De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorontwerpbestemmingsplan Kom Schore 6 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorontwerpbestemmingsplan Kom Schore 6 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 voorontwerpbestemmingsplan Kom Schore 6 januari 2010

2 Plankaart In basis gaat het om een beheersplan.

3 Uitsnede plankaart In basis gaat het om een beheersplan.

4 De volgende stap De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat het bestemmingsplan gedurende de looptijd van 10 jaar aangepast moet worden. Om die reden is gekeken naar de mogelijkheden voor woningbouw uitgaande van de behoefte van 1 – 2 woningen per jaar.

5 Themakaarten Geluidscontouren

6 Themakaarten spuitcirkels (indicatief) contour industrielawaai AMK-kaart Provincie Zeeland

7 Themakaarten Indicatie spuitcirkels en Industrielawaai

8 Kom Schore luchtfoto Nieuwe Kerkplein Frisostraat Steenweg Kanaalweg Zandweg Langstraat Haaimeet Boomweidelaan Eeweg

9 Potentiële woningbouwlocaties In dit stadium is het niet de intentie om het exacte aantal woningen vast te leggen, maar vast te stellen of op de betreffende locatie woningbouw wenselijk is en welke typologie. Uitgangspunten: Het versterken van de dorpskern en dorpsstructuur; De locaties zijn gezocht op die plekken waar het ruimtelijk gezien wenselijk wordt geacht; Doorzichten worden behouden; In dit stadium is nog niet gekeken naar eigendomsverhoudingen; Uitgangspunt is in principe vrijstaande woningen of twee-onder-kapwoningen; Er moet gefaseerd met 1 á 2 woningen per jaar kunnen worden gebouwd; In nadere uitwerking per locatie zullen de ruimtelijke, financiële en milieutechnische mogelijkheden aan bod komen.

10 Potentiële woningbouwlocaties Welk type en welke uitstraling?

11 Nieuwe Kerkplein en Frisostraat Locatiestudies

12 Steenweg en Boomweidelaan Locatiestudies

13 Langstraat/Zandweg

14 Tussen Langstraat/Zandweg en Haaimeet Locatiestudies

15 Boomweidelaan

16 Tussen Boomweidelaan en Langstraat/Zandweg Locatiestudies

17 De volgende stap De uitkomsten uit de locatiestudies zullen moeten worden verwerkt op de plankaart. Voor die locaties die gekozen worden als toekomstige woningbouwlocaties kan gedacht worden aan een concrete bestemmingsplanwijziging, een dubbelbestemming of een wijzigingsbevoegdheid. LET OP: Als er een mogelijkheid op kaart komt betekent dat, dat er een woning mag, maar niet moet; Nader onderzoek op haalbaarheid en splitsing van kadastrale percelen is aan de initiatiefnemer; Er zal een bijdrage afgedragen moeten worden ten behoeve van de algemene voorzieningen van Schore, zoals groen, wegen

18 Plankaart Welke mogelijkheden worden opgenomen op de kaart.

19 Plankaart Welke mogelijkheden worden opgenomen op de kaart. Wat vindt u van de mogelijkheden? Zijn er plekken die echt niet in aanmerking komen? Zijn er plekken die u juist wel op kaart wil zien? Kiezen we voor geclusterde uitbreiding? Kiezen we voor opvullen van de gaten in de linten? Maken we een combinatie van beperkte uitbreiding en invulling van gaten?

20 Opdrachtgever:Gemeente Kapelle (contactpersoon Kees Uitterhoeve) www.kapelle.nl Ontwerp en vormgeving:Wissing (contactpersoon Jeroen Goes) www.wissing.nl


Download ppt "Voorontwerpbestemmingsplan Kom Schore 6 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google