving
Gemiddelde werkplek kost € ,-. De gemiddelde werkplek is slechts 45% van de kantoortijd echt bezet. Grote organisaties geven per jaar gemiddeld € 1.800,- per werkplek uit aan interne verhuizingen. 99% van de werkers in een innovatief kantoorconcept wil niet meer terug naar de oude situatie. Een innovatief kantoorconcept levert veel ruimtebesparing op. Bedrijfsmatig kijkt naar huisvesting als produktiemiddel dan valt ook wat te winnen, als je de bezettingsgraad rekent over 24 uur en 365 dagen dan komt de beztting dicht bij de 5%... Als shelll zijn produktiemiddelen zo zou inzetten…

4 Huisvesting als startpunt en katalysator van het nieuwe werken
Het nieuwe werken biedt kansen voor efficiënter en duurzamer gebruik van de vastgoedportefeuille en kan tot 30% op de huisvestingskosten besparen.  Verder blijkt dat 2/3 van de respondenten reductie van het kantooroppervlak en kostenreductie als belangrijke drijfveer zien voor het nieuwe werken.  Alhoewel de focus van het nieuwe werken zich meer gaat richten op kostenreductie, blijkt uit de enquête dat bij 70% van de respondenten het nieuwe werken als de manier wordt gezien om talentvolle medewerkers aan zich te binden Deloitte december 2010 In onze jarenlange zoektocht naar het beter laten functioneren van organisatie door hun huisvesting was al de conclusie getrokken dat organisatieontwikkeling en huisvesting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Huisvesting draagt bij aan cultuur, sfeer beleving, welbevinden van medewerkersen en produktiviteit. Een efficient en effectieve huisvesting vereist vaak een andere manier van samenwerken en leidinggeven. Daarbij biedt hnw/werkplek innovatie ook vaak een harde verdiencapaciteit die bepalend is voor de businesscase/cq het opstarten van hnw. Daarom zie we ook vaak dat huisvesting de aanleiding is voor hnw

5 Het nieuwe werken: veranderen van de manier van werken
Wel onlosmakelijk met elkaar verbonden maar vereist wel een eigen aanpak voor de eigen dynamiek. De projectmatige werkwijze in huisvesting kan helpen om de wat diffusere organisatieveranderingsprocessen te organiseren/structurren

6 Succesfactoren Nieuwe huisvesting wordt vaak gebruikt als hefboom voor het aan de slag gaan met het nieuwe werken (concreet, planbaar). Visie en ambitie van de organisatie is leidend. Integrale benadering (huisvesting en facilities, ICT en social media, mens en organisatie). Voortbouwend op competenties die al aanwezig zijn. Open communicatie (ruimte voor positieve en negatieve meningen). Implementatieaanpak is maatwerk. Motiveren en inspireren, gebruik dat!

7 Ontwikkeling nieuwe werken voor overheid (1)
Seats2Share: flexplekken in gemeentehuizen. 50% van de gemeentehuizen gaat werkplekken aanbieden aan andere gemeentes. Na een jaar van studie en debat is werkgroep tot de conclusie gekomen dat de overheid het nieuwe werken dient te omarmen. 

8 Ontwikkeling nieuwe werken voor overheid (2)
Aanbeveling rapport trends in Mobiliteit: vanaf 2011 zo'n 25% van alle medewerkers in overheidsdienst thuis, op afstand of mobiel te laten werken (Capgemini/Transumo). Kantoorgebruiker cruciale speler in aanpak kantorenleegstand Circa helft van de kantorenvoorraad moet worden aangepast aan nieuwe werkplekstrategieën en het verhogen van de bezettingsgraad van werkplekken (Jones Lang LaSalle) Casco, inrichting maar met name installatietechnisch

9 Kantorenmarkt - regio Groningen
Wat doet dit nu met de kantorenmarkt!? Ene kant voldoet functioneel/technisch niet, maar andere kant ook volume terwijl economie al zijn invloed heeft! 8% leegstand versus landelijk 16% Bron: Dynamis

10 Kantorenmarkt - regio Assen
Wat zou ontwikeling zijn => % leegstand (ook nog vergrijzing) 21% leegstand versus landelijk 16% Bron: Dynamis

11 Wat doen we met ons eigen vastgoed?
Gemeente Groningen heeft circa m² in gebruik voor circa medewerkers. Gaat van delingsgraad 1 naar 0.8. Gemeente Assen past gemeentehuis aan: Van 400 werkplekken voor 400 medewerkers naar 440 wekplekken voor 550 medewerkers. Maximum capaciteit: 514 werkplekken 2-3 panden worden afgestoten. Beide overheidsorganisaties hebben ook nog veel onderwijs/culturele/sport gebouwen in eigendom…

12 Als je niet zelf de regie neemt, dan wordt deze voor je genomen….
Aanbevelingen IVBN aan Rijk: Aandacht voor herontwikkelingopgave (financiering en stimuleringsmaatregelen) Provincies regie over regionale kantorenmarkten Gemeenten geen nieuwbouwbeleid maar voorraadbeleid Medewerkers gaan nieuwe werken op eigen manier toepassen… Maar niet in fase Vanuit vastgoedmarkt wordt leegstand als maatschappelijk probleem ervaren, overheid moet dit gaan reguleren. IVBN = institutionele beleggers

13 Bedankt voor uw aandacht
Vragen?

14 Wat doet dit met de kantorenmarkt?
aanbod 2011 % aanbod t.o.v. 2010 Nederland 16% Regio Groningen 8% Regio Assen 41.000 21% Bron: Dynamis

15 Kantorenmarkt - regio Groningen
Kantorenmarkt regio Groningen laatste jaren vrij stabiel. Transactievolume redelijk op niveau. Europapark belangrijkste kantorenontwikkelingen (aanbod m²). 2011 start bouw Sociale Zaken en Werkgelegenheid (oplevering 2013). Martini Trade Park visie ontwikkeling - gemeente samen met eigenaren. Grootste aanbod pand: Groningen West ( m² vvo).

16 Kantorenmarkt - regio Assen
ambitie is om tot m² kantoorruimte aan de voorraad toe te voegen (centrum/stationsgebied en Assen Zuid). Na twee jaren van daling is het aanbodcijfer in de regio Assen in 2010 fors gestegen. Transacties in regio is gering. Opnamecijfer wordt bepaald door enkele relatief grote transacties in Assen (Noord en centrum). Assen Zuid hebben geen noemenswaardige opnameontwikkelingen plaatsgevonden.

17 Bevolkingsgroei In ruim een kwart van gemeenten daalt aantal inwoners tot 2040 met meer dan 2,5%: in totaal gaat het hierbij om een kwart miljoen inwoners. Tel daarbij de vergrijzing.


Download ppt "Het nieuwe werken Peter Ruchti directeur draaijer+partners"

Verwante presentaties


Ads door Google